Haydarpaşa arazisine külliye yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar ile Haydarpaşa geri sahasında yer alan ancak 1959’da yıkılan Kavak İskelesi Mescidi’nin yeniden inşa edilmesine karar verildi. Alana cami dışında dini tesis külliyesi, lojman, kütüphane, dinlenme salonu, aşevi, yurt ve kurs gibi yapılarda yapılabilecek

18 Mayıs 2017 - 13:21

Uzun yıllardır özelleştirme programına alınmak istenen Haydarparşa Garı, liman ve geri sahası bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde, 1699 yılında inşa edilen ve 1959’da yıkılan Kavak İskelesi Mescidi’nin planları görüşüldü.  İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda alınan karar ile Kavak İskelesi Mescidi’nin imar planı teklifi kabul edildi.

“DİNİ TESİS ALANI”

Kavak İskelesi Mescidi Selimiye Mahallesi’nde bulunuyor. Mescidin Sultan 4. Mehmed’in hazinedarı Hacı Beşir Ağa’nın 1699 yılında inşa ettiği, ancak 24 Nisan 1959 tarihinde yıktırıldığı biliniyor. İBB Meclisi’nde kabul edilen imar planı ile İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce 2015 tarihinde tescil edilen ve rölöve ile restitüsyon projesinin kurula iletilmesine karar verilen, Kavak İskelesi Mescidi’ne ilişkin imar planları kabul edildi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda alınan karar ile Kavak İskelesi Mescidi’nin yeniden inşa edilmesine karar verildi. Planlara Dini tesis alanı ve tescilli parsel” olarak işlenmesi de istendi.

Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü "Kaybolan kültürel mirasımızın planlara işlenmesi ve yeniden ihyası ile ilgili olarak çalışmaların başlatılmış olması; hem İstanbul'un kayıp eserlerinin ihya edilerek zengin kültürel mirasın ortaya çıkartılması için hem de Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul'un kültürel mirasına verilen önemin göstergesi olması açısından büyük önem taşımaktadır” açıklamasında bulundu.

“CHP’Lİ ÜYELER KARŞI ÇIKTI”

Plan teklifinin notlarında,  alanın tamamen dini tesis alanı yapılmasının yanı sıra not olarak da dini tesis külliyesi, lojman, kütüphane, dinlenme salonu, aşevi, yurt ve kurs yapılabileceği de eklendi. Teklif CHP’li Meclis oylarının ‘ret’ oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. İmar planına olumsuz karar bildiren meclis üyeleri,  söz konusu Kavak İskelesi Mescidi’nin teklif edilen plan notlarına göre aslına uygun ihyasının mümkün olmayacağını belirtti.

“PROJE BÜTÜNLÜĞÜNÜ ETKİLER

İBB TCDD 1. Bölge Müdürlüğü (Haydarpaşa) Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü’nden de görüş istedi. Ancak Emlak ve İnşaat Servis Müdürlüğü, Haydarpaşa Garı ve liman sahası dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyon metre kare alanın değerlendirilmek üzere Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bildirildiğini, söz konusu imar planı teklifine bu aşamada görüş verilmesinin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak planlama ve proje bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği yönünde görüş bildirdi.  Müdürlük aynı zamanda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan görüş talep edilmesinin gerekli olduğu yönünde görüş belirtti. İBB, Özelleştirme İdaresi’ne de görüşünü sordu. İdareden 30 gün içinde yanıt gelmeyince, yasal olarak olumsuz bir görüşün olmadığı kabul edildi.


ARŞİV