Genç işsizliği artıyor!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de genç işsizlik oranı dünya ortalamasından yüksek. Yükseköğrenim mezunu gençlerin büyük çoğunluğu ise asgari ücretle çalışıyor

02 Haziran 2022 - 09:45

TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2021 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 289 kişi oldu. Genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 15,3'ünü oluşturdu. Bu oran Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek. Türkiye’de ekonomik kriz ve yoksulluk derinleştikçe genç işsizlerin sayısı da artıyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) TÜİK’in verilerinden yararlanarak yaptığı araştırma da bunu kanıtlar bilgiler içeriyor.

2,3 MİLYON GENÇ İŞSİZ!

Rapora göre, Türkiye’de yüksek olan genç işsizliği oranının salgın döneminde daha da arttığı vurgulanırken, bu durumun sebepleri şöyle açıklandı: “Covid-19 döneminin işgücü piyasalarında yarattığı tahribattan gençler daha fazla etkileniyor. Salgın döneminde gençler işgücü piyasasından daha hızlı çekildi. İşi olmayan milyonlarca genç ya iş aramayı bıraktı ya da işgücü piyasasına girişlerini geciktirdi. İş aramaktan vazgeçen, iş bulmaktan ümidini kesen ve işgücü dışına çıkan gençlerde hem dar hem geniş tanımlı işsizlik oranı artmaya devam ediyor. TÜİK 2022 1. çeyrek verilerine göre gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 21 iken DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden hareketle hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 41’dir. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 20 puan yüksektir.”

Araştırmanın sonuçlarına göre genç kadınlarda işsizlik oranı daha da yüksek. Genç kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 25,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 49,7 düzeyinde gerçekleşti. TÜİK’e göre ne eğitimde ne istihdamda olan (NEET) gençlerin oranı ise yüzde 24,2’dir. Bu sonuçlara göre her dört gençten biri ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor.

ORTALAMANIN ÜSTÜNDE

Rapora göre, Türkiye’de genç işsizliği AB-27, OECD ve G27 ülke ortalamalarından yüksek. Mart 2022 verilerine göre genç işsizliği G7 ülkeleri ortalamasında yüzde 9,1, OECD ortalamasında yüzde 11,1, AB-27 ülkeleri ortalamasında yüzde 14 olarak belirlenirken.  Türkiye’de dar tanımlı genç işsizliği yüzde 21,1 oldu. Türkiye’de geniş tanımlı genç işsizliği ise AB ortalamalarından yaklaşık 10-12 puan yüksek.

ASGARİ ÜCRETE ÇALIŞIYORLAR

Raporda yer verilen bilgilere göre milyonlarca gencin işsiz olduğu Türkiye’de gençlerin güvenceli işlerde çalışmaları için üniversite mezunu olmaları da yeterli değil. Tıp fakültesi mezunları dışında bir fakülteden mezun olan gençlerin çok büyük bir bölümü asgari ücret civarında bir ücretle işe başlıyor. Mühendislik fakültesi mezunlarının yüzde 40-50’si asgari ücrete yakın bir ücretle işe başlarken sosyal bilimler, iktisadi ve idari bilimler mezunlarında bu oran yüzde 60’a varıyor. En iyi ücretle işe başlayanlar ise İslami bilimlerden mezun gençler. İslami bilimler mezunlarında asgari ücret civarında bir ücretle işe başlayanların oranı yüzde 18. 

Dar tanımlı işsizlik: TÜİK tarafından manşet işsizlik verisi olarak kullanılan dar tanımlı işsizlik oranı “işsizler / işgücü” formülüyle elde ediliyor. İstihdamda olmayan kişilerden iş bulmak için son dört hafta içinde aktif bir iş arama kanalını kullanarak iş arayan veya iş bulmuş olduğu için iş aramayan ve üç ay içerisinde işe başlayacak kişiler işsiz kabul ediliyor.

Geniş tanımlı işsizlik (Âtıl işgücü): Geniş tanımlı işsizlik, işsizlerin yanında potansiyel işgücü adı verilen iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar (ümitsiz ve diğer) ve iş arayan ancak işbaşı yapamayacak olanlar ile zamana bağlı eksik istihdamı da kapsıyor.


ARŞİV