Umutsuz gençler gitmek istiyor

“Türkiye Gençlik Araştırması 2021” raporuna göre, gençlerin temel gündemi ekonomik sorunlar olurken, yüzde 72,9’u başka bir ülkede yaşamak istiyor

23 Şubat 2022 - 11:02

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Derneği, “Z kuşağı"nın sosyo-politik durumunu ve beklentilerini içeren “Türkiye Gençlik Araştırması 2021” raporunu yayınladı. Türkiye çapında Mayıs-Eylül 2021 tarihleri arasında 28 ilde, 18-25 yaş arasındaki 3 bin 243 kişiyle yüz yüze görüşme-anket tekniğiyle gerçekleştirilen araştırmada gençlerin mevcut sosyal, siyasi, ekonomik ve güncel konjonktür karşısındaki görüş, beklenti ve tercihleri mercek altına alındı.

YÜZDE 72,9’U GİTMEK İSTİYOR

Raporda, TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 18-25 yaş grubunda yaklaşık 7 milyon kişi bulunduğu ve bunların büyük çoğunluğunun ilk kez oy kullanacakları hatırlatılırken, çalışmada, gençlerin çoğunun ülkenin geleceğine ilişkin karamsar bir bakış açısına sahip olduğu belirtildi. Ankete katılanların yüzde 62,8'i Türkiye'nin geleceğini iyi görmediklerini belirtirken, Türkiye'nin geleceğinden tamamen umutsuz olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 35,2.

Raporda yer verilen bilgilere göre, gençler özellikle ekonomik duruma karşı karamsar bir bakış açısına sahip ve yaşamları temel olarak hayat pahalılığına, enflasyona ve olası bir ekonomik çöküş korkusuna odaklı. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu (yüzde 72,9) fırsat verildiği takdirde başka bir ülkede yaşamak istediklerini belirtirken, bu ülkeler Almanya, İngiltere ve Fransa, İsveç, Norveç, Finlandiya, ABD ve Kanada oldu. İmkânı olsa da başka bir ülkeye gitmeyeceğini ve her koşulda Türkiye’de yaşamak istediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 27,1 olarak belirlendi.

EKONOMİ İLK SIRADA

Araştırmanın sonuçlarına göre gençlerin büyük çoğunluğu ekonomiyi temel sorun olarak görüyor. Katılımcıların hemen hemen tamamı (yüzde 99,1) Türkiye’de sorunlar yaşandığını belirtirken, Türkiye’de en çok yaşanan sorun içerisinde ekonomik sorunlar yüzde 17,8 ile ilk sırada dile getirildi. Türkiye’nin gelecekte en çok hangi alanda sorun yaşayacağı konusuna, öncelikli problem olarak yüzde 74,5 ile “ekonomik sorunlar” cevabı verildi. 

Gençlerin yüzde 82,9'u “Türkiye'de gelir dağılımının dengesiz olduğunu, eşit olmadığını” söylerken, Türkiye’de gelir dağılımının dengeli ve eşit olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 1,8 oranında kaldı. Türkiye’nin ekonomik olarak az gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 48,5 ve orta derecede gelişmiş bir ülke olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 45,1 olarak kaydedildi. İşsizlik konusunda araştırmaya katılanların yüzde 87,3'ü “Türkiye'de çok fazla işsizlik var” görüşünü dile getirdi. Gençler, işsizliğin birinci nedeni olarak “adam kayırmacılık ve torpili” gösterirken, yüzde 64,1'i de “kamuya işe alımlarda ehliyet ve liyakate göre davranılmadığını düşündüğünü” belirtti.

YÜZDE 25,8’İ MUTSUZ

Katılımcıların tamamına yakını (yüzde 98,2) sosyal medya kullanıyor. Ülke ve dünya gündemini en çok cep telefonu ve internetten takip ediyorlar. Gençlere memnuniyet ve mutluluk durumları sorulduğunda yüzde 55,2'sinin “şimdiki yaşamından ne tam olarak mutlu ne de mutsuz olduğu” yanıtını verdiği görüldü.  Katılımcıların yüzde 25,8'i ise, şimdiki hayatından hiç memnun olmadığını, aksine mutsuz olduğunu ifade etti. Türkiye’nin geleceğini iyi görmeyenlerin oranı yüzde 62,8, ülkenin geleceği hakkında tamamen umutsuz olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 35,2 olarak belirlendi. Türkiye’nin geleceğini iyi görmediği halde yine de umutlu olduklarını belirtenlerin oranı ise yüzde 27,6 olarak kaydedildi.

GENÇLER KİME GÜVENİYOR?

Araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 70,3’ü en çok bilim insanlarına güveniyor. Mahkemeler ve adalet sistemine güvendiklerini belirtenlerin oranı yüzde 11,9 olarak kaydedilirken, katılımcıların çok büyük çoğunluğu gazeteciler ve televizyonculara hiç güvenmiyor. Gazeteci ve televizyonculara güveniyorum diyenlerin oranı sadece yüzde 6,9. Siyasi partilere güven duyduğunu belirtenlerin oranı sadece yüzde 4,4 olurken, politikacılara güven duyduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 3,7 olarak belirlendi. Katılımcıların önemli bir çoğunluğu din adamlarına güvenmediğini söylerken, din adamlarına güvendiklerini belirtenlerin oranı yüzde 16,9 oldu.

Türkiye'de şu anda siyasi parti lideri olan politikacılar arasında en çok hayran oldukları ve takdir ettikleri lider sorulduğunda, “hiçbiri” şıkkı yüzde 20,1 ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 16,8'lik bir oranla Recep Tayyip Erdoğan'ın adı verildi. Adı soru listesinde olmamasına rağmen, katılımcıların yüzde 16,3'ü en çok beğendiği ve takdir ettiği siyasi kişi olarak Mansur Yavaş'ı dile getirdi.

Rapora göre, gençlerin yüzde 62,5'i “Ülkenin bugünkü yönetiminden hiç memnun değilim, Türkiye kötü yönetiliyor” diye görüş belirtti. Türkiye’de yaşanan sorunların sorumlusu olarak, iktidar ve muhalefet ile birlikte tüm politikacıların olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 38,9 olarak kaydedildi.

“MÜLTECİ POLİTİKASI DEĞİŞMELİ”

Ankete katılan gençlerin büyük çoğunluğu (yüzde 80,4) hükümetin mülteci politikasının doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası (yüze 56,8) Suriye'de barış olduğunda Suriyelilerin geri gönderilmesini istediğini belirtti.


ARŞİV