İstanbul'un 5 yıllık kültür hayatı

2024-2030 yılları için “İstanbul Kültür Atılımı” yapmayı planlayan İBB, şehre ‘yeni nesil yaşam merkezleri’ kazandıracağını açıkladı

17 Nisan 2024 - 13:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirde önümüzdeki 5 yılda yapılacak olan kültür-sanat yatırımlarını açıkladı.  “Kültür Hakkı Kent Hakkı” başlığını taşıyan, 2024-2030 yıllarını kapsayan strateji belgede, İBB’nin kültür ve sanat politikasının kent yaşamının tüm paydaşlarına eşit bir biçimde ulaşmayı hedeflediği vurgulanıyor. “Kentte yaşayan herkese kültür ve sanat hizmetlerinin demokratik olarak ulaşmasını sağlamak politikamızın temel unsurudur. Özellikle çocukların, gençlerin ve kadınların kentin kültür ve sanat hayatının canlılığına bağlı olarak gelişen tüm unsurlarına yani sosyal içerme, sağlıklı çevre, kaliteli eğitim ve birlikte eğlenme süreçlerine erişebilmesi temel amaçtır.” ifadeleri yer alan plana göre, İstanbul’un her köşesine yayılan ve kentte yaşayanların kültüre erişim ve katılımını kolaylaştıracak yeni mekânlar kurulacak. 

KÜLTÜR- SANAT MEKANLARININ SAYISI ARTACAK

5 yıllık stratejik plandan bazı başlıklar şöyle:

  • Bugüne dek 15 kültürel bellek alanı, İBB Miras ekiplerince restore edilerek, kültür-sanat amacıyla kullanıma açıldı. Bu mekânlardaki etkinliklerimize 2023 yılında 1,5 milyona yakın izleyici katıldı. Kültür mekânları sayısını iki katına çıkararak İstanbul’un her yerinde kültürle var olma irademizi ortaya koyduk. 2024-2030 döneminde de kültüre ve sanata açık mekânların sayısını arttırma kararlılığındayız.

  • Kültürün, toplumsal uyum, birlikte eğlenme ve kentteki hayat kalitesini yükseltme konusunda oynayacağı rolü öne çıkarmak ve neşe içinde yaşanacak bir şehir yaratmaya katkıda bulunmak üzere her türlü kültür mekânı, etkinliği ve hizmetinin sinerji içinde kümeleneceği “Kültür Bölgeleri” geliştiriyoruz. Amacımız 39 ilçede 100 Kültür Bölgesi belirlemek olacak. Kültür Bölgeleri, başta çocuklar ve gençler olmak üzere kadınlar ve kültürden yeterince pay almayan kesimlerin de yararlanacağı buluşma noktası haline gelecek.

YENİ NESİL YAŞAM MERKEZLERİ

  • Hasanpaşa Gazhanesi, Çubuklu Siloları, Cendere Sanat örneklerinde olduğu gibi, yeni nesil yaşam merkezleri ile şehri kuşatacağız. Tüm İstanbulluların kültüre ve sanat etkinliklerine erişmesi için yeni ve birleştirici bir yaklaşımla oluşturulacak Kültür Bölgeleri kentte yok olmak üzere olan ya da bakımsızlığa terk edilmiş durumdaki tarihi, kültürel ve endüstriyel miras yapılarının ve alanlarının yenilenmesiyle şehir hayatına yeniden katılacak.

  • Kültür bölgelerinin içinde kültürel yaşam merkezleri olacak. Bu merkezlerde, Müze Gazhane örneğinde olduğu gibi kapalı ve açık alanlarında yer alan çoklu işlevlere sahip mekânların yanı sıra yeme-içme bölümleriyle açıkhava oyun ve eğlence olanakları sunulacak. 

  • Kültür bölgelerinde Katılımcı Kültür Merkezleri kurulacak. Kültür ve sanat üretilirken bağımsız sanatçılar için prova sahneleri, müzik stüdyoları ve atölye alanları, konser ve tiyatro sahnelerinin yanı sıra kütüphane ve yeme-içme olanaklarıyla kentlilere sosyalleşme ortamı sunulacak.

  • Kent belleğinde yer eden mekânların yeniden işlevlendirilmesiyle 2024-2030 döneminde 28 müzeyi daha İstanbullulara açıyoruz.

  • Kentte yaşayanların rahatlıkla girip her türlü yayınla tanışabileceği, kitaplar üzerine sohbetlere katılabileceği, evlerine ödünç kitap alabileceği yeni nesil Kent Kütüphaneleri’nin sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz.

  • Tüm Mahallelerde Mobil Kültür: Kültür üretiminin ve tüketiminin yoğun yaşandığı İstanbul’un merkez ilçelerinde değil, onların dışında kalan tüm ilçeler ve mahallelerde de kültürel çalışma ve sanat etkinlikleri yapmayı hedefleyen İBB, bu amaçla  sanat etkinlikleri için her türlü donanıma sahip “Cumhuriyet Otobüsü”nün yanı sıra Gezici Çocuk Şenlikleri, Semt Festivalleri, Gezici Film Festivali, Kadınlar Matinesi, Semtimde Orkestra, Şehir Tiyatroları Gezici Sahne  gibi organizasyonlarını sürdürecek. Planda her mahalle ve semte ulaşılacağı belirtilerek“ İstanbulluların kültüre erişimini zaman ve mekân bakımından kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz. 2024-2030 döneminde, İstanbul’da kültür ve sanatı yaygınlaştırmak ve erişilebilir kılmak adına ayak basılmadık mahalle ve meydan bırakmayacağız. Bu doğrultuda, mobil kültür çalışmalarımız ve gezici festivallerimizin sayısını da arttıracağız.” denildi.

  • İstanbul Kültür İlçesi”: 2025 yılından başlamak üzere 39 ilçesi bulunan kentimizde varolan kültürel kapasitenin arttırılmasını ve ilçeler ölçeğinde kültür politikalarının geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İstanbul Kültür İlçesi belirlenmesi amaçlanıyor. İlçelerden gelecek kültür insanlarının katılımıyla düzenlenecek toplantılarda belirlenecek ilkeler doğrultusunda bir yıl boyunca sürecek olan İstanbul Kültür İlçesi’nin seçimi, kültür politikasını hazırlayan ilçeler arasında, ilçede yaşayanların katılımı, komşu ilçeler ve kardeş şehirler de dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası işbirliklerini öngören projelerin değerlendirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilecek.

 


ARŞİV