Krizlere karşı daha dirençli bir Kadıköy

Kadıköy Belediyesi krizlere karşı daha dirençli bir Kadıköy için geçtiğimiz yıl “Kadıköy 2030” çalışmasını başlatmıştı. Çalışmanın ilk aşaması olan “Kadıköy 2030 – Mevcut Durum Raporu” tamamlandı. Nüfustan afete, iklim krizinden ekonomiye birçok verinin yer aldığı rapor yakında çevrimiçi olarak erişime açılacak

02 Şubat 2023 - 13:42

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre Kasım 2022’de 8 milyar olan dünya nüfusunun, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun yaşlanarak durağanlaşmasına ve nüfus artış hızının azalmasına rağmen 2030’da 8,5 milyara, 2050 yılına ise 9,7 milyara çıkması bekleniyor.

Türkiye’nin geçmişten günümüze nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülüyor. Bu artışın hızı Kadıköy’de ise oldukça fazla. 2021 TÜİK verilerine göre, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı Türkiye genelinde yüzde 9,7 iken, bu oran İstanbul’da yüzde 9,35, Kadıköy’de ise yüzde 19,34 düzeyinde. Kadıköy, 93 bin 887 kişiye denk gelen 65+ nüfusuyla İstanbul ilçeleri arasında en fazla 65+ nüfusa sahip ilçe olarak öne çıkıyor.

MEVCUT DURUM RAPORU

İstanbul’un gelecek yıllarda nüfusun büyük bir çoğunluğunu sırtlayacağı ve buna bağlı olarak çeşitli sürdürülebilirlik sorunlarının derinleşeceği öngörülüyor. Bu kapsamda; iklim, su ve gıda krizinin, durağanlaşan ekonominin, değişen demografinin, göçlerin, afetlerin, değişen kentsel hizmetlerin, derinleşen yoksulluğun ve sosyal sorunların giderek daha fazla gündemimize gireceği belirtiliyor. Küresel, bölgesel, ulusal ve yerel ölçeklerde bu ve benzeri gündemlere dair geliştirilen politikalar ise 2030 ve 2050 gibi orta ve uzun vadeli planlarla ele alınıyor. Kamu kurumları ve özellikle belediyeler ise bu sorunlara dair farklı eylem planları ile hazırlıklarını yapıyor.

Kadıköy Belediyesi’nin tüm birimleriyle aldığı karar doğrultusunda; veriye dayalı kentsel durum analizi yapmak, mekânsallaştırılmış verileri çeşitli perspektiflerle bir arada değerlendirmek ve Kadıköy’de kriz olabilecek gündemlerine dair önleyici politikalar geliştirmek için “veriye dayalı kentsel durum analizi yapmak” hedefi tamamlandı. Kadıköy 2030 çalışmasının ilk aşaması olarak hazırlanan “Kadıköy 2030 – Mevcut Durum Raporu” çok yakında çevrimiçi olarak erişime açılacak.

RAPORDA NELER VAR?

“Kadıköy 2030 – Mevcut Durum Raporu” geniş bir alana yayılan çalışmayla hazırlandı. Raporda ilk olarak Kadıköy’ün tarihi ve fiziki özelliklerine yer verilirken, Kadıköy’ün demografik yapısı tüm yönleriyle ele alındı. Mahalle bazlı nüfus verilerinin yer aldığı raporda mahalle sakinlerinin sosyo -ekonomik kırılganlıklarına dair araştırmalara yer verildi. Konut ve barınma sorunun ele alındığı raporda İstanbul depreminin Kadıköy’ü ne ölçüde tehdit edeceği ve ilçenin buna ne kadar hazır olduğu da masaya yatırıldı. Raporda sadece depreme değil iklim krizin olası etkilerine ve bunun etkilerini azaltmak için Kadıköy’de yapılan çalışmalara da yer verildi.

NEDEN 2030?

Arazi kullanımlarında yaşanan dönüşüm, planlama kararlarıyla ve şehircilik ilkeleriyle örtüşmeyen mega projeler kentsel krizi derinleştirirken, barınma, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel hizmetlere erişim de giderek zorlaşıyor. Kentsel hizmetler, artan nüfusun çeşitlenen ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, nüfus baskısı kentin ekolojik eşiklerini de hızla tahrip ediyor. Bu kapsamda, 2050 gibi uzun vadeli küresel hedefleri 2030 gibi orta vadeli ve zorlayıcı somut politikalarla destekleyecek olan Kadıköy 2030 gibi çalışmaların önem kazandığı düşünülüyor.

TEMA: DİRENÇLİLİK

Kadıköy 2030 çalışmasını; Kadıköy’ün yakın gelecekte kriz dinamiği taşıyan gündemlerine karşı geliştirilmek istenen bir dirençlilik belgesi olarak okumak da mümkün. Mevcut Durum Raporu da; demografi, sosyal yapı, ekonomik yapı, temel hizmetlere erişim, donatı alanları, yapı stoku, iklim, atık, ulaşım altyapısı ve afet gibi birçok alana odaklanarak, disiplinlerarası ve bütünleşik bir dirençlilik politikası üretilmesi için kapsamlı bir altlık sunuyor.

2030 SÖYLEŞİLERİ VE ÇALIŞTAYLAR

Çalışmanın önümüzdeki dönem hedefleri arasında ise “mekânsallaştırılmış verileri çeşitli perspektiflerle bir arada değerlendirmek” aşaması bulunuyor. Bu kapsamda çeşitli söyleşiler, odak grup görüşmeleri ve çalıştaylarla konunun uzmanları, akademisyenler ve yerel topluluklar bir araya getirilerek Kadıköy’ün 2030’a giderken karşılaşacağı zorluklar ve bu zorluklara karşı geliştirilecek dirençlilik politikaları oluşturulacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARŞİV