Haftalık Bağımsız Gazete 17 Eylül 2021

Müzik benim yaşamım'

Marmara Üniversitesi çatısı altında yaptığı akademik çalışmalarla Türk müziğine önemli katkıları olan Doç. Dr. Mustafa Uslu...

Müzik benim yaşamım'

‘Müzik benim yaşamım’
 
Marmara Üniversitesi çatısı altında yaptığı akademik çalışmalarla Türk müziğine önemli katkıları olan Doç. Dr. Mustafa Uslu, eski bir Kadıköylü olarak, sanat birikimi üst seviyede olan bir kentte bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getiriyor. 
 
  
Genç bir üniversite öğrencisi olarak geldiği Kadıköy’de bir Anadolu delikanlısının girdiği her işten alnının akıyla çıkabileceğini gösteren en çarpıcı örneklerden biri Doç. Dr. Mustafa Uslu. Ailesinin yıllar önce gözyaşlarıyla ama bin bir umutla gurbete gönderdiği genç bir üniversite öğrencisinin, hayatın önüne getirdiği merhaleleri adım adım sindirerek çıktığının hikâyesi Mustafa Uslu’nun yaşamı. Marmara Üniversitesi çatısı altında sanatın üstatlarından aldığı eğitim ve birikimle ciddiyetle eğildiği müzik eğitiminde bugün otorite konumuna hızla ama sindirerek ilerleyen Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun ciddiyetle yaptığı çalışmaları ve başarılı kariyeri bugün O’nu Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Danışmanlığı ve Kültür Koordinatörlüğü gibi stratejik önemde bir göreve kadar yükseltti.
Yıllar önce Üniversite bünyesinde yaptığı isabetli çalışmalarla kendisiyle tanıştığım Doç. Dr. Mustafa Uslu azimle çıktığı yolda hep başarıya ulaşmayı bildi. Müziğe olan bireysel tutkusunu kendisi gibi müzisyen ve öğretmen Dilek Uslu ile bir aile ortamına taşıdı. Evinde iyi bir aile babası, okulda tatlı-sert bir hoca olarak kendisini kabul ettirdi. Müzikte gelecek vadeden iki tatlı evlat yetiştiren Uslu ailesinin büyük evladı Merve yükseköğrenimini ve müziği başarıyla sürdürüyor. Doç. Dr. Mustafa Uslu kızı Merve’ye hem babalık hem de bir anlamda hocalık yapıyor. Merve de katıldığı son yarışmada elde ettiği üstün derece ve birincilikle Uslu ailesinin mutluluk kaynağı oldu. Küçük Kıvanç ise müzisyen bir baba, müzisyen bir anne, müzikte gelecek vaad eden bir ablanın etkisiyle müzikle tanışmış ve epey bir ilerleme kaydetmiş. Kısaca Doç. Dr. Mustafa Uslu hem evinde hem okulda müziği ve sanatı doyasıya yaşayan yaşatan biri. Eşi Dilek Hanım’la baş başa olunca görün onları. Klasik batı müziğinden tutun da Türk müziğine varana kadar muhteşem bir resital ortamı oluşuveriyor. Ya Türk Halk Müziği… Orada durun. Doç. Dr. Mustafa Uslu için Türk Halk Müziği bambaşka… Bağlamasını yanından hiç ayırmıyor. Aslında kemanın üstadı. Keman konusundaki birikimi derya… Şeflikler, enstrüman bilgilerine diyecek söz yok. Bağlama dediniz mi akan sular duruyor. Vuruyor bağlamanın tellerine dökülüyor Anadolu’nun birbirinden farklı duyguları ezgilerle dilinden. Röportajımızda da öyle oldu. Duygulandırdı bizi, uzaklara götürdü. Hocalık, üstatlık bu olsa gerek.
 
MÜZİK EĞİTİMİNDE MEDYA ETKİN OLMALI
Doç. Dr. Mustafa Uslu, müzik ve sanatın tüm dallarının kişiye önemli katkılarının olduğunu vurguluyor. Bireylerin en azından bir sanat dalında kendini geliştirmesi gerektiğine inanıyor. Özellikle çocukların sanat gelişimlerinin önünün açılması, bilimsel normlar eşliğinde çocukların sanatla tanışması gerektiği inancında. Çocukların sanatla tanışması, müziğe ilgilerinin arttırılması, yeteneklerinin ortaya çıkarılması konusunda çok kafa yoran birisi olarak, bu konuda birçok önemli ve örnek çalışmaya imza attı Doç. Dr. Uslu. Üniversitede çocuk korolarının oluşturulması bu çalışmalarına verilecek en çarpıcı örneklerden biri.
Doç. Dr. Mustafa Uslu müzik eğitiminde medyanın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Bu konuda bir makale de kaleme almış. Medya ve müzik konusunda kaleme aldığı, “Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılmasında ve Geliştirilmesinde Medya Birimlerinin Önemi ve Gerekliliği” başlıklı makalesinde, özellikle radyo ve televizyondan üst düzeyde yararlanma yoluna gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Yayın kurumlarının, toplumun müzik yaşamını etkileyerek, toplumda müzik eğitiminin de yaygınlaştırılmasında etkin rol oynayabileceği görüşünü savunuyor. O’na göre, eğer medya, toplumda sanatın kalkınmasına önem verirse, sanatın en önemli kollarından olan müzik sanatına da gereken önemi vermiş olacak. Medya birimleri, bünyesinde yapacağı çalışmalarla bazı temel müzik bilgilerinin topluma aktarılmasında önemli bir sorumluluğu yerine getirerek topluma kültürel bir hizmet aktarmış olacak. Uslu, televizyon ve radyodan müzik eğitiminde yararlanabilme konusunda ise bilinçli ve düzenli hazırlayıp yayınlanacak olan müzik eğitimi programlarıyla etkin şekilde faydalanılabileceğini belirtiyor.
 
ÜNİVERSİTEYE İLKLERİ YAŞATTI
Silifke’de dünyaya gelen Doç. Dr. Mustafa Uslu, 1981 yılında, Ankara Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü’ne başladı. 1982 yılında Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünü kazanan Doç. Dr. Uslu, ilk ciddi keman çalışmalarını Prof. Cemalettin Göbelez ile yaptı. Lisans döneminde çeşitli solo ve toplu etkinliklerde görev aldı. 1986 yılında, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı yüksek Lisans Programı’na başlayan Uslu, keman çalışmalarını sürdürdü.
Lisans döneminde Marmara Üniversitesi Filarmoni Orkestrası, yüksek lisans döneminde ise aynı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretmenler Orkestrası bünyesinde müzik çalışmalarını sürdürdü. Bu dönemlerde çeşitli çalgı topluluklarında keman ve bağlama soloları icra etti.
1988 yılında, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde, keman öğretim görevlisi olmaya hak kazandı. “Türk Halk Müziği Eserlerinin Keman ile çalınmasında Ortaya Çıkan Bazı Problemlerin Evrensel Keman Teknikleri ile Çözümlenmesi” konusunda Yüksek lisans tezi hazırladı. 1992 yılında, müzik doktorasına başlayan Uslu, bu süreçte keman çalışmalarını, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Baş Kemancısı ve Orkestra Şefi Doç. Yusuf Güler Aksöz ile sürdürdü. Doktora tezini “Türkiye’de Çalgı Eğitiminin Yaygınlaştırılması ve Geliştirilmesi” konusunda Prof. Dr. Edip Günay danışmanlığında hazırlayarak, 1998 yılında tamamladı. Uslu’nun Doktora programı sonunda verdiği mezuniyet resitali büyük beğeni topladı.
Halen Müzik Eğitimi Bölümü’ndeki görevini keman eğitimcisi olarak sürdüren ve kendi bölümünde daha önceki dönemlerde okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, yaylı çalgılar oda orkestrası, toplu çalma (orff çalgıları) ve elektronik org gibi derslere ööretim üyesi olarak giren Uslu, geçmiş dönemlerde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde de seçmeli müzik derslerine girdi. “Kopuz Oda Orkestrası”nda başkemancılık görevinin yanı sıra Marmara Üniversitesi Akademik Orkestrası’nda da görev alan Uslu, ulusal ve uluslar arası alanda katıldığı bazı sempozyumlarda itibar edilen çok sayıda bildiriye sahip olup, bu sempozyumların bazılarında oturum başkanlıkları da yaptı. Uluslar arası ve ulusal nitelikli seminer, panel ve eğitim toplantılarında konuşmacı olarak da yer alan Uslu’nun çeşitli dergilerde yayınlanmış ve yayınlanma aşamasında bulunan araştırma makaleleri bulunuyor.
Eğitmenliğini yaptığı Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Oda Orkestrası ile çeşitli konserler veren Uslu, 2000 yılında görev yaptığı birime Yrd. Doç. Dr. olarak atandı.
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki görevinin yanı sıra M. Ü. Çağdaş Müzik Kulübü’nün danışmanlığını da üstlenen Uslu, Marmara Üniversitesi Çağdaş Folk Müziği Topluluğu’nun kurucusu olmanın yanı sıra şeflik görevini de sürdürüyor.
Üniversitenin Oda Müziği Topluluğu’nda hazırlayıcı ve başkemancı olarak görev yapan Uslu, şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu’na 2005 yılında Üniversiteler Arası Türk Halk Müziği Düzenlemeli Koro Yarışması’nda Türkiye ikincilik kazandırarak, Marmara Üniversitesi’nde bir ilki gerçekleştirdi.
2002-2003 ve 2003-2004 yıllarında, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda başkan yardımcılığı görevinde bulundu. 2002-2003 yıllarında Üniversite Müzik Koordinatörlüğü, 2004-2005 yıllarında da Halk Oyunları Koordinatörlüğü yaptı. Bu görevlerini 2006 yılına kadar sürdüren Doç. Dr. Mustafa Uslu, 2010 yılında Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne Kültür Danışmanı ve Kültür Koordinatörü olarak atandı.
Uslu ve ekibi Başbakanımızın katılımıyla 2010-2011 eğitim öğretim yılı açılış töreninde, Pakistan Devlet Başkanına Fahri doktora ödül töreni verildikten sonra kısa da olsa başarıyla sahne aldı ve Pakistanlı konukların da beğenisini kazandı.
 
KARİYERİ ÖDÜLLERLE DOLU
Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun çalıştırdığı ve şefliğini yaptığı Marmara Üniversitesi Türk Halk Müziği Korosu ile Üniversitelerarası Türk Halk Müziği Korolar Yarışmalarında almış olduğu ödülleri bulunuyor. Doç. Dr. Uslu’nun almış olduğu ödüllerden bazıları şunlar:
-2005 Düzenlemeli Koro Türkiye 2.liği
-2006 Solo Ses (Ömer Bilgin) Türkiye 2.liği
-2006 Düzenlemeli Koro Türkiye 3.lüğü
-2007 Geleneksel Koro Türkiye 1.liği
-2008 Düzenlemeli Koro Türkiye 3.lüğü.
 
HEM UYGULADI HEM DE YAZDI
Doç. Dr. Mustafa Uslu’nun akademik yaşamı aslında ödüllerinden ve projelerinden de görüleceği gibi uygulamalarla dolu. Ancak Doç. Dr. Uslu sadece uygulamalarla yetinmemiş. Deneyimlerini, bilgilerini kitaplaştırarak, müzik ve sanat alanında çalışma yapacak olanlara, ilgililere yönelik kaynak eserler hazırlamış.
Marmara Üniversitesi Yayınlarından 2007 yılında çıkan “Cemal Reşit Rey’den Şan ve Piyano Dağarımıza 12 Anadolu Türküsü”, Marmara Üniversitesi Yayınlarından 2009 yılında çıkan “Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye’de Müzik Eğitimi Üzerine Bir Çalışma”,
Marmara Üniversitesi Yayınlarından 2007 yılında çıkan “Anadolu’dan Esintiler Düzenlemeli Halk Türkülerimiz” adlı kitaplar ilgilileri için kaynak niteliğindeki özgün eserleri arasında.
Mustafa SÜRMELİ


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.