Sağlık Çalışanları “Artık Ölmek İstemiyoruz”

Son zamanlarda artan sağlık çalışanlarının intihar vakalarıyla ilgili açıklama yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İst. Anadolu Yakası Şubesi, yetkilileri çalışanların sorunları konusunda çözüme çağırdı

27 Ağustos 2023 - 14:44

Sağlıkta şiddet vakaları devam ederken her gün onlarca hastaya hizmet veren sağlık çalışanlarında duygusal tükenme ve intihar olasılığı da artıyor. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye Araştırma Hastanesi’nde bir hemşire ve Dr. Siyami Ersek Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir doktor intihar ederek yaşamına son verdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İst. Anadolu Yakası Şubesi, sağlık alanında yaşanan intihar vakalarına yönelik bir basın açıklaması yaptı. Şube binasında yapılan basın açıklamasını şube sekreteri Türkan Yavuz okudu.

Sağlık alanında çalışanların yaşam koşullarının giderek kötüleştiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çalışma koşullarının kötüleşmesinden kaynaklı psikososyal risklerin daha da artması, tükenme, mobbing, kronik yorgunluk, iş yeri stresi ve şiddetle birlikte sağlık emekçilerinin intiharları saklanamayacak kadar büyük bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık hizmetlerinin toplum yararından çok işletme mantığıyla verilmesi ve sağlık alanının güvencesizleştirilmesine bağlı olarak artan intiharları ve nedenlerini sürekli gündeme getiriyoruz.”

“İNTİHAR TOPLUMSAL BİR SORUN”

 İntiharın psikososyal ve ekonomik boyutlarıyla ele alınması gereken çok yönlü toplumsal bir sorun olduğunun ifade edildiği açıklamada, intihar vakalarının en önemli sebeplerinin başında ekonomik sorunlar, gelecek kaygısı olduğunun altı çizilerek şöyle devam edildi “ Buna bağlı olarak son dönemlerde sıklıkla yaşanan intihar vakalarının politik eksenden bağımsız gerçekleşmediğinin farkındayız. Bizler ölüme karşı her daim yaşamı savunan sağlık emekçileri olarak bu konuyu haykırmayı kendimize görev biliyoruz ve konunun hem özneleri hem de muhatapları olarak yetkililere sesleniyoruz. Artık ölmek istemiyoruz! insanca yaşamak ve yaşatmak istiyoruz.”


ARŞİV