Enerji Kimlik Belgesi nedir, nerden alınır?

Mevcut binalarda 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alınması gerekiyor. Peki, bu belge vatandaşlara ne kazandıracak, belge hangi kuruluşlar tarafından verilecek? Enerji Mühendisleri Odası İstanbul Başkanı Erol Celepsoy ile konunun detaylarını konuştuk

01 Mart 2017 - 14:13

Binalarda enerji verimliliğinin sağlanması ve çevrenin korunmasını sağlamak için 2 Mayıs 2017’kadar alınması gereken Enerji Kimlik Belgesi’ni geçen sayımızda manşetimize taşımıştık. Peki enerji verimliliği için zaruri bir ihtiyaç olan Enerji Kimlik Belgesi nedir, nasıl ve hangi kurumlardan alınır?

EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belge.

Bu belge ile A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. C sınıfından daha düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya yapılmakta olan binalar kanunen iskân ruhsatı alamıyor. Mevcut binalar için enerji kimlik belgesi asgari sınıflandırma seviyesi koşulu yok. Mevcut binalar hali hazırdaki ısı yalıtımı, pencerelerin ısı yalıtımı, ısıtma-soğutma ekipmanları verimi, aydınlatma armatürleri verimliliği gibi parametrelerine bağlı olarak A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabiliyor. Ancak bu yıl çok kritik. Çünkü mevcut binalar, 2 Mayıs 2017’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi’ni (EKB) almak zorunda. Enerji Kimlik Belgesi alınmaması durumunda daire alım-satım ve kiralama gibi işlemler gerçekleştirilemeyecek. Yeni binalarda da Enerji Kimlik Belgesi yoksa yapı kullanma izin belgesi alınamayacak.

10 YIL GEÇERLİ

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan binaların enerji sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması gerekiyor. Belge, dairelere ya da konutlara değil, binalara veriliyor. Enerji Kimlik Belgesi, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirdiği uzman ve kuruluşlar tarafından veriliyor. Belge düzenlendiği tarihten itibaren 10 yıl geçerli olacak.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uygulaması için Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nin geçici 4. maddesinin birinci fıkrası gereğince 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendiriliyor. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış binaların (yeni binaların), yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) alınması aşamasında Enerji Kimlik Belgesini ilgili idareye (belediye) sunması gerekiyor.

Bazı yapılar ise Enerji Kimlik Belgesi (EKB) alma zorunluluğu dışında kalacak.  Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 metrekarenin altında olan binalar, seralar, atölyeler, ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar için Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu olmayacak.  

“ENERJİ HARCAMALARI DÜŞECEK”

Konuyla ilgili gazetemize açıklama yapan Enerji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Enerji kimlik belgesi olan binalarda, ısıtma ve soğutma sitemlerinin yapılandırılmasının ve bu aşamada enerji harcamalarının azaltılmasının daha kolay olacağını belirtti.Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne ilişkin açıklama yapan Celepsoy, “Bu yönetmeliğin amacı; dış iklim şartlarını, iç mekân gereksinimlerini, yerel şartları ve maliyet etkinliğini de dikkate alarak bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama kurallarının belirlenmesidir” dedi. Isıtma ve soğutma sistemlerinin kontrolü, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ile binalarda performans kriterlerinin ve uygulama esaslarının belirlenmesinin de mümkün olacağını ifade eden Celepsoy, çevre korumasının da mümkün olacağını söyledi.  

“KARBONDİOKSİT SALINIMI AZALACAK”

Enerji Kimlik Belgesi’nin alınması durumunda havaya salınan karbondioksit oranının da azalacağını söyleyen Celepsoy, “Karbondioksit oranı daha çok azaltılmış olacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile enerjinin verimli kullanımının planlama aşamasında uygulanması teşvik edilecektir” diye konuştu.

“Avrupa Birliği’nin 2010/31/EU direktifinde de öngörüldüğü gibi ülkemizde de Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Enerji Kimlik Belgesi uygulaması ile beraber yenilenebilir enerji kaynaklarının binalarda kullanılmasının artırılması hedeflen   iyor” diyen Celepsoy, gerekli teşviklerin sağlanması halinde 2023 yılında; en az 10 milyon konut ile birlikte ticari ve hizmet binalarının tamamında enerji verimli sistemlerin kurulacağını söyledi.

NASIL ALINACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de EKB belgesinin hangi kurumlardan alınacağı. Konuyla ilgili açıklama yapan Celepsoy, yeni binalar için EKB uzman meslek belgesi ya da meslek odalarından alınmış “SMM” belgesine sahip mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişilerden, mevcut binalar için ise bünyesinde EKB uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Enerji Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri ile irtibata geçip Enerji Kimlik Belgesi’nin alınabileceğini söyledi.

Enerji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin paylaştığı bilgilere göre İstanbul’da EKB için yetkili olan firmalar şu şekilde:

 2A Laboratuvar Test Muayene Çevre Ölçüm Enerji Belgelendirme Mühendislik Hizmetleri

Aktüel Enerji Verimliliği Danışmanlık Mühendislik

Bes Enerji Danışmanlık

Best Enerji Yönetimi ve Danışmanlık

Emar Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri

Ensa Enerji Verimliliği Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri

Enve Enerji Mühendislik Proje

Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Escon Enerji Sistemleri ve Cihazları

Etik Enerji Verimliliği Danışmanlık Eğitim Hizmetleri

Genel Enerji İş Sağlığı Güvenliği ve Teknik Hizmetleri

Gürışık Enerji Verimliliği ve Yönetimi Danışmanlık

Promet İnşaat Proje Kontrol ve Enformasyon Teknolojileri

Siemens Sanayi ve Ticaret

Som Akademi Eğitim ve Yönetim Hizmetleri

Szutest Uygunluk Değerlendirme Şirketi     

Ugetam - İstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri Araştırma Mühendislik

Vaillant Isı Sanayi

Endüstriyel Enerji Sanayi ve Ticaret


ARŞİV