Gençlerin yüzde 82’si şiddete uğruyor

Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı araştırmasına göre, gençlerin yüzde 83’ü ülkede cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor, yüzde 82’si şiddete uğruyor

09 Haziran 2022 - 11:01

Yanındayız Derneği adına Evrim Kuran Danışmanlık tarafından yürütülen Gençlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Algısı araştırmasına göre gençler toplumsal eşitlik konusunda oldukça karamsar. 12 bin 925 kişinin katıldığı araştırmaya göre gençlerin yüzde 83’ü cinsiyet eşitliği olmadığını düşünüyor, yüzde 70’i yaşamları boyunca en az bir kez cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğradığını söylüyor.  Gençler, cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa uğradığında yeterli tepkiyi gösteremiyor. Cinsiyetinden dolayı ayrımcılıkla karşılaştığında yeterli tepkiyi gösterebilenlerin oranı yüzde 54.

Araştırmaya göre şiddet her türüyle gençler arasında görülüyor. Gençlerin yüzde 82’si şiddete uğradığını belirtiyor. Psikolojik şiddet en yaygın şiddet türü. Araştırmaya katılanların yüzde 88’i psikolojik, yüzde 48’i dijital, yüzde 43’ü ekonomik, yüzde 31’i fiziksel, yüzde 22’si cinsel şiddet mağduru. Kadınlarda şiddete uğrama oranı ise yüzde 87.

FLÖRT ŞİDDETİ

Gençler arasında flört şiddeti de oldukça yüksek. Araştırmaya katılan gençlerin yüzde 36’sı flört şiddetine maruz kaldıklarını ifade etti. Genç kadınların yüzde 40’ı erkeklerin yüzde 25’i flört şiddetine uğramış. Öte yandan araştırmaya katılanların sadece yüzde 27’si bir duygusal şiddet türü olan kıskançlığı şiddet olarak görüyor.

GİYİME MÜDAHALE

Gençlerin yüzde 77’si partnerlerinin kendilerini giyiminden dolayı kısıtlamasını şiddet olarak görüyor. Genç kadınların yüzde 85’i, diğer toplumsal cinsiyetlerin yüzde 81’i ve erkeklerin yüzde 56’sı giyiminden dolayı kısıtlanmayı bir şiddet türü olarak algılıyor.

Gençlerin yalnızca yüzde 6’sı kadınların tam anlamıyla eşitliğe ulaşmasında erkeklerin desteğini yeterli buluyor. Erkeklerin yüzde 10’u, kadınların sadece yüzde 4’ü bu desteği yeterli buluyor. Kadınların yüzde 86’sı, erkeklerin yüzde 64’ü Türkiye’de cam tavan (Demografik bir grubun hiyerarşide belli bir seviyenin üzerine yükselmesini engelleyen görünmez mekanizma) uygulamalarının olduğunu düşünüyor.

ÇALIŞMALAR YETERSİZ BULUNUYOR

Gençler toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları da yetersiz buluyor. Araştırma verilerine göre gençlerin yüzde 25’i sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını yeterli bulurken yalnızca yüzde 4’ü siyasi partilerin bu alandaki çalışmalarını yeterli buluyor.


ARŞİV