TESAK'ta buluşmalar devam ediyor

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi, şubat ayı boyunca felsefe, edebiyat, psikanaliz söyleşilerine ev sahipliği yapacak

08 Şubat 2024 - 10:00

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi, şubat ayı boyunca felsefe, edebiyat, psikanaliz söyleşilerine ev sahipliği yapacak.  2024’ün ilk ayında TESAK’ta Cenk Gündoğdu’nun moderatörlüğünde yeni bir söyleşi dizisi olan 2000’ler Şiiri Konuşmaları” da devam ediyor.  Kültür tarihçisi Ekrem Işın da TESAK’ta 5 bölümden oluşan “Merkezin Dışındakiler” söyleşi dizisine başlıyor. TESAK'ta gerçekleşecek söyleşilere ücretsiz katılım sağlanabilecek.

“MİHRÎ KİTAPLIK” BULUŞMASI

Cumartesi Söyleşisi

10 Şubat 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Anita Sezgener, Belma Fırat, Emel Kaya, Pelin Özer

Orlando Art’ın Mihrî Kitaplık adlı şiir serisinden çıkan ilk dört kitabın şairleri; Anita Sezgener (no 16), Belma Fırat (pay), Emel Kaya (disko topu) ve Pelin Özer (sakin) bu söyleşide kitapların ortaya çıkış süreci üzerine konuşacak.Mihrî Kitaplık, Göbekli Tepe’nin çağlar öncesinin arkaik hayvan figürlerinden şair Mihrî Hatun’a ve kadınların günümüzde yazılan çağdaş şiirin söylemine uzanan hayali bir hatta devinmeyi ve çağların iç içe geçtiği bir alandan söz almayı arzuluyor. Şair-yazarlar, bu söyleşide tüm okur yazar dostlarını kendi öznel deneyimlerinden yola çıkarak yeni kitaplarının yazım serüveni odağında oluşlarımıza açılmak üzere hep birlikte düşünmeye davet ediyor.

FOUCAULT VE BEDEN

Foucault Konuşmaları

14 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Erinç Aslanboğa, Ferda Keskin

Moderatör: Eda Çaça

TESAK’ta Atlas Publishing Lab’in yürütücülüğünde düzenlenen Foucault Konuşmalarının bu yılki ilk etkinliğinde Eda Çaça'nın moderatörlüğünde Ferda Keskin ve Erinç Aslanboğa konuk olacak.  Konuşmanın merkezinde bu sefer Batı felsefesi geleneğinde genel olarak yabana atılmış beden yer alacak; bedenin Foucault düşüncesindeki yerini, nasıl hem disiplininin hem de direnişin ana unsuru olduğu ele alınacak.

2000’LER ŞİİRİ KONUŞMALARI

15 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Burak Acar, Liman Mehmetcihat

Moderatör: Cenk Gündoğdu

Geçtiğimiz ay TESAK’ta Cenk Gündoğdu’nun moderatörlüğünde 2000’ler Şiiri Konuşmaları dizisi başladı. Bu söyleşilerde 21. yüzyılın ilk çeyreğinde farklı anlayışlardan genç ve yetenekli şairler ve onların şiir anlayışları, dünyaya bakışları siyasal, sosyal ve sanatsal etkiler açısından tartışılacak. Şubat ayının konukları Ateş Akvaryumu (2008), Tabiat Abi (2018) kitaplarının yazarı Burak Acar ile Haplayın Şunu Feodal (2013), Yaya Baron (2017) ve Killer Instinct Of Underdogs (2021) kitaplarının yazarı Liman Mehmetcihat olacak.

PUNCTUM EDEBİYAT SÖYLEŞİLERİ

21 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Süreyyya Evren

Moderatör: Cana Bostan

Punctum Edebiyat Söyleşileri’nin şubat ayındaki konuğu yazar Süreyyya Evren olacak. Moderatörlüğü Cana Bostan’ın üstleneceği söyleşide yazarın son romanı Ortadoğu'da Bir Ülkenin Acil Durum Alarmı odağa alınacak. Eserden hareketle depremden sonra Türkiye’de politik romanın imkânı değerlendirilecek.

ŞAİR POETİKASINI NASIL KURAR? ŞAİR POETİKALARI NASIL YAZAR?

ŞiirEylem: Ekofeminist Söyleşiler

22 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Betül Dünder

Moderatör: Nilay Özer

Moderatörlüğünü Nilay Özer’in yaptığı “Ekofeminist Söyleşiler” in konuğu bu ay Betül Dünder olacak. Dünder modern Türk şiiri ve çalışmaları üzerine konuşacak.

MERKEZİN DIŞINDAKİLER- I ÇAĞDAŞ EDEBİYATIMIZDA AYLAKLAR

Cumartesi Söyleşisi

24 Şubat 15.00 / Konferans Salonu

Konuşmacı: Ekrem Işın

Şubat ayı ile birlikte kültür tarihçisi Ekrem Işın TESAK’ta dört programlık bir söyleşi dizisine başlıyor.  Şubat ayındaki bu ilk söyleşide Ekrem Işın, aylaklığın tanımı, edebiyatımızdaki farklı aylak tipleri ve romanlara dağılımı üzerine genel bir değerlendirmenin ardından Attilâ İlhan'ın Sokaktaki Adam romanını aylaklık odağında inceleyecek.

S. FREUD’UN “BİLİMSEL PSİKOLOJİ TASLAĞI” ÜZERİNE

Psikanaliz Seminerleri

28 Şubat 18.30 / Konferans Salonu

Konuşmacılar: Cenk Burku Abay, İbrahim Şahin Ateş

İstanbul Freudcu Psikanaliz Derneği (FPD) üyeleriyle düzenlenen Psikanaliz Seminerleri’nde TESAK’ta psikanaliz üzerine konuşmalar yapılıyor. , psikanalitik teorinin kliniğe ve kültüre yaptığı katkıları anlamaya çalışıyoruz. Uzmanlığını sinirbilim alanında yapan psikolog Cenk Burku Abay ile Freud’un Taslak’ının çevirmeni ve FPD mensubu İbrahim Şahin Ateş’in Freud’un 129 yıllık Taslak’ı üzerine yapacakları bu söyleşiye tüm ilgililer davetli.

 


ARŞİV