Haftalık Bağımsız Gazete 23 Ekim 2020

Kadıköy’de Uluslararası Sosyal Politikalar Konferansı

Kadıköy Belediyesi, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de sosyal politikalar deneyimlerinin konuşulacağı uluslararası konferans düzenliyor

Kadıköy’de Uluslararası Sosyal Politikalar Konferansı
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediyesi Akademi yerel yönetim çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bugüne kadar hazırladığı kent profilleri ve tüm dünyadan derlediği bültenlerinde uluslararası deneyimleri aktaran Kadıköy Belediyesi Akademi yerel yönetimlerde sosyal politika örneklerinin konuşulacağı uluslararası bir konferans düzenliyor.

Yerelde Sosyal Politikalar başlığıyla 11- 12 Ocak Cuma ve Cumartesi günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde yapılacak konferansa Avrupa’dan ve Türkiye’den sosyal politikalar alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Türkiye ve Avrupa ülkelerinde sosyal politikalar alanına bakış açısının değerlendirileceği konferansta uygulamalar ele alınacak.

Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Didem Danış ve Prof. Dr. Tarık Şengül’ün moderatorlük yapacağı konferansta Türkiye’den Prof. Dr. Meryem Koray “Sosyal Devlet ve Sosyal Politikanın Sefaleti İçinde Sosyal Belediyecilik Mümkün mü!”, Dr. Denizcan Kutlu “Türkiye’de Sosyal Yardımların Kurumsal Yapısı, Yasal Temelleri ve Hanehalkları Üzerindeki Etkileri”, Dr. Yılmaz Argüden ve Dr. Erkin Erimez “Kamuda İyi Yönetişim ve Entegre Düşünce Yaklaşımı: Kadıköy Belediyesi 2017 Entegre Raporu” başlıkları ile yer alacak.

Konferans oturumlarını yöneten Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Didem Danış ve Prof. Dr. Tarık Şengül, ikinci gün, konferans boyunca konuşulan konuları değerlendirecek ve sosyal politikalar alanındaki gelişmelerin yerel yönetimlere etkisini konuşacak.

NUHOĞLU: SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARINA ÖNEMLİ KATKISI OLACAK

“Yerelde Sosyal Politikalar” konferansına çağrı yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu şunları söyledi: Kadıköy Belediyesi olarak insan odaklı bir yaklaşımla sosyal politika alanına özel bir öncelik veriyoruz. Bu alanda örnek olabilecek pek çok projeyi hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte de sosyal politika alanında gerek uluslararası alandaki gelişmeleri, gerekse ulusal düzeydeki dinamikleri dikkate alarak daha sistematik bir yaklaşım ve modeli hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Farklı ülke deneyimlerini uzmanlardan ve akademisyenlerden dinleyeceğimiz konferansın başarılı geçeceğine hem Kadıköy hem de başka yerler için önemli katkılar yapacağına inanıyorum.”

“Yerelde Sosyal Politikalar” uluslararası konferansına Avrupa ülkelerinden katılacak akademisyenler ve yaptıkları çalışmalar ise şöyle:

  • Markus Promberger

Sosyoloji, siyaset bilimi ve tarih alanlarında 1990’da yüksek lisans yapan Prof. Dr. Markus Promberger, 1999 yılında Erlangen Üniversitesi, Almanya’da doktorasını tamamladı. Almanya Nürnberg’deki İstihdam Araştırma Enstitüsü’ne (IAB) “Kuruluşlar ve İstihdam” bölümünde katılan Promberger 2005’ten bu yana da yeni kurulan araştırma bölümünün “İşsizlik ve Sosyal İçerme” direktörlüğünü yapıyor.

Promberger’in şu anki araştırma konuları, yoksulluk, sosyal politika, düşük vasıflı işgücü göçü ve kamu hizmetleri kuruluşlarında idari karar verme süreçleri. 2014’ten 2017’ye kadar, kırılgan hanelerin sosyo-ekonomik krizlerdeki direncini inceleyen AB destekli RESCuE Projesi’ni koordine eden Markus Promberger konferansta “Almanya ve Başka Yerlerdeki Düşük Gelirli Hane Halklarının Dayanıklılığı: Bulgular ve Politik Çıkarımlar” başlıklı sunum yapacak.

  • David Benassi

Milano-Bicocca Üniversitesi’nde (İtalya) profesör olan David Benassi, Sosyal Politikalar Planlama Konusunda Master Direktör olarak görev yapıyor. Araştırmadaki ana ilgi alanları, yoksulluk ve eşitsizlik, sosyal politikalar (yoksulluk karşıtı politikalara özel bir odaklanma ile), sosyal işlemlerin makro / mikro diyalektiği ile ilgili.

David Benassi konferansta “İtalya’da Sosyal Desteğin Yerel Boyutu: Milano Örneği” başlığı ile İtalya’daki sosyal desteğin yasal temelleri üzerine konuşacak. Milano örneğini anlatacak olan Benassi, Milano’da sosyal destek düzenlenmelerinin en son reformları hakkında bilgiler verecek.

  • Yuri Kazepov

Yuri Kazepov, Mart 2015’ten bu yana Viyana Üniversitesi’nde (Avusturya) Uluslararası Kentsel Sosyoloji ve Karşılaştırmalı Refah Sistemleri profesörü. Avrupa Üniversitesi Enstitüsü’nde Forum Jean Monet Üyesi olan Kazepov aynı zamanda Avrupa Sosyal Politika Analizi Ağı’nın (ESPAnet) kurucu üyesi ve Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin Kentsel ve Bölgesel Gelişimi Araştırma Komitesi RC21’in eski başkanı.

Avrupa Komisyonu için düzeyli yönetişim, vatandaşlık ve kentsel yaşam kalitesi, karşılaştırmalı perspektifte sosyal politikalar ve politikaların bölgesel boyutu araştırma ve değerlendirme faaliyetleri yürütüyor. Kazepov’un mevcut projeleri arasında, Horizon 2020 içinde finanse edilen Young AduLLLt ve COHSMO; Geçiş Sürecinde Viyana: Avrupa Kentinde Kentsel Değişimin Sürek(siz)liliği; Düşük Karbonlu bir Topluma Dönüşümde İklim ve Sosyal Konut Politikalarını Dengelemek: Avusturya için Entegre Politika Karışımları Tasarlamak projeleri yer alıyor.

Kazepov konferansta “Yerel Sosyal Politika İnovasyonunun Çok Ölçekli Mücadelesi” başlıklı sunum yapacak.

  • Luis Capucha

ISCTE Üniversitesi Lizbon Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Politikası Bölümü Başkanı ve 1987’den beri Sosyoloji Çalışmaları ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacı olan Luís Capucha aynı zamanda Ulusal Eğitim Konseyi Üyesi.

Ana araştırma temaları, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadele politikaları, sosyal politikalar, eğitim ve öğretim politikaları, popüler kültürler, engellilerin rehabilitasyonu ile planlama ve değerlendirme metodolojileri olan Capucha’nın pek çok dile çevrilmiş yayını bulunuyor. Portekiz ve yurtdışında 200 bilimsel toplantıda bulunan ve ders veren Capucha,  Çalışma ve Sosyal Dayanışma Bakanlığı’nda Araştırmalar, Beklentiler ve Planlama Dairesi Genel Müdürlüğü (1998-2001), Milli Eğitim Bakanlığı İnovasyon ve Program Geliştirme Genel Müdürlüğü’nde Genel Müdür (2006-2008) ve Yeterlilik Kurumu Başkanı (2008-2011) olarak görev yapmıştı.

Luis Capucha konfreansın ikinci günü “Okul, Yetişkin Eğitimi Ve Sosyal Politikalar: Kentsel Ve Kırsal Bağlamlarda Politikalar” başlıklı bir sunum yapacak.

  • Hülya Dağdeviren

Hertfordshire Üniversitesi’nde Ekonomik Kalkınma Profesörü olan Hülya Dağdeviren, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi uluslararası kuruluşlar için danışman olarak çalıştı ve AB araştırma fonu programları için dış değerlendirici olarak görev aldı. Halen, globalleşme, finansallaşma ve politik ekonomi üzerine yüksek kalitede araştırmalar yayınlayan disiplinler arası bir dergi olan Competition and Change’de genel yayın yönetmeni olarak görev yapıyor.

Dağdeviren, “İngiltere’de Kemer Sıkmanın Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikalarına Etkisi” başlıklı sunumuyla, 2008 krizi sonrasında İngiltere’de uygulanan kemer sıkma politikalarına odaklanacak.

Kadıköy Belediyesi Cadde Bostan Kültür Merkezi’nde 11 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00’da başlayacak konferans iki gün sürecek. Konferansa ulaşım için 11 Ocak günü saat 09.00’da ve 12 Ocak Cumartesi günü saat 12.30’da Kadıköy Belediyesi önünden ve Haldun Taner Tiyatrosu önünden servis kalkacak.

KONFERANS PROGRAMI:

11 Ocak 2019 Cuma

10:00 – 10:30: Açılış Konuşmaları

10:30 – 12:30: I. Oturum

Moderatör: Prof. Dr. Ebru Voyvoda

Prof. Dr. Meryem Koray

Sosyal Devlet ve Sosyal Politikanın Sefaleti Içinde Sosyal Belediyecilik Mümkün mü!…

Dr. Denizcan Kutlu

Türkiye’de Sosyal Yardımların Kurumsal Yapısı, Yasal Temelleri ve Hanehalkları Üzerindeki Etkileri

Prof. Dr. Markus Promberger

Almanya ve Başka Yerlerdeki Düşük Gelirli Hane Halklarının Dayanıklılığı: Bulgular ve Politik Çıkarımlar

12:30 – 13:30: Yemek Arası

13:30 – 15:00: II. Oturum

Moderatör: Doç. Dr. Galip Yalman

Prof. Dr. Hülya Dağdeviren

İngiltere’de Kemer Sıkmanın Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikalarına Etkisi

Doç. Dr. David Banessi

İtalya’da Sosyal Desteğin Yerel Boyutu: Milano Örneği

 15:00 – 15:30: Çay-Kahve Arası

 15:30 – 16:30: III. Oturum

Dr. Yılmaz Argüden, Dr. Erkin Erimez

Kamuda İyi Yönetişim ve Entegre Düşünce Yaklaşımı: Kadıköy Belediyesi 2017 Entegre Raporu

 12 Ocak 2019 Cumartesi

13:30 -15:00: I. Oturum

Moderatör: Doç. Dr. Didem Danış

Prof. Yuri Kazepov

Yerel Sosyal Politika İnovasyonunun Çok Ölçekli Mücadelesi

Doç. Dr. Luis Capucha

Okul, Yetişkin Eğitimi ve Sosyal Politikalar: Kentsel ve Kırsal Bağlamlarda Politikalar

15:00 – 15:30: Çay- Kahve Arası

15:30 – 16:30: II. Oturum

Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Ebru Voyvoda

Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Didem Danış

Oturumlardan Türkiye ve Yerel Yönetimlere Yönelik Yansımalar


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.