“Yeni işgaller teşvik ediliyor”

İstanbul Doğa Savunmaları çağrısı ile Kadıköy’de bir araya gelen yaşam ve doğa savunucuları 13 Aralık günü Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 80 bin metrekaresi İstanbul'da toplam 11 ilde 1 milyon hektarlık orman alanının statüsünün kaldırılmasına karşı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, ormanlık alanların yapılaşmaya açılacağı uyarısında bulunuldu

21 Aralık 2023 - 13:57

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 11 ilde 1 milyon metrekareden fazla alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Kararla İstanbul’da Sarıyer, Ümraniye, Maltepe ilçelerindeki değerli bazı orman arazileri de orman sınırları dışına çıkarılacak. İstanbul Doğa Savunmalarının çağrısıyla 17 Aralık Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar karara tepki gösterdi. İstanbul Doğa Savunmaları adına Zuhal Turhan tarafından okunan basın açıklamasında “Bugüne kadar orman sınırları dışına çıkarılan alanlar yetmemiş olacak ki;12 Aralık 2023 tarihinde ise yine bir gece yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 80 bin metrekaresi İstanbul’da olmak üzere 11 ilde toplam 1 Milyon 137 bin metre orman alanı daha bir gecede orman sınırları dışına çıkartıldı. İstanbul’un Kuzey Ormanları, 3.Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı gibi mega rant projeleri ile zaten delik deşik edildi ve inşaat talanına açık hale getirildi. Bu uygulama ile işgalcilerin bu alanları devletten çok ucuza alarak, özellikle İstanbul’da çok büyük rantlar sağlayacağı bir gerçek.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, orman içi açıklıkların da ormanın bir parçası ve yaban hayvanları için beslenme ve su içme bölgelerinin olduğu kaydedilirken şu ifadelere yer verildi: “Anayasa’nın 169’uncu maddesi, ‘ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez’ hükmü ile devleti, ormanları korumak ve sahalarını genişletmekle görevlendirmiştir. Oysa; Ek 16 Madde, ormanları korumak bir yana ormanları işgal edenleri ödüllendirmekte ve yeni işgalleri teşvik etmektedir. Devletin yapması gereken orman alanlarını işgal edenleri ödüllendirmek değil, işgal edilen orman alanlarındaki yapıları yıkarak o alanları yeniden ormanlaştırmaktır. Ek 16. madde ile; ülkede ormansızlaşmanın ve orman bozulmasının artacağı çok açıktır. Yönetenlerin görevi, ülke ormanlarını bu tür yağma ve talanlara açmak değil, bir an önce Paris İklim Anlaşması ile ‘Glasgow Liderlerinin Ormanlar ve Arazi Kullanımı Deklarasyonu’na attığı imzalara sahip çıkarak ülke ormanlarını korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak olmalıdır.”

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Konuyla ilgili görüştüğümüz Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi Başkanı Sezai Kaya da 2018 yılından bugüne yayımlanan kararnameler ile 1500 hektarı bulan ormanlık alanın orman sınırları dışına çıkarıldığı kaydederek şöyle devam etti. “Bu kararnameler devam edecektir. Çünkü gecelik kararnameler ile bunu çok çabuk ve kamuoyundan kaçırarak yapıyorlar. İstanbul’un var olan ormanları zaten baskı ve tehdit altında. Geçmişte ormanda yer işgal eden ve bugün bu alanların sahibi olan insan ve kurumları görünce İstanbul için bu tehlikenin devam edeceği açık. Yoğun kentleşme ve plansız yapılaşmanın tehdidi altındaki bu mega kentin, hava ve su kaynağı olan ormanlarının da bundan etkilenmemesi olanaksız.  Yasal kılıf uydurularak yayınlanan bu kararnamelerle adeta ormanlar için yeni işgallere davetiye çıkarılıyor. Bu beklentiyi boşa çıkaracak mücadele hattını geliştirme ve yoğunlaştırma görevi ile karşı karşıyayız. Toplumu daha duyarlı kılacak ve bu yapmanın önüne geçecek günleri görme umudumuz var ve önüne geçeceğiz. Başka çaresi ve yolu da yok.”

İSTANBUL’UN DOĞAL ZENGİNLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul Doğal ve Kırsal Alanları Strateji Belgesi”ne göre Türkiye’de yetişen 11 bin doğal bitki türünün 2 bin 500’ü Kuzey Ormanları’nda bulunuyor. Kuzey Ormanları ayrıca 140 ağaç ve çalı ile 55 endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de yetişen 11 bin bitki türünden 2 bin 200’ü de İstanbul’da bulunuyor. 2 bin 200 çeşit doğal bitki türüne sahip İstanbul bu özelliği ile Hollanda, İngiltere ve Polonya gibi Avrupa ülkelerini geride bırakıyor. Araştırmaya göre İstanbul’daki bitki türü Birleşik Krallık, Hollanda ve İzlanda’dan daha fazla. İstanbul, 55 endemik bitki türüne ev sahipliği yaparken, Türkiye’de yetişen 5 bitki türünden 1’i İstanbul’da yaşıyor.

Türkiye’de yetişen her 5 bitki türünden 1’inin İstanbul’da yetişmesine rağmen bu bitki türlerinden bazılarının yaşam alanlarının daraldığı ve türlerin neslinin tehlike altında olduğu da kaydedildi. İstanbul il sınırı içinde doğal olarak yetişen 270 bitki türü Türkiye’nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitkiler Listesi’nde yer alıyor. Bunlar arasında 40 türün dünya üzerindeki en zengin popülasyonlarının İstanbul’da bulunduğu belirlendi.

Araştırmada şu bilgilere de yer verildi: “Kuzey Ormanları coğrafyası 58 memeli, 352 kuş, 350 balık ve 45 sürüngen ve kurbağa türünün yaşam alanı ve dünyanın önemli kuş göç yollarından biri. Türkiye’de görülen 172 memeli türünden 58’i İstanbul Kuzey Ormanları’nda yaşıyor. Kuzey Ormanları coğrafyası aynı zamanda dünyanın en önemli kuş göç yollarından biri durumunda. Her yıl 2 kez yaklaşık 600 bin leylek göç etmek için Kuzey Ormanları coğrafyasını kullanıyor. Kuzey Ormanları 250 bin yırtıcı kuşun da göç yolu üzerinde yer alıyor. Küçük akbaba, küçük orman kartalı, şahin, arı şahini, kara çaylak, atmaca, yaz atmacası ve yılan kartalı göç ederken Kuzey Ormanları’nda konaklıyor. Türkiye’de görülen 492 kuş türünden 352’si Kuzey Ormanları’nda yaşıyor. Türkiye’de yaşayan 380 kelebeğin 96’sı yani yüzde 25’i Kuzey Ormanları’nda yaşamını sürdürüyor. Avrupa’da 500’e yakın, Kanada ve Amerika’nın tamamında yaklaşık 700 kelebek türü bulunurken Türkiye’de 45’i endemik, yaklaşık 380 kelebek türü bulunuyor.


ARŞİV