Kuşdili projesi bir kez daha iptal edildi

İstanbul 12. İdare Mahkemesi, Kuşdili Çayırı’nın yapılaşmaya açılmasına ilişkin imar planlarını, şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti

24 Kasım 2020 - 14:04

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında hazırladığı bir planla sit alanı olan Kuşdili Çayırı’nı otopark yapmaya karar vermişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayladığı Kuşdili Çayırı’nın zemin altını katlı otoparka çeviren plan değişikliğinde, onama sınırı içindeki park ve dinlenme alanında, çocuk oyun alanı, açık spor alanı, rekreasyon alanı, sergi alanı, botanik bahçesi ve süs havuzu gibi kullanım alanlarının yer alacağı belirtilmişti. Park ve dinlenme alanının yüzde 50’lik kısmında ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği minimum 1 buçuk metrelik toprak derinliği bırakılmak kaydıyla kamuya hizmet edecek nitelikte zemin altı katlı otopark yapılmak istenmişti.

MAHKEME KABUL ETMEMİŞTİ

Bu planın yürütmesinin durdurulması ve planın iptali için Mimarlar Odası tarafından dava açılmıştı. Bilirkişi raporunu değerlendiren İstanbul 12. İdare Mahkemesi planların iptaline karar vermiş ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bölge İdare Mahkemesine istinaf isteminde bulunmuştu. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi de istinaf talebini kabul ederek yeniden görüşülmesi için dosyayı 12. İdare Mahkemesine göndermişti.

YENİDEN KARAR VERİLDİ

Davayı yeniden görüşen 12. İdare Mahkemesi Kuşdili Çayırının özgün yapısının korunması gerektiğine ve alana yapılacak büyük bir otoparkın trafik yoğunluğu yaratacağına karar vererek planın iptal edilmesine hükmetti. Mahkeme kararında, Kuşdili Çayırı için hazırlanan imar planlarının şehircilik ilkeleri bakımından kamu yararı taşımadığını ve hukuka uygun olmadığı da belirtildi.  

KUŞDİLİ PLANLARININ SÜRECİ

Kuşdili Çayırı daha önce, “açık otopark alanı”, “pazar alanı”, “kentsel hizmet alanı” ve “yol” olarak kullanılmaya başlanmış, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 1977 onaylı imar planına göre 3. Derece SİT Alanı olarak ilan edilmişti.

Koruma kurulu, 1981’de “Doğal Anıt” tescili ile birlikte “Kuşdili Çayırının tarihi ve doğal durumuna en uygun statünün yeşil alan olduğu ve haftanın belli günlerinde otopark olarak kullanılabileceği” kararı aldı. 1988’de de  “Kuşdili Çayırı’nın Doğal Sit Alanı olması nedeniyle kalıcı tesislere izin verilmeyip sadece otopark ve pazar yeri olarak kullanılabileceği” kararı verildi.

2007’de onaylı plana göre ise Kuşdili Çayırı yine imara açılmış fakat meslek odaları ve Kadıköy Belediyesi’nin açtığı davayla yürütmeye durdurma kararı verilmişti. 2013 yılında ise İBB hazırladığı imar planıyla, Kuşdili Çayırı’nın yüzde 30’unu imara açarak, AVM ve yer altı otoparkı yapılmasının önünü açmıştı. Birçok kurum tarafından yapılan itirazlar ve açılan davalar sonucu, İstanbul 1. İdare Mahkemesi, İstanbul’un eski mesire alanlarından biri olan ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen Kuşdili Çayırı’nda koruma ilkelerinin geçerli olduğunun altını çizmiş, yapı yoğunluğuna sebep olacak projeler yerine çayır özelliği koşullarında yeşil alan olması gerektiği, AVM ve otopark projesinin Kadıköy’e yoğunluk, ulaşım, çevresel, yapılaşma gibi unsurlar yönünden olumsuzluk getireceği belirtilmiş ve planı iptal etmişti.


ARŞİV