Kadına şiddet: Belediyeler sorumluluğunu yerine getiriyor mu?

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, Pandeminin Gölgesi’nde Kadına Karşı Şiddet İzleme Raporu’nu yayınladı. 12 büyükşehir belediyesinden elde edilen sonuçlara göre belediyeler, kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini çoğunlukla yerine getirmiyor

17 Haziran 2022 - 10:10

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, 12 büyükşehir belediyesinin pandemi sürecinde kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yükümlülüklerini inceledi. Belediyelerin kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik uygulamaları ve hizmetlerini inceleyen Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı, çalışması sonucunda hazırladığı Pandeminin Gölgesi’nde Kadına Karşı Şiddet İzleme Raporu’nu yayınladı. 

“PANDEMİ GÖLGESİNDE KADINA ŞİDDET”

3 Eylül 2021-15 Ocak 2022 dönemini kapsayan çalışma Adana, Ankara, Samsun, Balıkesir, Trabzon, Bursa, İzmir, Gaziantep, İstanbul, Erzurum, Kayseri ve Malatya’da yapıldı. Belediyelerin web siteleri ile kurumsal belgelerininincelenmesi ve saha çalışmalarıyla kadınların pandemi döneminde belediyelerin, “Önleyici/caydırıcı, koruyucu, güçlendirici/destekleyici” hizmetlerine erişip erişemedikleri, hangi düzeyde eriştikleri; erişmemekten kaynaklı olarak hak ihlallerine uğrayıp uğramadıkları araştırıldı. Araştırma kapsamında 12 büyükşehirden toplam 350 kadın ile deonline anket yapıldı.

Pandemi sürecinde belediyelerin kadına karşı şiddete ilişkin sorumluluklarını ne ölçüde yerine getirdiğini incelemek ve bu konuya ilişkin hak ihlallerinin olup olmadığının tespit etmeyi amaçlayan rapora göre belediyelerin karnesi zayıf. Rapora göre pandemide büyükşehir belediyeleri kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik yükümlülüklerini çoğunlukla yerine getirmedi ve derin hak ihlalleri yaşandı. 

“SAĞLIKLI YAŞAMA HAKKI GASP EDİLDİ”

Raporda ortaya çıkan sonuçlar özetle şöyle:

 • Kadınların temel bir hakkı olan “sağlıklı yaşama” hakkının gasp edildi.
 • Kadınların %60’a yakını anne, baba, erkek kardeş, eş, eski eş ve diğer aile büyükleri tarafından şiddete uğradı.
 • En yaygın şiddet türünün “psikolojik şiddet”.
 • Sokağa çıkma yasakları sonrası duygusal şiddet olarak adlandırılan psikolojik şiddet oranı fiziksel ve ekonomik şiddete göre daha yüksek oldu.
 • Psikolojik şiddete uğrayanların büyük bölümü bekar kadınlardan oluşuyor.
 • Pandemi sürecinde kadınların daha fazla ihtiyaç duyduğu koruyucu ve destekleyici/güçlendirici hizmetler büyük ölçüde aksadı. 

“EVLER GÜVENLİ DEĞİL”

 • Evler kadınlar için güvenli alanlar değil ve kadınlar evin içinde daha fazla şiddete maruz kalıyor.
 • Belediyelerin hizmetleri farklı koşullardan olan kadınlar (engelli, mülteci, genç, yaşlı vb.) için erişilebilir ve ulaşılabilir değil.
 • Yaşadıkları şehirlerde hem ilçe belediyesi hem de büyükşehir belediyesi tarafından hiçbir faaliyet yapılmadığı/hizmet olmadığını belirten kadınların oranını yüzde 58.
 • Belediyelerin pandemi döneminde kadına karşı şiddetle ilgili çalışmaları bilgilendirme faaliyetleri ile sınırlı kaldı.
 • Kadınlar pandemi koşullarında belediyelerin koruyucu hizmetlerine erişemedi ve şiddet ortamından uzaklaşamadı.
 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre tüm büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100 bini geçen belediyelerin kadın sığınma evi açması gerekiyor. Ancak, araştırılan  oniki  büyükşehir belediyesinden sadece beş tanesinde kadın sığınma evi var. (İstanbul, Bursa, Ankara, Gaziantep ve İzmir’de),
 • İstanbul’da ve Ankara’da doğrudan kadına karşı şiddetle mücadele için açılmış “şiddet hattı”nın hizmet veriyor.

“KATKI SUNMASINI DİLİYORUZ”

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Bu izleme çalışmasının özgün yönü, pandemi döneminde belediyelerin kadına karşı şiddetle mücadelede etkin görev ve sorumluluk almadığı için kadınların yaşadıkları hak ihlallerini ortaya çıkarmasıdır. Büyükşehir belediyelerine temel bir insan hakkı ihlali olan kadına karşı şiddetin önlenmesi için “önleyici/caydırıcı, koruyucu, güçlendirici/destekleyici” başlıklarında somut öneriler sunulmuştur. Bu çalışmamızın kadınların hak ihlallerinin olmadığı bir kentte yaşamasına ve belediyelerin kadına karşı şiddetle mücadele politikalarını güçlendirmesine katkı sunmasını diliyoruz.” dedi.

 


ARŞİV