Rasimpaşa’nın geleceği konuşuldu

Rasimpaşa Mahallesi için hazırlanan “Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı” planları mahalle sakinleriyle konuşuldu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda vatandaşlar öneri ve şikayetlerini iletti

04 Mart 2020 - 16:40

“Rasimpaşa Kentsel Sit Alanı” İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.04.1994 tarih ve 3436 sayılı kararı ile sit alanı ilan edilmişti. Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Rasimpaşa Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı da 13.07.1998 tarihinde  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından onaylanmıştı. 21.04.2017 tarihinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı onaylandı. Kadıköy Belediyesi de 2017 yılında 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı çalışmalarına başlamıştı.

Yaklaşık 22 hektar büyüklüğünde olan planlama alanının büyük bir kısmı Rasimpaşa Mahallesi’ni, küçük bir bölümü de Osmanağa Mahallesi’ni kapsıyor. Kadıköy Belediyesi imar plan ve kentsel tasarım rehberini hazırlarken, 2017 yılında odak grup toplantıları, 2018 yılında ise açık çağrılı buluşmalar düzenleyerek elde edilen verileri değerlendirdi. Odak grup çalışmalarından çıkan sonuçların Rasimpaşa Mahallesi sakinleriyle paylaşılması için 27 Şubat Perşembe günü Tasarım Atölyesi Kadıköy’de geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve başkan yardımcılarının yer aldığı toplantıya Rasimpaşa Mahalle Muhtarı Sultan Aksu ve mahalleliler de katıldı.

KİRA ARTIŞI VE GÜRÜLTÜ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Tuğçe Aktan, Kadıköy Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan sunumu mahalleliyle paylaştı. Odak grup toplantılarıyla mahallede yaşayan 40 yaş üstü vatandaşların, kafe sahiplerinin, esnafın ve sanatçıların görüşüne başvurulduğunu ifade eden Aktan, komşuluk ilişkilerinin bozulduğuna, kiraların ve gürültü kirliliğinin arttığına dair şikâyetlerin olduğunu belirtti. Aktan’ın verdiği bilgilere göre, mahalle sakinlerinin büyük bir kısmı Rasimpaşa Mahallesi’nde yaşamaktan memnun. Yine mahalle sakinlerinin büyük bir çoğunluğu tarihi kent merkezlerinin korunmasının önemli olduğunu düşünüyor.

TESCİLLİ YAPILAR BELİRLENDİ

Tescilli eski eser analizinde, 305 adet tescilli kültür varlığı parselinin tespit edildiğini söyleyen Aktan konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “6 adet parselin koruma grubu I, 174 adet parselin koruma grubu II, 26 adet parselin koruma grubu III, 7 adet parselin koruma grubu IV olarak belirlenmiş. Ayrıca 8 adet parsel tescilden düşürülmüş.”

IZGARA SOKAKLI MAHALLE

İstanbul’un ilk apartman semtlerinden biri olan Yeldeğirmeni’nin önemli kentsel özelliklerden birinin Avrupa etkisi ile oluşturulmuş “ızgara sokak” planlı kent dokusuna sahip olmasının olduğunu belirten Aktan, şöyle devam etti: “Türkiye’de sayılı tarihi dokuda bulunan ızgara sokak planı, mahallenin bugünkü kendine has karakterini biçimlendirmiş. Yeldeğirmeni, tüm sokakların birleştiği noktalardaki küçük meydancıkları ve yapı adalarının ortasında kalan geniş bahçeleri bu plana borçlu.”

YEME İÇME MEKÂNLARI ARTTI

2017 yılında yapılan arazi tespit çalışmaları 2019 yılında güncellendi. Aktan’ın verdiği bilgilere göre 2017 yılında 146 adet olarak belirlenen yeme-içme mekânının sayısı 2019 yılı itibariyle 173’e çıktı. Sanat mekânları ise 65’ten 74’e yükseldi. Yeme-içme mekânları 2017 yılında yoğun olarak Karakolhane Caddesi ile Duatepe Sokağı'nın tamamında görülürken, 2019 yılı itibariyle bu mekânların Karakolhane Caddesinde arttığı, aynı zamanda Yoğurtçu Şükrü Sokak yönüne doğru yayıldığı belirlendi.

ŞİKAYETLERİNİ İLETTİLER

Sunumun ardından mahalle sakinlerinin öneri ve şikayetlerini dile getirdiği toplantı kısmına geçildi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, deprem riski altındaki yapıların güvenliği, trafik, kaldırım işgalleri, otopark, ulaşım ve altyapı sorunları üzerinde duruldu. Rasimpaşa Mahallesi’nin tarihi dokusunun korunması önerilirken, bazı vatandaşlar ise yeni bir imar düzenlemesi yapılarak yeni inşa edilecek binalara emsal artışı izni verilmesini talep etti.

“10 YIL SONRASINI PLANLAMALIYIZ”

İmar planı değişikliğinde emsal artışının Kadıköy Belediyesi’nin yetkisinde olmadığını söyleyen Odabaşı, “1/5000 plan 3 yıl önce hazırlanmıştı. Çok sayıda kurumun görüşünü alarak  plana son şeklini vereceğiz. Yapabileceğimizin en fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu planlama bittikten sonra sokakların nasıl olacağını Kentsel Tasarım Rehberi ile konuşacağız. Emsali yüzde 50 arttırdığımızda bir apartmanda 50 kişi yaşıyorsa bu sayı 2 katına çıkacak. Biz bu bölgenin planlamasını konuşuyoruz ve 5-10 yıl sonrasını planlamak zorundayız. Nüfus artacak, okul, yeşil alan ve otopark ihtiyacı doğacak. Sizin taleplerinizi çok iyi anlıyorum ve bakanlık ile büyükşehir belediyesi ile görüşüyorum. Bu alanda tarihi tescilli yapılar var ve mevcut durumda emsal artışı yapılması çok zor.” diye konuştu.

Odabaşı, vatandaşların “Anlat Kadıköy” sitesi üzerinden öneri ve şikayetlerini belediyeye iletebileceğini de söyledi.


ARŞİV