İklim kriziyle mücadeleye destek

WRI Türkiye, iklim değişikliği ile daha etkin mücadele edebilmeleri için Marmara Bölgesi’ndeki yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine başladı. Projeyle iklim azaltım ve uyum planlarının, yerel ve ulusal düzeyde daha dirençli şehirlerin yaratılmasına katkı sağlaması hedefleniyor

01 Şubat 2024 - 10:27

WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Ağı, iklim değişikliğiyle mücadele için Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ile işbirliğine başladı. WRI Türkiye’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “Marmara Bölgesi’nde Yer Alan Yerel Yönetimlerinin ve Sivil Toplumun İklim Değişikliği ile Mücadele Kapasitelerinin Geliştirilmesi” projesiyle iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik fırsatların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Marmara Bölgesi yerel yönetimlerinin ve iklim, doğa ve çevre koruma gibi alanlarında faaliyet gösteren yerel sivil toplum kuruluşlarının yaşadığı temel sorunlara odaklanan bir yıllık proje, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilecek. Proje kapsamında önce Marmara Bölgesi’nde yer alan 11 ilde ihtiyaç analizi yapılacak ve bir eğitim programı geliştirilecek. Projeyle iklim azaltım ve uyum planlarının, yerel ve ulusal düzeyde daha dirençli şehirlerin yaratılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

WRI Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız, “Türkiye’nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon ulusal hedefine ulaşabilmesi için iklim eyleminin uygulanması bağlamında iklim yönetişimine daha fazla önem verilmesi gerekiyor. 26 milyonu aşan toplam nüfusuyla sanayileşmenin en yoğun olduğu bölge olan Marmara, Türkiye nüfusunun yüzde 30’undan fazlasını barındırıyor.” dedi. Eğitim programını daha sürdürülebilir ve erişilebilir hale getirmek için proje boyunca hazırlanacak olan eğitim modülleri, videolar ve iyi uygulama kitapçığı, WRI Türkiye’nin web sitesinde yayımlanacak. Bu uygulama ile iklim yönetişimi alanındaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyenlerin ilgili materyallere erişmesi sağlanacak.


ARŞİV