Fenerbahçeli balıkçılar kazandı

Özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Limanı’ndan çıkarılmak istenen 11 balıkçıdan üçünün davası sonuçlandı. Mahkeme, tahliye kararlarının durdurulmasına karar verdi

11 Aralık 2018 - 14:22

Özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe barınağında bulunan ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine limanı boşaltmaları için İstanbul Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tebligat gönderilmişti. Tebligatta 11 balıkçının 1 ay içinde limanı terk etmesi ve Bostancı, Salacak ile  Küçükyalı’da bulunan kooperatiflerin bünyelerine geçmeleri istenmişti.

BALIKÇILAR LİMANDA KALIYOR

Kadıköy Kent Konseyi’nin desteğiyle Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, 11 balıkçının limanda kalması için Danıştay’a iptal davası açtı. İstanbul  3. ve 11. İdare Mahkemeleri, bu 11 iptal davasından 2 tanesinde tahliye kararının durdurulması ve iptali, birinde ise yürütmeyi durdurma kararı verdi. 8 balıkçının iptal davası ise sürüyor. Gelişmeler hakkında bilgi veren Avukat Doğuşcan Aydın Aygün, “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 06.11.2017 tarihli 2017/106 sayılı kararının iptali için açtığımız davalar devam ediyor. Danıştay 6. Dairesi ilgili dava dosyalarında bilirkişi raporu alınmasına karar verdi ancak daha keşif gerçekleşmedi. Davaya konu düzenleme ile park alanlarının yok olacağına, bölge trafiğinin artacağına ve bölge ekolojisinin tahrip olacağına dikkat çekilmesi gerekiyor.” dedi. Aygün, iptali istenen planların ise şehircilik ilkelerine, kamu yararına ve hukuka aykırı olduğunu söyledi.

“DİĞER BALIKÇILAR DA KAZANACAK”

Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Ferhat Akkaya, mahkemenin kararını değerlendirdi.  Limandan tahliye edilmek istenen balıkçıların Fenerbahçe Su Ürünleri Kooperatifi’nin ortakları olduğunu ve ruhsatlarının bulunduğunu vurgulayan Akkaya, şöyle konuştu:  “2015 yılında düzenlenen imar planlarında balıkçı barınağı fonksiyonu vardı. 2017 planlarında ise sırf kapasiteyi arttırmak için barınak planlardan çıkarıldı. Kooperatifimizin merkezi ve faaliyet bölgesi Fenerbahçe marinanın içinde olmasına rağmen bizi yerimizden çıkarmak için tebligat yaptılar. Kanunen yer göstermek zorunda olduklarından çevre ilçelerde başka kooperatif barınaklarına balıkçı teknelerimizi dağıtmak istediler. Ancak kanuna göre bir kooperatifin ortakları, kendi çalışma bölgesi dışında çalışmaya ve  faaliyet göstermeye zorlanamaz. Biz de başka limanlarda çalışamayız. Bu karara karşı dava açıldı. Biz kendi bölgemizden ayrılmak istemiyoruz. Burada yeterli yer var. Şimdilik 3 arkadaşımız kazandı ama diğer balıkçı arkadaşlarımız da davayı kazanacak.”

"BURAYA DOKUNULMAMALI"

Mahkeme kararına ilişkin konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da “Balıkçılar uzun yıllardır yaşamlarını Kalamış koyunda devam ettiriyor. Her ne kadar bugün küreklerini daha az  görsek de Kalamış koyu uzun yıllardır balıkçılara ev sahipliği yapmış bir yer. Geçmişimizi korumak istiyoruz. Çünkü geçmişini hatırlamayan geleceğini de önemsemez. Fenerbahçe Kalamış Limanında mevcut durumun korunmasını istiyoruz. Marinanın yenilenmesi mümkün,  ancak tek bir santimetrekare yoğunluk artışı olmasını istemiyoruz. Oradaki yeşil alanlar korunmalı. İnsanlar sahillerinde, kıyılarında kimseden izin almadan yürüyebilmeli. Burası kamuya ait, dokunulmaması gereken bir alan.” dedi.

NE OLMUŞTU?

Yedi yıl önce özelleştirme kapsamına alınan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararıyla onaylanmış,  söz konusu karar 10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2017 yılındaki yeni kararıyla özelleştirilen alan 42 bin 833 metrekare arttırılmış oldu. Liman 36 yıl süreyle işletilmek üzere ihaleye çıkarıldı.

Bütün bu kararlardan sonra hem mahalle sakinleri hem de Kadıköy Kent Konseyi’ne bağlı STK temsilcileri kararın iptali için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na itirazlarda bulundu. Özelleştirme Yüksek Kurulu, itirazlara ilişkin kararını açıkladı. 5 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre yapılan itirazların hepsi reddedildi. Kadıköy Kent Konseyi’nin 11 Aralık 2017’de Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı ile ilgili kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile açtığı Hemşehri davası ise Danıştay’da sürüyor.


ARŞİV