Askeri alan yapılaşmaya açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın askıya çıkardığı plan notlarına göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin (GATA) de içerisinde bulunduğu 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılması kararlaştırıldı

19 Kasım 2019 - 14:28

Resmi Gazete’de yayımlanan ve 2016 tarihinde kararlaştırılan Bakanlar Kurulu kararı ile Gülhane Askeri Tıp Akademisi askeri alan statüsünden çıkarılmıştı. Askeri hastane de Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilerek Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Söz konusu alanın 48 bin 100 metrekarelik kısmı hastane olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na ve yaklaşık 66 bin metrekarelik kısmı eğitim ve öğretim hizmetlerinde kullanılmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edilmişti.

YATIRIM İÇİN YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, plan değişikliğine giderek 117 bin metrekarelik alanın yapılaşmaya açılmasına karar verdi. Bakanlık kararın gerekçesini ise “Alan üzerindeki tahsisli kurumların yatırım yapabilmesi, ihtiyaçları ve amaçları doğrultusunda hizmet verebilmeleri için yeni yapılara ihtiyaç duymaktadırlar.” olarak belirtti.

“AĞAÇLAR KORUNACAK, CAMİ YAPILACAK”

Plan değişikliğinin sınırı içerisinde 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun görüşü alınmadan uygulama yapılmayacağı belirtilirken, planlama aşamasında alan üzerinde ağaç rölevesi çalışması yapılacağı ve tüm ağaç ve ağaç topluluklarının korunacağı belirtildi. Plan notlarında ayrıca “yüksek öğretim alanında yurt, yemekhane, spor salonu gibi tesisler, cami, sinema, tiyatro ve sergi salonu yapılabilecek. Sosyal kültürel tesisler ile lokanta kafeterya gibi birimler yer alacak.” ifadelerine yer verildi.

1. DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Plan notlarında, Deprem Bölgesi Haritasına göre yapılaşmaya açılacak alanın  1.derece deprem kuşağı içerisinde yer aldığı aktarıldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında hazırlanan “İstanbul Mikro Bölgeleme Projesi Anadolu Yakası Çalışmaları”na göre;  planlama alanının “Uygun Alan” kategorisinde yer aldığı belirtilirken, güncel ve detaylı jeolojik-jeoteknik etüt raporunun hazırlanması gerektiği de ifade edildi.

“YASAYA AYKIRI”

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan eski İBB Meclisi’nin CHP’li üyesi ve inşaat mühendisi İbrahim Doğan, plan değişikliğiyle bölgenin yapılaşmaya açılacağını belirtti. Doğan şöyle konuştu: “Şimdi bu tarihi alanları düşünmeden, aklın ve bilimin kabul edemeyeceği bir anlayışla, yapılaşmaya açıyorlar. Bu değişiklik, kentin tarihi hafızasına, kültür ve tabiat varlıklarına saldırıdır. Bu masumane bir plan değişikliği değildir. Zira planın açıklama raporunda, ‘Sağlık Bakanlığı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bu alanda yatırım yapması ve yeni yapı ihtiyacının karşılanması gerekir’ deniliyor. Yani burada yeni yapıların yapılması için bu planların yapıldığı ayrıntıda belirtiliyor. Dolayısıyla rant ve ticari bir anlayış çerçevesinde yapılan bu plan tadilatı kamu yararı taşımıyor.”

Plan tadilatının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yasası’na aykırı olduğunu söyleyen Doğan, “Netice itibariyle mevcut durumda içinde tarihi yapıların da bulunduğu bu kamu alanında yapılan plan tadilatının yapılması sırasında tarafsız ve objektif plan otoritelerinden görüş alınmamış. Ayrıca İBB’nin ilgili kurumundan ve meslek odalarından görüş almaktan imtina edilmiştir. Bu planları kabul etmiyoruz, yasal süresi içinde gerekli itirazı yapacağım.”


ARŞİV