“Tek Dünya Kentleri Yarışması”nın Ulusal Finalistlerinden biri Kadıköy oldu

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Türkiye’nin üç finalistinden biri Kadıköy oldu

07 Nisan 2024 - 14:08

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından düzenlenen, yerel yönetimleri iklim açısından güvenli bir geleceğe yönlendirmeyi amaçlayan Tek Dünya Kentleri Yarışması'na (One Planet City Challenge - OPCC)  Kadıköy, İstanbul ve Antalya finale kaldı.

2010 yılından bu yana devam eden ve bugüne kadar 6 kıtadan 900’ün üzerinde yerel yönetim katıldığı yarışmaya 2023 – 2024 döneminde dünya genelinde 350’den fazla yerel yönetim katıldı. OPCC’nin  2023-2024 dönemi yarışmasına Türkiye'den 13 belediye katılarak sera gazı envanterlerini ve iklim değişikliği ile ilgili azaltım ve uyum hedeflerini, iklim risklerine dair değerlendirmelerini, eylem planlarını ve stratejilerini uluslararası veri tabanında paylaştı.  İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Denizli, Muğla, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Nilüfer, Yenimahalle ve Kadıköy belediyelerinin katıldığı yarışmada Kadıköy ulusal finalistler arasına giren üç belediyeden biri oldu. Kadıköy, İstanbul ve Antalya belediyeleri iklim kriziyle mücadele konusunda iddialı hedefleri ve geniş eylem planları ile ön plana çıktı. Antalya, İstanbul ve Kadıköy’ün 2030 yılına yönelik emisyon azaltım hedefleri, enerji kullanımının azaltılması, ulaşımın karbonsuzlaştırılması ve atık yönetimi gibi alanlarda somut adımlar içeriyor.

Ulusal finalist olan Kadıköy, İstanbul ve Antalya, Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edecek. Kentsel sürdürülebilirlik konusunda uzman uluslararası jüri, rapor edilen verilere dayanarak en iddialı ve ilham verici taahhüt ve uygulamalarıyla ulusal ölçekte kazanan kentler ile bir dünya şampiyonu seçecek.

KADIKÖY BELEDİYESİ İKLİM ALANINDA NELER YAPIYOR?

 2012 yılından beri Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy - GCoM) üyesi olan Kadıköy Belediyesi’nin, bu taahhüdü doğrultusunda hazırladığı ve Paris İklim Anlaşması ile gündeme gelen yeni hedeflere uyumlu olacak şekilde güncellediği Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı bulunuyor. Buna göre Belediye 2030 yılına kadar ilçe sera gazı salımlarını yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

Bunun yanı sıra, 2018 yılında hazırlanan Kadıköy Belediyesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı karbonun depolanması ve tutulması, enerji talebinin azaltılması, lokal gıda üretimine olanak sağlanması gibi uygulamaları içeriyor. Belediye, GCoM kapsamında iklim değişikliği ile mücadelede yürüttüğü sera gazı azaltım çalışmaları ile uluslararası başarı rozetine layık görüldü.

Azaltım faaliyetlerine eşgüdümlü ve bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanan Kadıköy Belediyesi İklim Adaptasyon Eylem Planı'nında ise hissedilen iklim değişikliği etkilerinin hafifletilmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmekte. Planda, iklim değişikliğine uyum yaklaşımı ile yüksek ve ani değişen sıcaklıkların yönetimi, su kaynaklarının yönetimi, sel ve taşkınların azaltılması gibi eylemlerin üzerinde duruluyor.

 


ARŞİV