Metropollerin korona mücadelesi mercek altında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Enstitü İstanbul, dünyanın en önemli metropollerinin korona virüsü salgınına karşı verdikleri mücadeleyi mercek altına aldı

29 Nisan 2020 - 10:05

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) bir bileşeni olan Enstitü İstanbul, dünyanın önemli metropollerin korona virüsü salgınına karşı verdikleri mücadeleyi ve alınan önlemleri inceledi. Dünyada ortaya çıkan mücadele deneyimleri ve yerel yönetimlerin aldıkları önlemleri araştıran birim bu sonuçları bir rapor haline getirdi.

Şehirlerde görülen vaka ve ölüm sayılarının da yer aldığı çalışma belli aralıklarla güncellenerek kamuoyuna açıklanacak.

SALGIN DENEYİMLERİ

İlk aşamada Londra, Paris, New York, Berlin, Moskova, Tokyo, Barselona, Madrid, Roma, Washington, Seul, Cenevre ve Zürih incelendi. Enstitü İstanbul araştırmacıları tarafından ilgili yerel yönetimlerin web siteleri ve dijital kaynaklar hızlı biçimde taranarak özet bilgiler derlendi.

Çalışmalar, Kamuoyu Bilgilendirme Faaliyetleri, Mevcut Belediye Hizmetleri, Sınırlamalar ve Yasaklar, Kırılgan/Riskli Gruplar İçin Uygulamalar, Evdeki Sosyal Yaşama Destek, Moral ve Eğitsel Uygulamalar, Sosyal Politika Uygulamaları ve Sağlık Çalışmaları olmak üzere yedi başlık altında ele alındı.

Enstitünün yaptığı bütün çalışmalar https://enstitu.ibb.istanbul/covid19 web sitesinde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde açılan web sitesi, İstanbul için oluşturulacak politikalara yön verecek bilgiler sunmayı hedefliyor.

COVID-19 KONUŞMALARI BAŞLADI

Enstitü İstanbul tarafından korona virüsü ile ilgili yapılan bir başka çalışma da COVID-19 Konuşmaları oldu. Virüsün açtığı toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunlar ile olası sonuçlar farklı disiplinlerden uzmanların katıldığı “COVID-19 Konuşmaları” başlıklı video seminer dizisine taşındı.

Salgının farklı boyutlarıyla ele alındığı konuşmalar dizisinin ilki iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez ile salgının yarattığı iktisadi sonuçlar üzerine yapıldı. İkinci konuk ise salgının sosyo psikolojik etkileri hakkında konuşan Psikiyatr Cemal Dindar oldu.

DÜNYADAN  YEREL YÖNETİM DENEYİM ÖRNEKLERİ

•          Barselona Belediyesi, çocukların evde geçirdikleri zamanı daha iyi hale getirmek ve kendi aralarında sosyalleşmelerine alan sağlamak için “Sevgili Günlük” adlı bir web sitesi hazırladı. Tüm çocuklar siteye kendi hesapları ile girerek yaptıkları resimler, yazdıkları şiirler gibi üretimlerini paylaşabiliyor.

•          Berlin’deki kreşler “acil çocuk bakımı” yapılacak şekilde hazır tutuluyor. Bu hizmetten belli meslek gruplarında çalışan ve çocuklarının bakımını başka türlü sağlayamayan ebeveynler faydalanabiliyor. Kriterlere uygunluk kişilerin kendi beyanları üzerinden belirleniyor. Bir ebeveyn sağlık sektörü, polis ve itfaiye birimleri, cezaevleri, engelli yardım birimleri, gıda ve eczane sektörlerinde çalışmaktaysa kreş hizmetinden yararlanabiliyor. Her iki ebeveyn yardım personeli, kriz personeli, toplu taşıma personeli, kamu kurumlarında kilit pozisyondaki personel, kreş ve okulda acil bakım sağlayan personel olarak çalışıyorsa kreş hizmetinden faydalanabiliyor.

•          Madrid Belediyesi, belediye konutlarının kira ödemelerini erteledi.

•          Tokyo’da şirketlerin uzaktan çalışma sistemine geçebilmesi için “tele-çalışma seminerleri” verilerek küçük ve orta işletmeler bu çalışma sistemine teşvik edildi. Ticari olarak etkilenen küçük ve orta işletmelere kredi sağlanacak. Salgından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelerin süreci kendileri için daha iyi yönetebilmesi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Ayrıca ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletmelere bir sosyal sigorta avukatı gönderilerek danışmanlık hizmeti verilecek.

•          Zürih’te yaşlıların yemek ve temel ihtiyaç malzemelerinin tedariki kanton yönetimi tarafından organize ediliyor. Yaşlılar, engelliler ve çocukların bakımı için sunulan hizmetler çoğunlukla telefon yoluyla da olsa devam ediyor. Konut sorunu yaşayanlar, evsizler ve kiracılar için ayrı ayrı hizmetler bulunuyor.

ENSTİTÜ İSTANBUL NEDİR?

Enstitü İstanbul: İstanbul Kent Araştırmaları Merkezi, 2020 yılının Şubat ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) bir bileşeni olarak faaliyete geçti.  Enstitü İstanbul ile İstanbul için düşünen, çalışan, bilim insanı, araştırmacı, uzman ve sanatçılarla;  üniversiteler, STK’lar, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları vb. kurumlar arasında işbirlikleri kurmayı amaçlanıyor.

Araştırma, arşiv, etkinlik ve yayın faaliyetlerinde bulunacak birim, İstanbul için bugüne dek yapılmış tüm bilimsel çalışmaları derleyerek araştırmacılara ve kamuoyuna açacak.

Enstitü aynı zamanda genç araştırmacılar ve vatandaşların da dahil olduğu İstanbul ve kentsel çalışmalara yönelik araştırma-geliştirme çalışmaları yürütecek.


ARŞİV