Hareketi özgür bırak

“Çıt kırıldım kız imajına savaş açmış gibi hissediyorum” sloganıyla yüzlerce kadını sporla buluşturan Bomovu Derneği, 3 yıllık serüvenine Kadıköy’de devam ediyor

09 Mayıs 2019 - 10:43

Üç yıl önce İstanbul’da kurulan ve son 3 aydır Kadıköy’de faaliyet gösteren Bomovu Derneği, spora erişim sağlayamayan kadınlar, çocuklar ve göçmenler için gönüllü etkinlikler düzenliyor. Sporu ve beden hareketlerini sosyal faydaya dönüştürmek için çeşitli çalışmalar yapan dernek gönüllüleri şimdiye kadar  çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 2 bine yakın  kişiye ulaştı. Kars, Ardahan, Edirne, İzmir, Diyarbakır, Mardin, Rize, Artvin, Urfa ve Hatay’da da birçok projeyi hayata geçiren derneğin  yöneticisi Nil Delehaye ile derneğin çalışmalarını ve gelecek dönem uygulamak istedikleri projeleri konuştuk.

Nil Delahaye’nin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki dönemde kadınlara ve çocuklara yönelik atölyeler düzenlenecek

-Kadıköy’e yeni taşındınız sayılır. Bomovu’yu Kadıköylülere tanıtmakta fayda var.

Çeşitli alanlarda sporunu veya sanatını icra eden çekirdek bir ekiple başladık. Amacımız, sporcuların ve performansa dayalı sanatçıların bilgilerini sosyal güçlenmeye yönelik kullanmalarını desteklemek. Dernek genel hatları itibariyle bedensel haklar ve özgürlükler üzerine temelleniyor. Her bireyin toplum içindeki varlığını her şeyden önce bir beden olarak sürdürme hakkı var. Bedenini yani bizzat kendisini istediği yönde geliştirmeye ve yaşatmayı talep etmeye hakkı var. Çeşitli ayrımcı yapılardan dolayı spora ve beden hareketine erişimin kısıtlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu, sosyo-kültürel aidiyet, ekonomik sınıf, cinsiyet, engel gibi kategoriler üzerinden belirlenmemeli. Sporun bir lüks değil, bir hak olduğunu savunuyoruz.

KADINLAR İÇİN “ELEŞTİREL SPOR”

 -“Herkes için spor” diyorsunuz. Bunun için nasıl çalışmalar yapıyorsunuz?

Mesela bir kadın bedeninin üstündeki tüm baskıları düşünün. Bu kadın ofiste olsun veya evde olsun fiziksel olarak performans göstermesi gereken bir alan var, hatta ofis işi yapıyorsa çoğunlukla daha üstün bir performans sergileyerek çoğunlukla daha az maaş alacaktır bunun için. Diğer yandan ise bu aynı kadının toplum veya endüstri tarafından belirlenen çeşitli “estetik” kriterleri yerine getirmeye yönelik çaba harcaması bekleniyor. Bunları yerine getirmesi için ise ona paket halinde sunulan kuaför, kıyafet mağazaları gibi hizmetlerin yanında fitness salonlarında bedeninin kontrol altına almasına yardımcı olacak araçlar sunuluyor. Bu düzen birçok insanı memnun edebilir. Ancak bedensel anlamda bu estetik kriterleri önemsemeyen ve farklı biçimlerde bedenini kullanmak isteyen bir çok kadın da var. Böylesine bir güdü taşıyan bir kadın mesela futbol sahasına veya boks antrenmanına gittiği zaman, onun kabul görmesi çok daha zorlayıcı olacak, çoğu ortamda ayrımcı muamelelere maruz kalacak. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ise, baskı hissetmeden, bedeni üzerinden kurgular yapılmadan, bu kadının zevk alacağı şekilde hareket edebilmesini sağlamak oluyor. Bunu örneklendirebilecek bir çalışmamız ise “Eleştirel Spor” adını koyduğumuz programımız.

-Nedir bu program?

Bu programın tanımını şöyle yaptık: Sporların inşa ve icra edildiği düzenleri sorgulamak için “eleştirel spor” programı çerçevesinde hareket hakkını savunuyoruz. Bu çerçevede derneğimizde dayanışma amaçlı kadınların katılımına açık ve ücretsiz haftalık boks, Muay Thai antrenmanları yapıyoruz.

Neden böyle bir proje yapma ihtiyacı hissettiniz?

Eleştirel Spor projesi, spor yapmak isteyen insanların dayanışabileceği bir alan kurma ihtiyacından doğdu. Bu alan içerisinde fiziksel ve duygusal olarak güvende hissetmeleri, sporda yaşadıkları deneyimleri paylaşabilecekleri bir alan olmasını diliyoruz.

“BARIŞA OYNA”

Çocuklar için de çalışmalar yapıyorsunuz.

Evet, “Barışa Oyna” adlı bir projemiz var. Bu çalışmanın öncelikli amacı, oyunların bünyesinde barındırdığı özgürlük alanından faydalanarak çocukların sınır ötesi algısını iyileştirmek. Bunu yaparken, kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel çocuk oyunlarını kendimize araç edindik. Çocukların çevreleriyle kurdukları ilişkide sosyal kapsayıcılığı temel alan barışçıl bir ortamın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.  Toplumsal cinsiyet temelli güç ilişkileri ve bu bölgede (sınırda) yaşamaktan kaynaklı öteki olarak algıladıkları bütün kimlikler ve hakkında edindikleri önyargıları tanımaları ve sorgulamalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.Ayrıca, sporcu ve performans sanatçıları ağı sayesinde, mülteci çocuklar ve yetişkinler için bedensel aktiviteler de yapıyoruz.

Gönüllülük esasına göre çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Size destek olmak isteyenler neler yapabilir?

Bizim hali hazırda olan projelerimiz katkıya ve gelişmeye çok açık. Örneğin Eleştirel Spor çatısı altında gerçekleştirdiğimiz etkinliklere katılmak isteyenleri ya da etkinlik önerilerini memnuniyetle karşılarız. Bunun yanında özellikle sahip olduğumuzun mekanın olanaklarını geliştirmek konusunda hem insan kaynağı hem de önerilere ihtiyacımız var. Bizimle birlikte proje üretmeye, bu alana sahip çıkmaya hazır olan herkese kapımız açık.

Bomovu iletişim: Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:11, Kat:3, Kadıköy, İstanbul

iletiş[email protected]


ARŞİV