Gıda krizi raporu yayında

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin Gıda Krizi Raporu, beslenme konusunda yaşadığımız sorunlara çözüm önerileri sunuyor

03 Ocak 2024 - 13:38

Buğday Derneği'nin yayınladığı Gıda Krizi Raporu; tohumdan tarlaya, tarladan tabağımıza kadar uzanan zincirde, gıda ve beslenmenin gizli maliyetlerini gözler önüne seriyor. Derneğin hem gıda krizine neden olan sorunları net bir biçimde ortaya koymak hem de çözüm yolları önermek üzere hazırladığı rapor, “Gizli Maliyetler ile Çözüm: Bütüne Bakmak” ve “Maliyetleri Azaltmak” olmak üzere iki  bölümden oluşuyor.  

KRİZİN 4 SEBEBİ

Krizle başa çıkabilmek için, Türkiye'de ve dünyada yapılmış bilimsel araştırmalar ve denenmiş çözümleri ortaya koyan raporun ilk bölümü, “sorunu doğru ortaya koymak, çözümün de belirmesini sağlar” görüşünden hareketle, gıda sisteminde yaşanan sorunların dört temel nedenine şöyle dikkat çekiyor:  “Birincisi, gıda paylaşımındaki adaletsizlik. 2017’de ortalama et tüketimi ABD’li bir kişi için 124 kilo, bir Avrupalı için 80 kilo, Türkiyeli için 40 kilo, bir Nijeryalı için 10 kilo civarındaydı. İkinci neden, gıda israfı. Dünyada 800 milyonun üzerinde insan, yani her on kişiden biri açlık çekmesine karşın her yıl yetiştirilen gıdanın üçte biri, yani yaklaşık 1,3 milyar ton gıda tarladan tezgâha giden yolda heba oluyor. Üçüncü neden, gıda olarak sunulan ürünlerin besleyici özelliğini yitirmiş olması. Tarımda kullanılan sentetik kimyasallar ve katkı maddeleri yiyeceklerdeki besleyicilik özelliğini geri plana iterken yetersiz beslenme kaynaklı sağlık sorunlarına neden oluyor. Dördünce neden olarak savaşlar, çatışmalar, iklim değişikliği, salgın hastalıklar ve yanlış politikalar sonucu yaşanan üretim kayıpları ve gıda enflasyonu da eklenince gıda krizinin çözümü güçleşiyor. “

Çözüme giden yolun üretim ve tüketim yöntem ve teknikleri ile tedarik zincirlerini de içine alan bütün bir gıda sisteminde anlayış değişikliğine gidilmesinden geçtiği vurgulanan raporda, “Gıdanın gerçek bedelini sorgulamamız, ”bu bedelleri nasıl azaltabiliriz?” sorusunun yanıtlarını vermemiz ve iş işten geçmeden sağlıklı, ve adil gıdaya üretim, tedarik ve tüketim yöntemlerini hayata geçirmemiz gerekiyor. Üretimden tüketime kadar uzanan yolda kısa vadeli verimlilik ve maddi kârın yerine bereket ve bütünün kârını gözeten anlayışa ve bu anlayışla hayata geçirilecek politikalara ihtiyacımız var. Gıda krizinin çözümü de böyle bir dönüşüme doğru adım atmakla mümkün…” deniliyor.

Rapora https://bugday.org/pdf/Rapor261223-min.pdf adresinden ulaşmak mümkün. 

https://www.bugday.org/blog/gizli-maliyetler-ve-krizden-cikmanin-yollari/


 


ARŞİV