"Kötü ekonomi İstanbullunun ruh sağlığını bozdu"

Kentin nabzını tutan İstanbul Barometresi'nin Şubat 2024 araştırması sonuçlarına göre, Şubat ayında İstanbulluların ev içi gündemi %54,9'u ekonomik sorunlar oldu

30 Mart 2024 - 16:26

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından İstanbul Barometresi'nin Şubat 2024 araştırması yayınlandı.  Araştırma, İstanbul halkının ev içi gündeminden duygudurum seviyelerine, ekonomik tercihlerinden iş memnuniyetlerine kadar birçok başlıkta kentin nabzını tutuyor. İstanbul Barometresi her ay aynı temada sorularla yapılan periyodik anket çalışmasıyla İstanbulluların gündemine dair düşüncelerini ve belediye hizmetlerine karşı farkındalığını ve tutumunu analiz ediyor.

GÜNDEM: EKONOMİ

İstanbul Barometresi Şubat 2024 Raporu, 1-8 Mart 2024 tarihleri arasında 1.001 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı. Katılımcıların %43,8’i ekonomik sorunların Şubat ayında İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti. İkinci sırada ise %34,8 ile 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimler yer aldı. Üçüncü sırada ise %6,4 ile Çağlayan Adliyesi önünde düzenlenen silahlı saldırı yer aldı.

Kredi kartı kullananların %49,2’si aylık kredi kartı borcunun tamamını, %32,2’si ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtti. %7,8’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, %4,4’ü asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtirken, %6,4’ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti. Şubat ayında katılımcıların %25,2’si bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, %10,4’ü aslında pek geçinemediğini, %43,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini, %21’i ise geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

İSTANBUL’UN İYİ OLMA HALİ

Katılımcılara Şubat ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7,1 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,3 olarak ölçüldü. Şubat ayındaki yaşam memnuniyeti 4,4 ve mutluluk seviyesi 5,1 olarak ölçüldü.

Kadınların %10,2’si profesyonel bir uzmandan destek aldığını belirtirken, erkeklerde bu oranın %4,2 olduğu görüldü. Üst sosyoekonomik seviyeye ait katılımcıların %15,3’ü profesyonel bir uzmandan destek aldığını belirtti. Psikolojik destek aldığını belirten %7,2’lik kesimin psikolojik destek alma sebepleri arasında ilk iki sebep %29,2 ile aile/eş sorunları ve gelecek kaygısıyken, üçüncü sırada %21,5 ile geçim sıkıntısı/ekonomik kaygılar yer aldı.

İLK 3 SORUN

Araştırmaya göre katılımcılar İstanbulluların ilk üç sorununu trafik, ekonomik sorunlar, sığınmacı ve mülteciler olarak belirledi. Katılımcılara göre İstanbul’un ilk üç sorunu %54,2 ile trafik, %46,9 ile ekonomik sorunlar ve %41,4 ile sığınmacı ve mülteciler olarak belirlendi. Geçen ay olası İstanbul depremi İstanbul’un ilk üç sorun içerisinde yer alırken bu ay yerini sığınmacı ve mültecilere bıraktı.


ARŞİV