Kadıköy’de Laiklik Sempozyumu

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi 3-5 Mayıs tarihleri arasında “Disiplinlerarası Yaklaşımla Laiklik Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak

02 Mayıs 2024 - 11:12

Hilafetin kaldırılışının 100. yılında  “Disiplinlerarası Yaklaşımla Laiklik Sempozyumu” yapılacak. Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılacak. 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında üç gün sürecek sempozyumda laiklik ilkesi, felsefe, tarih, siyasal iktisat, eğitim bilimleri, kadın çalışmaları ve hukuk şeklinde oturum başlıkları altında ele alınacak.  Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Doç. Dr. Bora Erdağı, Prof. Dr. Ateş Uslu, Dr. Candan Badem, Doç. Dr. Cangül Örnek,  Doç. Dr. Tolga Şirin, Dr. Barış Zeren, Dr. Cemil Ozansü, Dr. Nazım Sinan Odabaşı gibi isimlerin yer aldığı sempozyum sonunda dinleyicilerin de katılacağı bir açık forum gerçekleştirilecek

3 Mayıs Cuma günü saat 13.00’te Prof Dr. Fazıl Sağlam ve Prof. Dr. Cangül Örnek’in açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumun programı şöyle:

3 MAYIS 2024 CUMA

Açılış Konuşmaları (13:00-13:30) Prof. Dr. Fazıl Sağlam (Bilim Heyeti) Prof. Dr. Cangül Örnek (Düzenleme Komitesi)

1. Oturum: Felsefe (13:30-15:30

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Sevtap Metin (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Ateş Uslu (İstanbul Üniversitesi): "Laikliğin Aydınlanma Çağı'ndaki Tarihsel Kökleri"

 Doç. Dr. Bora Erdağı (Kocaeli Üniversitesi): "Marx, Engels ve Bir Formasyon Olarak Laiklik" 

Dr. Candan Badem (Sofya İleri Araştırmalar Merkezi): "Sosyalist Devletlerde Din ile İlişkilenme Biçimler"

2. Oturum: Tarih (16:00-18:00)

Kolaylaştırıcı: Dr. Canan Özcan Eliaçık (İstanbul Arel Üniversitesi)

Dr. Berkant Örkün (Bağımsız Araştırmacı): "Ekonomi ve Kültür İlişkileri Bağlamında Türklerin İslamlaşma Süreci

 Dr. Mehmet Cemil Ozansü (İstanbul Üniversitesi): "Avrupa Kamu Düzeninde Laiklik ve Osmanlı'daki İzdüşümleri" 

Dr. İlkim Özdikmenli (Dokuz Eylül Üniversitesi): "Türkiye'de Erken Cumhuriyet Dönemi Laikliği ve Fransız Laiklik Modeli"

4 MAYIS 2024 CUMARTESİ

3. Oturum: Siyasal İktisat (11:00-13:00)

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Aziz Çelik (Kocaeli Üniversitesi)

Dr. Ertuğrul Meşe (Giresun Üniversitesi): "İslamcılık: Küresel Ağlar ve Aktörler" 

Doç. Dr. Fatih Yaşlı (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi): "Türkiye Burjuvazisi Laiklikten Ne Zaman ve Nasıl Vazgeçti?" 

Dr. Sait Çakır, (Yeditepe Üniversitesi): "Ekonomik Krizde Büyük Burjuvazi ile İslamcı İktidar: Nas ve Faizin Ötesinde"

4. Oturum: Eğitim (13:30-15:30)

Kolaylaştırıcı: Doç. Dr. Bora Erdağı (Kocaeli Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Yıldız (Ankara Üniversitesi): "Türkiye'de Laik ve Karma Eğitim Tartışmalan" 

Dr. Nazlı Somel (Boğaziçi Üniversitesi): "Müfredatı Sadeleştirmek: Gericileşen Burjuvazi Müfredatlardan Neleri Çıkardı? 

Dr. Nurcan Korkmaz (Ankara Üniversitesi): "AKP'nin Eğitimde Islamizasyon Politikalarında Neoliberal Katkılar

5. Oturum: Kadın Çalışmaları (16:00-18:00)

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Cangül Örnek (Maltepe Üniversitesi)

Dr. Funda Hülagü (Marburg Üniversitesi): "Medeni Kanun Çatışmalarında Laiklik, Sınıflar ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

Dr. Nejla Doğan (Bağımsız Araştırmacı): "İslamcılık ve Liberalizm Kıskacında Laik Eğitim ve Kadınlar" 

Doç. Dr. Yeşim Yasin (Acıbadem Üniversitesi): "Bir Eşitlik Reçetesi: Adil, Tarafsız ve Kapsayıcı Sağlık Hizmetlerinde Laikliğin Rolü

5 MAYIS 2024 PAZAR

6. Oturum: Kurumlar (11:00-13:00)

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz (Galatasaray Üniversitesi)

Dr. Abdullah Köktürk (Piri Reis Üniversitesi): "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Laiklik ile İlişkisi ve Kınima Anlan" 

Dr. Barış Celep (Giresun Üniversitesi): "Türkiye'de Siyasal İslam ve Sendikal Hareket" Doç. Dr. Behlül Özkan (Özyeğin Üniversitesi): "Devlet Bürokrasisinde Cemaatleşme ve Dincileşme"

7. Oturum: Hukuk (13:30-15:45)

Kolaylaştırıcı: Prof. Dr. Fazıl Sağlam (İstanbul Gedik Üniversitesi)

Dr. Barış Erman/Dr. Erdi Yetkin (Yeditepe Üniversitesi): "Ceza Hukukunda Laiklik"

Dr. Can Yalçın Armutcuoğlu (Bağımsız Araştırmacı): "Medeni Hukukta Laiklik" Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu (İstanbul Gedik Üniversitesi): "Anayasa Hukukunda Laiklik" Doç. Dr. Tolga Şirin (Marmara Üniversitesi): "İnsan Haklan Hukukunda Laiklik

8. Oturum: Serbest Forum (16:00-18:00) 

 
Etiketler; LAİKLİK

ARŞİV