TTB'den sel felaketine ilişkin rapor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi, Adıyaman ilini vuran şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel felaketine ilişkin rapor hazırladı

30 Mart 2023 - 17:25

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale Ekibi’nin hazırladığı Adıyaman sel hızlı değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda Adıyaman Merkez, Bahçecik, Tut, Besni, Gölbaşı, Kahta ve Çelikhan ilçelerinde sele bağlı yaşanan sorunlar aktarıldı.

Raporda, şiddetli yağmurun Adıyaman merkezde, kuzeyden güneye yağmur suyunun akmasına ve en çok kentin güneyinde yer alan Bahçecik mahallesinde birikerek bu bölgenin olumsuz etkilenmesine yol açtığı kaydedildi.

TTB’nin raporunda, sel felaketinin vurduğu bölgeler tek tek ele alınarak incelendi.

ADIYAMAN MERKEZ

“Adıyaman merkez deprem sonrası hızla ilk kurulan çadır kentte (Ç1) çadırların tarlanın üzerine kurulması, altına su basman/yalıtım konulmaması nedeniyle pek çok çadırın içinin su ve çamurla dolduğu ifade edilmiştir, hızla çadır aralarına drenaj olukları ve çadırların altına tahta paletler koyarak sorunu çözmeye çalıştıkları öğrenilmiştir. Adıyaman il merkezinde şebeke suyunun klorlandığı ifade edildi. Ancak serbest bakiye klor ölçümü sonuçları geçici yerleşim alanlarına göre değişiklik göstermekteydi. Bir noktada ise serbest klor bulunamadı.”

BAHÇECİK

“Bahçecik’te şiddetli sağanak sele neden olmuş, çok sayıda yıkılan ya da hasarlı evlerin bahçesinde konuşlanmış pek çok çadırı su basmış, kullanılamaz hale getirmiştir. Bu durum kimi depremzedelerin hasarlı evlerine geçmesine neden olmuştur. Şiddetli yağış Bahçecik mahallesinde yer alan 5 No’lu çadır kenti de olumsuz etkilemiş, burada çadırlar su ve çamur ile dolarak kullanılamaz hale gelmiştir.”

TUT

“Şiddetli yağış en çok ilin kuzeyinde ve dağların eteğindeki yerleşimi nedeniyle Tut ilçesini etkilemiştir. Şiddetli yağmur suyu dağlardan hızlanarak köye doğru şiddetle akmış, dağdan kayaların koparak doğrudan köyün üstüne doğru yuvarlanmasına yol açmıştır. Bu durum ilçede biri sağlık çalışanı 3 kişinin vefatına yol açmıştır. İl genelinde sel nedeniyle gerçekleşen üç ölüm Tut ilçesinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, arazinin eğimli konumu dağlardan akan çamurlu suyun ilçeyi ortadan bölerek yukarıdan aşağıya çok sayıda çadır ve evi etkileyerek, içinin çamur ve suyla dolmasına neden olmuştur. Selden hemen sonraki ziyaretimiz sonrasında Tut ilçesinde suların aktığı ancak selden sonra bulanıklaştığı, bu nedenle içme ve kullanmaya izin verilmediği bildirildi.”

BESNİ

“Besni ilçesinde deprem sonrasında içme ve kullanıma uygun hale getirilen suyun yağan şiddetli yağmurlar sonrasında yeniden kullanılamaz duruma geldiği ifade edildi. İlçenin ve stadyuma kurulu çadır kentin fazla etkilenmediği ifade edildi.”

GÖLBAŞI

“Gölbaşı ilçesinin şiddetli yağıştan fazla etkilenmediği ancak eğimli arazi yapısı nedeniyle yol kenarında usule uygun kurulmamış çok sayıda çadırın içinin su ve çamur ile dolduğu ifade edildi. Gölbaşı’nda şiddetli yağış sonrası konteynır kente su verilmediği ifade edildi. Yol kenarında bireysel kurulan çadır öbeklerinin kullanımı için kurulan sokak çeşmelerinden su akıyor idi.”

KAHTA VE ÇELİKHAN

“Kahta ve Çelikhan ilçelerinin şiddetli yağıştan görece fazla etkilenmediği ancak günlük yaşam aktiviteleri (GYA)’nin dış taraflarında kalan çadırların içinin su ile dolması nedeniyle boşaltıldığı gözlemlendi.


ARŞİV