“Yat limanı projesi ÇED sürecine tabidir”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı imar planı değişikliğine karşı açılan hemşehri davasında görüşünü bildiren Danıştay savcısı, ÇED raporu düzenlenmeden yapılan imar planlarında hukuka uygunluk bulunmadığını belirtti

07 Ocak 2020 - 12:35

Resmi Gazete’de 2017 yılında yayınlanan karar ile Fenerbahçe- Kalamış Marina bölgesinde özelleştirilecek alan, yaklaşık 480 bin metrekareye çıkarılmıştı. Bu kararlardan sonra hem mahalle sakinleri hem de Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulunmuştu. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ise yapılan itirazların hepsi reddedilmişti. Kadıköy Kent Konseyi’nin 11 Aralık 2017’de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açtığı “Hemşehri Davası” ise Danıştay’da sürüyor.

“HUKUKA UYGUN DEĞİL”

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Fenerbahçe Kalamış Yat  Limanı imar planı değişikliğine karşı açılan hemşehri davasında, Danıştay görüşü geldi.  Görüş yazısında, ÇED raporu gerektirmesine karşın ÇED raporu düzenlenmeden tesis edilen dava konusu imar planlarının hukuka uygun olmadığı ifade edilirken, “İmar planlarının iptaline karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denildi.

“ÇED SÜRECİNE TABİ OLMALI”

Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı imar planları düzenlenirken ÇED raporu hazırlanmamıştı. Danıştay savcılığının yazısında konuyla ilgili şu açıklamalara yer verildi: “Mevzuat hükümleri uyarınca, ‘çevresel etki değerlendirmesi olumlu’ kararı veya ‘çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir’ kararının planlama aşamasından önce alınması gerektiği yönünde açık bir hükme yer verilmemişse de uyuşmazlık konusu yat limanı projesinin ÇED sürecine tabi olduğu açıktır.”

BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETMİŞLERDİ

Danıştay’da görülecek dava öncesinde, bilirkişi heyeti 2019 yılının şubat ayında limanda keşif yapmıştı.  Raporda; İstanbul Çevre Düzeni Planı’na göre limanın marina olarak belirlendiği ve plan uygulama hükümlerinde turizm belgeli kıyı yapıları olarak tanımlandığı için “Turizm Tesis Alanı” olarak kullanılabileceği ifade edilmişti. 

Kadıköy Kent Konseyi, Kadıköy Belediyesi, Mimarlar Odası, Fenerbahçe Emekli ve Amatör Balıkçılar Dayanışma Derneği ve Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi, bilirkişi heyetince yapılan değerlendirmelerde çelişkili ve belirsiz ifadelerin kullanıldığını ve kıyılarda oluşacak yapı yoğunluğuna ilişkin kesin bir değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle itiraz etmişti.


ARŞİV