Kadıköy’de kaybolup gitmiş Katolik Ermeni ve İtalyan okulları

17 Eylül 2021 - 09:17

Yıllar önce Moda’da bir okul için araştırma yaparken bir bakkala girip sokakta okulun yerini sormuş, bakkaldan, “Burada öyle bir okul yok, hiç olmadı, olsa ben bilirdim, uzun yıllardır buradayız biz”, yanıtını almıştım. Dönüp sokağın ismini gösterdim: Mektep Sokak. Okuldan sadece sokağın adı kalmıştı fakat bakkal bir kere olsun bu sokak niçin Mektep Sokak diye düşünmemişti ve orada hiçbir zaman bir okul bulunmadığında ısrar ediyordu. 

Sözünü ettiğimiz okul Moda’daki Ermeni Katolik okuludur. Hem de pek görkemli, orta avlulu, eski Moda Plajı’nın tam yukarısına denk düştüğü için burnu sergileyen fotoğraflarda görülebilen iki buçuk katlı, manastır tipi kâgir bir yapıdır bu. Mikhitarist Papaz Okulu ismiyle de biliniyordu. 

Moda'da Ermeni Katolik Manastırı, 1900'ler

Mikhitaristlerin geçmişi 17. yüzyıla kadar uzanır. Mikhitar veya Pier Manuk, 17. yüzyılın sonunda Sivas’ta doğmuş, yirmi yaşında Anadolu’yu dolaşarak Ermenilere dini rehberlik yapma çabası içine girmişti. Mikhitar, teselli eden, çare bulan anlamına gelir. Ermeni kültürünü yaşatarak Ermeni dini ile Roma Kilisesi’ni birleştirmeyi istiyordu. Ancak yolu çok meşakkatli bir yol olmuştur. Sonraki yıllarda Mikhitaristler Avrupa ve doğuda yaptıkları çalışmalarla sayısız kitap bastırmış, eski İran, Anadolu, hatta Selçuk, Doğu Roma ve Asur tarihine de ışık tutacak araştırmalarla Ermeni kültürüne olduğu kadar Avrupa ve doğu tarihine de katkıda bulunmuşlardır.

Okul, eski Bomonti Gazinosu’nun yerinde idi. 1842 yılında Samuel Katırcıoğlu tarafından kurulmuş, Kadıköy’de Katolik Ermeni rahip yetiştiren tek okuldu. Mikhitaristlerin Venedik ve Viyana merkezlerinden Venedik’e bağlı olarak işlemekteydi. Öğrencilerin bir kısmı sokağın karşısında sıralanmış binalarda kalıyorlarmış. İçlerinde en bilineni Otel Şana imiş. Fotoğraflarda bina cephesinde Hotel Moda yazıyor. 1915 yılında okul yanmış, sokağın karşısındaki pansiyonlar da yıkılarak yerine apartmanlar inşa edilmiştir. 

Moda Hotel Şana

Kadıköy'deki İtalyan Kız Okulu

Kadıköy’de yine az bilinmekle birlikte İtalyan okulları da vardı. Osmanlı Devleti’nde İtalyan Birliği kuruluncaya kadar tüm Katolik okulları Fransa’nın himayesindeydi. Birlik kurulduktan sonra açılan 20 İtalyan okulundan sadece ikisi Kadıköy’deydi. İtalyan Kız Okulu, bugünkü Sular İdaresi yerinde, Sultan Abdülaziz dönemi sarraflarından Tübinilere ait 2 katlı, sokakla aradaki bahçede ağaçları bulunan konakta devam ediyordu. Bugün orada bir konak hayal etmek çok güç. Bitişikteki şapel de Tübinilere aitti. Etrafı yüksek duvarlarla çevrili olduğu için birkaç yıl önce kapılarını tekrar açana kadar, içeride bir şapel olduğunu tahmin bile edemezdiniz. Adı kız okulu olmakla birlikte erkek çocukları da kabul ediliyormuş. Açılışının ikinci yılında yüzde onu Türk olacak şekilde çoğu Rum, Ermeni ve Yahudi çocuklardan toplam yüz öğrencisi varmış. Eğitimi yürüten rahibeler okulun en üst katında kalıyorlarmış. Bu tip okullarda din insanlarının okulun üst katlarını lojman olarak kullanması adettendi. Ivrea rahibelerinin yürüttüğü okul, 1936 yılında kapanmıştır. 

Kadıköy Postanesi hizasındaki Tubini Rıhtımı

İtalyan Erkek Okulu ise günümüzde Kadıköy Postanesi olan binanın yerindeydi. Bu okullarla ilgili ulaşılabildiğimiz kaynaklar çok sınırlı. Öğrenciler arasından anılarını veya fotoğraflarını paylaşan da çıkmamış gibi. Yüzyılın başına ait fotoğraflarda görülen Tübini Malikânesi’nin önüne kadar deniz geliyor. Kumluk denilen alan henüz doldurulmamışken, fotoğrafta deniz kıyısında bir dizi yalı görmekteyiz. Tübiniler ayrıldıktan sonra en baştaki 2 katlı neoklasik bina, İtalyan kraliyet ailesine devredilmiş ve anlaşılan o ki okul yapılmış. 1934 senesinde çıkarılan “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun”un ardından, din insanlarının ibadethane dışında dini giysi ve aksesuarları kullanması mümkün olmayınca yabancı okulların büyük bir kısmı kapanmıştır. Ancak 1939 senesinde Kadıköy İtalyan Erkek Okulu bu binada eğitim vermeye devam ediyordu. Ne zaman kapandığı bilinmemekle birlikte yapı, 1950lerde bir süre Demokrat Parti İlçe binası olarak kullanılmıştır. 1960larda, epey metruk kaldıktan sonra, dönemin PTT müdürü Niyazi Çetin’in çabalarıyla sahibi İtalya Kralı II. Umberto’dan satın alınarak kurum binasına dönüştürüldüğü anlaşılıyor. Özgün bina yıkılarak yerine dönemin tüm modernist eğilimlerini taşıyan 3 katlı yeni bir postane binası yaptırılmıştır. 

Kadıköy Postanesi, 1969

Bu okullar bambaşka yaşamların göstergesiydi, okullar ve verilen eğitim, hep öyledir. 19. Yüzyılda eğitimin Avrupa ile birlikte Osmanlı illerinde de öne çıkması nedeniyle işlevine uygun eğitim yapıları inşa ediliyordu. Ancak eğitim hizmeti vermek öyle çeşitli hedeflere hizmet eden bir aracı ve ihtiyaçtı ki, aynı zamanda köşklerde konaklarda da okullar açılması az rastlanan şey değildi. Moda’da yerleşmiş Levantenler içinde Tübiniler, Kadıköy’ün birçok yerinde mülk sahibiydi. Konaklarından geriye pek bir şey kalmamıştır, ancak Kadıköy’ü biçimleyen ruhun esintisinde vaktiyle onlar da vardı.  

Yazarın Diğer Yazıları

Geçmişten günümüze Çiftehavuzlar’da hayat

Yüz yıl önce Çiftehavuzlar’da deniz kıyısından kışın kurt sesleri gelirmiş. Henüz her yer bağlık bahçelik, yollar toprak. Kadıköy’de Çiftehavuzlar semtine ismini veren ise içinde içilebilir su biriken gerçekten çifte havuz. Kaynağı tam bilinmeyen bir ayazmadan gelen su lıkır lıkır içilebilecek güzellikte ve ferahlıkta imiş. Havuzların küçük olanını ...

Acıbadem ve Şehzade Ziyaeddin Efendi Köşkü

Kadıköy’ün her yerinde ayrı bir saray masalı geçiyor usul usul ama duyabilmek için kulak kabartmak gerekli. Rasimpaşa Mahallesi’nden Çamlıca’ya kadar günümüzde Acıbadem olarak bilinen bölge, 17. yüzyılda Kızlarağası Mısırlı Osman Ağa’nın mülkü olarak geçer. Kadıköy’de olduğu gibi Acıbadem’de de çok sayıda haremağası iz bırakmış. 15. yüzyılda 100 bi ...

Kurbağalıdere, Gazhane ve Hasanpaşa çevresine tarihten bir bakış

Hasanpaşa, Kadıköy merkezi ile ötesini birleştiren bir bölgedir. Geçen yüzyıldan günümüze Kadıköy’ün karakteristiğindeki dönüşümü belirleyen değişimlere maruz kalmıştır fakat geçiş noktası olduğu için olsa gerek, üzerinde az durulan bir mahalledir. Hasanpaşa Gazhanesi’nin tarihi ise 19. yüzyıl sonlarına dayanıyor. Kuzguncuk’taki gazhane Anadolu yak ...

Kadıköy’de iz bırakan bir Alman ve Bostancı’da Huguenin köşkü

Anadolu yakasında ilk tren yolu hattı, Abdülaziz döneminde Haydarpaşa ile Pendik arasında inşa edildi ve 1872 yılında açıldı. Önce Gebze’ye, sonra İzmit’e uzatıldı. Zaman içinde Ankara’ya kadar gitmesi planlanırken anlaşma bozulunca, Bağdat Demiryolu hattının inşası için Almanlarla yeni bir anlaşma yapıldı.  Demiryolu çalışmaya başladıktan sonra ...

Kadıköy’ün Alman cemaati

Kadıköy’de Almanların varlığı daha çok Bağdat Demiryolu hattının ve Haydarpaşa Garı’nın inşası döneminde bilinir ancak Cumhuriyet döneminde de çok sayıda Alman Moda’ya gelip yerleşmiştir. 1930’lu yıllarda yeni kurulan Cumhuriyetin gereklerinden biri olarak bir üniversite reformu yapılması için girişimlerde bulunuldu. Aynı yıllarda Hitler hükümetini ...

Bir anının çağrıştırdıkları

Küçücük bir anı aklımdan çıkmayıp bana bu yazıyı yazdıran. 19. yüzyılın son çeyreğinde özellikle Abdülhamit devrinde paşaların satın aldıkları arazilere yaptırdıkları köşk ve konaklarla Kadıköy, Bostancı’ya kadar son derece hareketli ve renkli bir sayfiyeye dönüştü. Ancak köşkler ve konaklar sadece sayfiye değil, yaz kış oturulan daimi aile konu ...

Kadıköy’de Sultan V. Murat’ın sarayı

Kuyubaşı’nda günümüzde Marmara Üniversitesi yerleşkesinin bulunduğu yerde eskiden V. Murat Köşkü vardı. Burası biraz yüksekçe bir tepe üzerinde bomboş bir araziydi. Kuyubaşı’ndan Göztepe’ye doğru baktığınızda ufukta büyükçe bir ağaç kümesi arasında V. Murat’ın köşkünü seçebilirdiniz. Etrafı yüksek duvarlarla çevriliydi. O vakitler yoldan bakılınca ...

Göztepe'nin unutulmuş kuruluşu

Göztepe adının gözetlemekten geldiği söylenir. Bizans devrinde Çiftehavuzlar ile Caddebostan sahil şeridinin en yüksek noktası olan günümüzün Göztepe’sinde imparatorların Anadolu’ya çıkmadan önce dinlendikleri veya seferden dönerken gemileriyle şehre girmeden önce konakladıkları bir av köşkü anlatılır. 1329’da yapılan Osmanlı-Bizans antlaşmasına gö ...

Yılbaşı, Noel ve aralık sonunun kerameti

Son yıllarda yılbaşı kutlayanlar, bir Hristiyan kutlaması yapıldığını iddia edenlere, yılbaşı ile Noelin farklı şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyor. 24 Aralık’ta Noeli kutlamak bir dini bayram olmaktan öteye Batı’da herkesin hoşuna giden bir gelenek ve keyif. Hz. İsa’nın doğum günü olarak ifade edilir. Halbuki Hz. İsa’nın doğum gününü bilen yok ger ...

Yeldeğirmeni’nde Fransızlar ve Almanlar

Yeldeğirmeni’nde 19. yüzyıla ait eğitim yapıları mimari çevreyi zenginleştiriyor ve bu kentsel biçimlenmede Fransız misyonerleriyle Almanların çekişmelerinin epeyi katkısı var. 19. yüzyılda Katolik misyonerler, Yeldeğirmeni’nde kayda değer bir nüfus yaratmazlar. Ancak her kesimden ve milletten bölge halkına verdikleri sağlık ve eğitim hizmetleriyle ...

Feneryolu’nda bir konak

Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Abdülhamit döneminde ordunun isim yapmış kumandanlarındandı. Konağın yolunda Feneryolu İstasyonu’na giderken köprünün yokuşunu tırmanınca ötede çift kanatlı demir bir kapı varmış. Şimdi elbette yok. Kapıdan girince yol devam ediyor, iki yanında kestane ağaçları. Yan tarafta bir oda var ki buna Fener Odası derlermiş. Rafların ...

Yoğurtçu Parkı

Kurbağalıdere’nin Kalamış’ta denize döküldüğü sahilin, çok eskiden Hasanpaşa’ya yaklaşan daha içerlek bir kıyı çizgisiyle bir haliç oluşturduğu tahmin edilir. Vadinin alçak kesimleri İncirlibostan’a kadar suyla kaplıyken, zaman içinde alüvyonla dolmuş. Ayrıca derenin, denize kavuştuğu noktada Yoğurtçu Deresi adıyla da anıldığı zamanlar var. Günümüz ...

Fenerbahçe Tren İstasyonu

22 Eylül 1872 tarihinden itibaren Feneryolu Tren İstasyonu’ndan başlayıp TCDD tesislerinin bahçesinde biten bir tren yolu hattı, Fenerbahçe’ye yolcu taşıyordu. Darca bir dekovil hattı çapında hizmet verdiği de söylenir fakat fazlası olduğu anlaşılıyor. Fenerbahçe, deniz kenarı mesiresi olmasının yanı sıra, düzenli bahçeler içinde serpilmiş, birkaç ...

Haydarpaşa Çayırı ile yitip gidenler

Rivayete göre Sokrat antik dönemde günümüzdeki Koşuyolu ile Acıbadem arasında kalan bölgenin, Halkedonluların hipodromu olduğunu yazmış. Sokrat bunu gerçekten yazdı mı bilmiyoruz ama antik dönemde burada at yarışları ve binicilik sporlarının yapıldığı anlaşılıyor. Koşuyolu, bir hipodromun izlerini çağırıştıran biçimlenmesiyle bunu destekler nitelik ...

Kızıltoprak’ın hikâyesinden bir kesit

Kadıköy Bizans devrinde de imparatorluğun sayfiyesiydi. Kızıltoprak o zamanlar bağ bahçe içinde bir mesire imiş. Zareta Çeşmesi’nde büyücek bir havuzun içinde küçük timsahlar besledikleri anlatılır. Strabon’un şehirde bulunduğunu söylediği timsahlar acaba bunlar mıydı diyeceğim ama arada en az 300 yıl var. İşte o timsahlı havuzun olduğu yere yüzler ...

Moda’da Dame de Sion Okulu ve yer altı tünelleri

Osmanlı döneminde özellikle kapitülasyonlardan sonra her milletten insan gelip yazları Moda’da oturmaya başladı. İngilizler, Fransızlar, Avusturyalılar, İtalyanlar ve hatta Ruslar vardı. Bu aileler, Kadıköy’ün diğer yerlerinde yaşayan yerli halktan farklıydı; yaşam tarzları, giyimleri, konuştukları dil değişik ve Avrupai idi. Moda adı bundan mı, yo ...

Kasımpatılı ev, kumlu bağlar ve apartmanlar

Eskiden çarşıdan gelen asfalt kaplı ana cadde, yılların boş vermişliğiyle kanalizasyona dönmüş dereyi aşan köprüyü geçerek düz devam eder, camiye varınca ikiye ayrılırdı. Bir kolu aşağıya, sahile uzanır, diğeri ise yukarıya, tren yoluna kavuşurdu. Büyücek bir çay bahçesi vardı tren yolunun yakınında. Çay bahçesinin hemen arkasında da anneannemin, g ...

Kadıköy’ün ilk köşkünden son fıstık çamına

Kadıköy’ün ara sokaklarında alçak katlı bir apartman daha yıkılıp yerine 35 katlı binalar dikildikçe, mahallenin son kalan fıstık çamı da kesildikçe Kadıköy ahalisinin canı yanıyor. Kadıköy’ün o sayfiye hali, yaz kış çınaraltı püfürtüsüne karşı oturuyormuşuz hissi ne zaman gitti bizden ve ne zamandır üstünü ince bir tabaka plaza çimentosu örtmüş ma ...

Kadıköy’de buluşma vakti

Salgının ilk başladığı zamanlarda İtalya’da istisnasız herkesin ev hapsinde olduğu günlerde bir video düşmüştü sosyal medyaya. Gecenin karanlığında biri, pencerenin gerisinden boş sokağa arya okuyor, diğer evlerin açık pencerelerinden sesler ona katılıyordu. Çünkü insan sosyal bir varlık. Kadıköy de İstanbul’da her dönem bir buluşma yeri olmuştu ...

ARŞİV