İstanbul’un imar yönetmeliği değişti!

Yeni İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikte binalara renk ve estetik ayarı, otopark, yeşil çatı uygulaması gibi konular yer alıyor

31 Mayıs 2018 - 09:35

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar Yönetmeliği doğrultusunda düzenlenen yeni İstanbul İmar Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte binaların nasıl yapılacağı ve kamuya ait açık alanların nasıl kullanılacağı konusunda birtakım değişiklikler yapıldı.

ÜÇ KATTAN YÜKSEĞE ASANSÖR ŞARTI

Yeni yönetmeliğe göre; eğimli arazilerde binaların üst katlarında bina cephesi ve bina derinliğinde kademe yapma şartı getirildi. Bodrum katlardaki mekânların gün ışığından faydalandırılması ve havalandırılması amacı ile yapılan pencerelerde sel, taşkın ve su baskınlarına karşı tedbirlerin alınmış olması ve bunların zemin seviyesinden en az 0.10 metre yukarıdan başlaması zorunlu hale getirildi.

Üç kattan fazla iskan edilen katlı konut yapılarında asansör yapılması şartı getirildi. Binalarda ve girişlerinde engellilerin erişimine yönelik “TS 9111 Standardına” uyulması da zorunlu oldu. Rampaların kenar korumaları, genişlikleri, sahanlıkları, korkuluk ile kaplama malzemeleri engellilerin de dolaşımına olanak sağlayacak şekilde TS 9111 Standardına uygun hale getirilecek.

STÜDYO DAİRE YAPILAMAYACAK

İstanbul’da inşa edilecek yapılarda, banyo, mutfak ve yatak odasının birarada olduğu 1 artı 0 daire (stüdyo daire) yapılamayacak. En küçük daireler, 1 artı 1 olacak. İstanbul’da minimum daire metrekaresi de 28,5 metrekareden 27,5 metrekareye düştü.

ESTETİK KOMİSYONU KURULACAK

İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kuracak. Komisyon, idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.

YEŞİL ÇATI ZORUNLU OLDU

Kamu binaları da dâhil olmak üzere yeni yapılacak toplam inşaat alanı 60 bin metrekare üzerinde olan binalarda kent ekolojisini iyileştirmek, iklimsel klima etkisini kırmak, yağmur suyunu tutarak ani su baskınlarını azaltmak, inşaatların yeşil alan tahribini önlemek, nefes alınabilecek doğal bir ortam oluşturmak ve çatılarda ısı ve gürültü yalıtımını sağlamak amacıyla yeşil çatı sistemleri uygulanması zorunlu hale getirildi. Ayrıca toplam inşaat alanı 30 bin metrekareden fazla olan binalarda teras çatı yapılmak istenmesi durumunda yeşil çatı sistemleri uygulaması yapılması artık şart olacak.

OTOPARK ALANLARI DEĞİŞTİ

İmar planlarında, meydan, kavşak, yol ve spor alanı gibi kamuya açık alanlar, ilgili kuruluşların uygun görüşü alınarak kamuya ait zemin altı otopark olarak kullanabilecek. UKOME ve ilgili kurumların uygun görüş vermesi halinde kısmen veya tamamen yol boyunca Büyükşehir Belediyesince açık otopark düzenlemesi yapılabilecek.

SİLUETİ BOZANLAR TIRAŞLANACAK

Bina yükseklikleri, herhangi bir abideyi veya muhafazası gereken tarihi ve mimari bir eserin görünüşünü bozması halinde, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararına göre azaltılabilecek.

BELEDİYELER YETKİLİ OLACAK

Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe alan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Bu düzenleme yönetmelikten önceki yapılar için de geçerli olabilecek.

Yönetmelikle birlikte daha önce 3 metre olan tavan yükseklikleri 4 metreye çıkarıldı. Eğitim, sağlık, sanayi yapıları ile sinema, tiyatro ve konferans salonları gibi yapıların yükseklikleri ve mimari özellikleri mimari estetik komisyon kararı ile belirlenecek.


ARŞİV