Otopark Yönetmeliği değişti: Her daireye bir otopark

Yeni Otopark Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. 1 Haziran’da yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre, her bir daireye bir otopark alanı zorunluluğu getirildi

01 Mart 2018 - 11:13

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği Resmi Gazete’de duyuruldu. 1 Haziran’da yürürlüğe girecek yönetmelikte, otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartları yeniden düzenlendi.

ARTIK ZORUNLU

Eski yönetmelikte her üç daireye bir otopark zorunluluğu vardı, yeni yönetmeliğe göre her bir daireye bir otopark alanı ayrılması zorunlu olacak. Ayrıca belediyeler bu sayıyı ihtiyaca göre artırabilecek. Ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek. Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilecek. Otopark yapımı mümkün olmayan parseller için de düzenleme yapıldı. Otopark tesisi mümkün olmayan yapılar ile tarihi binalar haricindeki tüm binalarda otopark bulunması zorunlu olacak. Otopark yapımının mümkün olmadığı bu binalara yürüyüş mesafesindeki başka bir otoparktan yer gösterilmesi gerekecek, bu durum tapuya kaydedilecek.

“PARK ET-DEVAM ET”

Yönetmelikle, şehir merkezlerinde oluşan araç trafiğinin de önüne geçmek için önlem alınıyor. Şehrin çevresinde ve ana toplu taşıma ile aktarma istasyonlarına yürüme mesafesinde “park et-devam et” otopark yerleri ayrılması zorunluluğu da getirildi. Bu otopark alanlarına, sadece binek taşıtlar, motosiklet ve bisikletler park edebilecek.

YÜZDE 5’İ ENGELLİLER İÇİN

Yeni düzenlemeyle ana arter yolların altına otopark yapılması imkanı getirilirken okullar hariç, kamu kurumlarının bahçelerinin altına ilgili kurumdan izin alınmak kaydıyla otopark yapılabilecek.

Sanayi tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, halkın toplu kullanımına açık alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, otellerde, stadyum ve kapalı spor tesislerinde, üniversitelerde ve düğün salonlarında otopark ihtiyacı zorunlu hale getirildi.

Otopark Yönetmeliği’yle park ve meydanların üst dokusu bozulmamak kaydıyla bu alanların altına otopark yapılabilecek. Ancak tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek.

Yönetmeliğe göre  binaların sığınak olarak kullanılmak üzere ayrılmış bölümleri, barış zamanında ilave otopark olarak kullanılabilecek. Sığınakların ilave otopark olarak kullanılabilmesi için tasdikli mimari projenin, araçların giriş-çıkış ve park etme düzeni açısından uygun olması gerekecek.

“SIĞINAKLARIN KULLANILMASI SAKINCALI”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu, yeni yönetmeliği eskisinden ayıran en önemli şeyin engelliler için yapılan düzenlemeler olduğunu vurguladı.İstanbul’un fiziksel koşulları nedeniyle her daireye park uygulamasının çok güç olacağını ifade eden Giritlioğlu, “Yeni yönetmeliğin sakıncalı bir yanı da sığınakların barış zamanında otopark olarak kullanımına olanak tanıması. Sığınaklar sadece savaşlarda değil, özellikle deprem ve yangın gibi afet durumlarında ya da kent güvenliğini tehdit edecek beklenmedik durumlar açısından da büyük öneme sahiptir. Bu nedenle sığınakların daima boş olarak muhafazası hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.  

“KAMU ALANLARI TESİS EDİLECEK”

Otopark yapımının mümkün olmadığı binaların otopark ihtiyacının giderilmesi için  söz konusu yapıların  komşu parselleri kullanılarak ortak otopark uygulamasına  ya da ada içi otopark uygulamalarına gidilebilecek. Burada bahsedilen parsellerin kamu arazisi olduğuna dikkat çeken Giritlioğlu, “Kamuya ait arazilerin bedel karşılığı otopark amacıyla özel mülkiyete satılması ya da tahsis edilmesi derin bir tartışmayı gerektirir. Bu durumda zaten yetersiz olan donatı ihtiyacının kamuya ait arazilerden temin edilmesi olanağı azalacaktır.” dedi.

Yönetmelik değişikliğinin içinde yer alan ifadelerin daha açık  tanımlanması gerektiğini söyleyen Girtliğioğlu, “park-et-devam-et” otoparkları için şunları söyledi: “Ulaşım master planı ile entegrasyonu sağlanmadan üretilecek otopark alanları daha büyük ulaşım sorunlarını beraberinde getirecek. Park-et devam-et uygulamalarının imar planlarında doğru yer seçimleri ile tasarlanması sağlanmalı. Mevcut  uygulamalarda park-et devam-et otoparkları alışveriş merkezi altlarında yer alıyor.  İstanbul’un açık alanlarının bu yoğunlukta alışveriş merkezleriyle dolduğu günümüzde, yeni uygulamaların da aynı anlayışla sürdürülmesi sadece yeni sorunları getirecektir.”


ARŞİV