Çocuk yoksulluğu araştırmasından çarpıcı sonuçlar

İstanbul’daki çocuk yoksulluğuna ilişkin araştırmaya göre, aileler çocukların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor. Çocukların yüzde 42’sinin günlük ayakkabısı dışında başka ayakkabısı yok, ısınamıyor ve çalışıyor

24 Şubat 2020 - 14:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kentin vizyon ve yönetimine dair stratejilerin, geniş katılım ve ortak akılla belirlenmesi hedefiyle İstanbul Planlama Ajansı’nı kurduğunu geçtiğimiz hafta yazmıştık. BİMTAŞ Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu, İPA’nın çalışmalarına başladığını ve yaptığı bazı araştırmaları yakında açıklamaya başlayacağını söylemişti. O araştırmalardan biri açıklandı. İPA’ya bağlı dört birimden biri olan İstanbul İstatistik Ofisi, kentteki çocuk yoksulluğunu araştırdı. Çarpıcı bilgilerin yer aldığı araştırmaya göre; yeterli maddi imkânlara sahip olmayan ailelerde çocuklar dengeli beslenme, ısınma gibi pek çok sorun yaşıyor.

16-27 Aralık 2019 tarihleri arasında, 74 mahalle ve 1002 haneyle yüz yüze yapılan anket çalışmasında hane halkı gelir düzeyi 3 bin TL ve altında olan, 0-15 yaş arasında en az bir çocuğu olan aileler tercih edildi. 815 hanenin yanıtları analiz edilen araştırmada tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden yargısal örnekleme metodu kullanıldı.

Araştırmada bir hanede yaşayan ortalama kişi sayısı 4,4 olarak hesaplandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında İstanbul için hane halkı ortalama büyüklüğü 3,4’tü.

Araştırmaya göre annelerin yüzde 82,4’ü ortaokul ve altı, babaların ise yüzde 93,2’si lise ve altı mezuniyet derecesine sahip. Annelerin yüzde 10,2’si bir okul bitirmemiş, yüzde 50,5’i ilkokul mezunu, yüzde 4,5’i üniversite mezunu. Babaların yüzde 3’ü bir okul bitirmemiş, yüzde 6,8’i üniversite mezunu.

ÇOCUK ODASI YOK!

Araştırmanın ortaya koyduğu çarpıcı sonuçlar şöyle:

  • * Araştırmaya katılan hanelerin yüzde 27,5’inde çocuk odası yok. Bu hanelerin yüzde 70’inde 15 yaş altında 2 ve üzeri çocuk yaşıyor.
  • * Hanelerin yüzde 47,1’inde ısınma kalorifer (merkezi ısıtma, kombi) ile sağlanıyor. Yüzde 0,1’nde ise ısıtma hiç yok. Diğer yandan hanelerin yüzde 44,4’ü maddi imkânsızlıklar nedeniyle yeterince ısınamıyor.
  • * Hanelerin yüzde 42,3’ünde çocukların günlük kullanım dışında başka bir ayakkabısı yok.
  • * Yüzde 44,7’si ise haftada en az iki kez et, tavuk veya balık içeren yemeği karşılayabilir durumda değil. 
  • * Araştırmada “Son 1 yılda ders kitabı ve öğretmenin istediği hikâye/roman/yardımcı kaynak dışında çocuğunuza kitap alma imkânınız oldu mu?” sorusuna yüzde 46,5 oranında hayır yanıtı verilmiş.
  • * Çocukların yüzde 89,2’si okul dışında (yabancı dil kursu, spor, sanat vs. gibi) herhangi bir eğitim alamıyor. Bu eğitimleri alan çocukların ailelerinin yüzde 67,2’si herhangi bir ücret ödemiyor.

GÜVENLİ OYUN ALANI YOK

  • * Hanelerin yüzde 3,7’sinde 15 yaş altındaki çocuklar okul saatleri dışında ücret getiren bir işte çalışıyor.
  • * 5 yaş altındaki çocukların yüzde 94,5’ine annesi bakıyor. Çocukların sadece yüzde 1,8’i anaokulu, kreş ve gündüz bakımevine gidiyor. Yüzde 3,5’ine anneanne veya babaanne bakıyor.
  • * Devlet ya da belediye tarafından ücretsiz kreş imkânı sunulması halinde; çocuklarına kendisi bakan annelerin yüzde 82’si çocuklarını kreşe göndereceğini ifade etti. Bu kadınların yüzde 85’i ise çocuğu kreşe gittiğinde çalışabileceğini belirtiyor. Görüşülen kadınların yüzde 58,3’ü çalışmama nedeni olarak bakması gereken küçük çocuğu olduğunu söylüyor.
  • * Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu ise, araştırma yapılanların yüzde 69,2’sinin çocukları için çevrelerinde güvenli bir oyun alanı bulunmadığını düşünmesi…


ARŞİV