Riskli yapıların satış yetkisi artık yerelde

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul’daki riskli yapılarda satış yetkisini ilçe belediyelerine devretti

01 Mart 2018 - 11:17

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yeni bir düzenlemeye gitti. Riskli yapıların yerine yapılacak yeni binalarda paydaşlar arasında anlaşma sağlanamazsa, anlaşma sağlanamayan arsaların diğer paydaşlara satış işlemi için İstanbul’daki ilçe belediyelerine yetki devri sağlandı. 6306 sayılı Kanun kapsamında satış yetkisi İstanbul Valiliğine bağlı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ndeydi.

DEĞİŞİKLİKTE NELER VAR?

1 Şubat’tan itibaren İstanbul’daki ilçe belediyelerinin yetkili olduğu yönetmelikte şunlar yer alıyor:

Satışı yapılacak arsa paylarının rayiç bedelini tespit etmek ve sonrasında satış işlemini gerçekleştirmek üzere, ilgili ilçe belediyesi bünyesinde, biri başkan ikisi üye olmak üzere, en az üç kişiden oluşan Bedel Tespit Komisyonu ile Satış Komisyonu kurulacak.

Satış için müracaatta bulunacak vatandaşların, öncelikle maliklerin üçte iki çoğunlukla anlaştığına ve üçte birlik kısımda kalan maliklere de bir teklif yapıldığına dair bilgi ve belgeleri hazır bulundurması gerekecek.

Hissesi satılacak paydaşlara mutlaka 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat yapılması gerekecek.

Satılacak hisse üzerindeki ipotek, haciz, ihtiyati haciz, intifa hakkı gibi hak ve şerhler satış bedeli üzerinde de devam edecek.

Satış işlemi tamamlanıp karara bağlanmadan önce, hisseleri satılacak maliklerin üçte iki çoğunluk tarafından alınan kararı kabul etmeleri ve  üçte iki çoğunlukla alınan karar doğrultusunda yapılan sözleşmeyi ve yapılacak uygulamanın gerektirdiği diğer belgeleri imzalayacaklarını beyan etmeleri halinde maliklere Satış Komisyonu tarafından makul bir süre verilecek.

Satış yapılacak taşınmazla ilgili olarak açılmış olan herhangi bir davada 6306 sayılı yasa kapsamında satış yapılmasına engel teşkil edecek taşınmazdaki hissenin üçüncü kişilere satışının engellenmesi yönünde verilmiş bir karar yok ise sırf dava açılmış olması veya davanın devam ediyor olması 6306 sayılı yasa kapsamında satış işlemi yapılmasına engel teşkil etmeyecek.


ARŞİV