Haftalık Bağımsız Gazete 23 Nisan 2021

Kentin akciğerleri özelleştirmeyle karşı karşıya

Kadıköy’ün elde kalan birkaç yeşil alanından biri olan kentin akciğerleri konumundaki Tarım İl Müdürlüğü arazisinin özelleştirileceği yönündeki haberler Kadıköy’ün gündemine oturdu.

Kentin akciğerleri özelleştirmeyle karşı karşıya

Kadıköy’ün elde kalan birkaç yeşil alanından biri olan kentin akciğerleri konumundaki Tarım İl Müdürlüğü arazisinin özelleştirileceği yönündeki haberler Kadıköy’ün gündemine oturdu. Gelişmeler üzerine Kadıköylüler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları 11 Haziran Çarşamba günü Bağdat Caddesi üzerindeki Tarım İl Müdürlüğü önünde, arazinin yapılaşmaya açılmaması, Kadıköy halkının yararına yeşil alan olarak kalması için imza kampanyası başlatırken, Kadıköy Belediyesi de yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.
 
Mustafa SÜRMELİ
Erenköy’de bulunan İstanbul Tarım İl Müdürlüğü arazisi, özelleştirileceği yönündeki haberler ile Kadıköy’de gündeme oturdu. Kadıköylüler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, yaşanan gelişme üzerine kentin sayılı yeşil alanlarından olan sözkonusu bölgenin yapılaşmaya açılmaması yönündeki tepkilerini dile getirmek için 11 Haziran Çarşamba günü saat 12.00’da Bağdat Caddesi üzerindeki Tarım İl Müdürlüğü önünde buluştu. Tarım İl Müdürlüğü’nün yapılaşmaya açılmaması için imza kampanyası başlatılırken, konu ile ilgili basın açıklaması okundu. Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Saltuk Yüceer, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcıları, CHP ilçe teşkilatı üye ve yöneticilerinin de katıldığı eylemde Kadıköy’ün elde kalan birkaç yeşil alanından biri olan Tarım İl Müdürlüğü arazisinin yeşil olarak kalması yönündeki talepler sık sık vurgulandı.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Yüksek Mühendis Mimar Saltuk Yüceer tarafından meslek odaları, bölge muhtarlıkları ve Göztepe Dayanışması adına okunan ortak basın bildirisinde; “Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla, içinde arkeolojik sit alanları, fay hattı ve Istanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün kullanımında olan yaklaşık 22 bin metrekarelik arazinin de bulunduğu kamuya ait toplam 71 taşınmaz sessiz sedasız ‘özelleştirme’ yoluyla satışa çıkarılmıştır” denilerek gelişmeden duyulan rahatsızlık ifade edilerek şöyle devam edildi. “Bizler Kadıköylü ve İstanbullu yurttaşlar ve İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışanları olarak, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü arazisini  ‘özelleştirme kapsamına almak suretiyle ranta açan’ kararın derhal iptal edilmesi için her türlü hukuki girişimlerimizi sürdürmeye, demokratik tepkilerimizi dile getirmeye ve yaşam çevrelerimize sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz! Mahallemizin/ çalışma alanlarımızın ‘rant ve beton üzerinden kurulan bu Saadet zinciri çılgınlığına’ kurban edilmesine izin vermeyeceğiz!” denildi. “İstanbul’da 71 kamu parselinin özelleştirilme yoluyla satışa sunulduğunu ve betonlaştırılmak istendiğini görüyoruz. Bu kapsamda Erenköy Tarım İl Müdürlüğü arazisine göz dikildiğini de anlıyoruz. Geçmişte benzer girişimler karşısında biz meslek odaları olarak açtığımız davalar sonucunda iki kez ihale, rant girişimi Yargı tarafından durdurulmuştu” diyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da bölgede yaşayan insanların ihtiyacı olan alanı betonlaştırmak için yapılan bu girişimleri durdurmak amamcıyla demokratik tepkileri sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
 
İSTANBUL İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİSİ DE ÖZELLEŞTİRİLECEK Mİ?
CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun İstanbul’da arasında doğal sit, arkeolojik alan, dere yatakları, yollar, belediye hizmet alanı, yeşil alan, askeri bölge, tarımsal üretim teknolojileri geliştirme parkı ve dini tesislerin de bulunduğu 71 taşınmazı özelleştireceği haberlerini hazırladığı önergeyle geçtiğimiz hafta Meclis gündemine taşıdı. Öğüt, bu kez de kamuoyuna yansıyan haberler üzerine İstanbul İl Tarım Müdürlüğü hizmet binasının da bulunduğu Erenköy’deki arazinin özelleştirme kapsamına dahil edilip edilmediğini sordu.
Söz konusu arazinin Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından bağcılığı geliştirmek için vakfedilen ve parsel tapu kaydında da “bağ” olarak tescilli durumda bulunan İstanbul İl Tarım Müdürlüğü binası ve arazisinin olduğunu ifade eden Öğüt, daha önceleri de araziyi imara açmak adına atılan adımların meslek odalarının açtığı davalar sonucu engellendiğini belirtti. Söz konusu iddianın doğru olup olmadığını soran Öğüt, “Arazinin özelleştirme kapsamına alındığı doğru ise, arazinin üzerine konut ve ticari büro yapılmak üzere 23 Ağustos 2004 tarihinde kat karşılığı arsa ihalesine çıkarıldığı ancak meslek odalarının ihalenin iptali için açtığı dava neticesinde arazinin kat karşılığı satılmasının kabul edilemez olduğu belirtilmiş ve ihalenin yürütmesini durdurulmuşken yine 2003’te meslek odalarının başvurusuyla Kadıköy 2. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nın yürütmesinin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurması neticesinde plan iptal edilmişken arazinin tüm bu mahkeme kararlarına rağmen özelleştirme kapsamına alınmasının gerekçesi ve hukuki dayanağı nedir?" sorusunu yöneltti. Öğüt önergesinde ayrıca arazinin olası bir depremde tek toplanma yeri olduğunu vurgulayarak özelleştirilmesinde ısrar edilip edilmeyeceğini sordu.
 
 YEŞİL ALAN BOŞLUĞUNU DOLDURAN TARİHİ BİR MİRAS
Tarım İl Müdürlüğü arazisi, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından ipekçiliği teşvik için dut fidanı, bağcılığı geliştirmek için bağ çubuğu yetiştirmek amacıyla vakfedilmiş. Bu nedenle de tapusunda bağ olarak göründüğünü, anılan yerin son sahibinin 1927 yılında ölmesinden sonra aynı yıl kadastro görüp aynı amaçla kullanılmak üzere Tarım Bakanlığı’na tahsis edildiğini söyleyen Mimar ve araştırmacı Arif Atılgan, arazi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Tarımsal amaçla kullanılmak üzere vakfedilmiş bir arazidir” şerhi konulduğu bilinir. 22 dönüm olan bu arazi yıllarca tarımla ilgili olarak Kadıköy’de kullanılmıştır. Bugün imar durumu ilköğretim tesis alanında, bir kısmı da yönetim merkezi alanındadır. Ancak özelleştirilirse ayrı bir yasaya tabi olacaktır. Müdahale edilemeyecektir” dedi.
1500’lü yıllarda Mihrimah Sultan’ın bağcılığı geliştirmek için araziyi vakfetmesini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Atılgan, “Zira Kadıköy bağcılık için oldukça elverişli topraklara sahiptir ve buralarda özellikle Göztepe civarında özel üzümler yetişirmiş. Bugünkü Meteoroloji alanının bulunduğu bölge tren yolunun iki tarafı, Suadiye İstasyonunu geçince tren yolu ile Bağdat Caddesi arası 1960’lı yıllarda bile bağlıktı. Özellikle minibüs caddesi tarafı özel üzümlerin yetiştirildiği bağlarla doluymuş. İlginç değil mi yıllarca bağların bahçelerin bulunduğu bereketli toprakların olduğu bölge bugün lüks apartmanların bulunduğu bir yerleşim olmuş. Bu alan, geçmişini anımsatmak ve o alanda Kadıköy’e gerekli olan yeşil alan boşluğunu tamamlamak için doğal haliyle bırakılmalıdır. Hatta özelliklerini belirten bilgilendirmelerin olduğu küçük bir müze, alanda numune olarak yetiştirilen üzümler de olursa insanların bugünkü haliyle eski hali arasındaki hayret verici değişimi karşılaştırmaları sağlanmış olurdu” dedi.
 
ARAZİ HER ZAMAN İLGİ ODAĞI OLDU
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği Başkanı Yüksek Mühendis Mimar Saltuk Yüceer, Gazete Kadıköy’e yaptığı açıklamada, söz konusu arazinin Bağdat Caddesinde nadir yeşil alanlardan biri olduğunu belirterek “Tarım İl Müdürlüğü’nün buradan kaldırılması herhangi bir nedenle çok gerekli ise bu alan herkese açık yeşil alan haline dönüştürülmelidir’ dedi. Kişi başına düşen yeşil alanın Avrupa Birliği standartlarının çok altında olduğu Kadıköy’de hazine arazilerinin öncelikle yeşil alan olarak düşünülmesini, betonlaştırılmaması gerektiğini belirten Yüceer, “İstanbul Tarım İl Müdürlüğü’nün üzerinde yer aldığı parselde 370 adet ağaç mevcut olduğunu da gözden kaçırmayalım. Parsele ilişkin ağaç rölöve planı ve listesi Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından yapılmış ve 26.08.2008 tarihinde İstanbul 5 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmiştir. Kurul aldığı kararda parseldeki ağaçlara ilişkin x, y, z koordinatlarını gösterir 1/200 ölçekli ağaç rölövesi ile ağaçların cins, yaş, taç, çap ve sağlık durumlarını belirtir sağlık raporu istemiş ve bu aşamada parselde bulunan ağaçlara ilişkin Kurulumuzdan izin alınmadan uygulama yapılamayacağına karar vermiştir” diye açıklamada bulundu.
 
KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN YÜRÜTMEYİ  DURDURMA TALEBİ
Tarım İl Müdürlüğü arazisinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlı TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye verilmesine ilişkin Kadıköy Belediyesi yürütmeyi durdurma davası açtı. Kadiköy Belediyesi tarafından yapılan başvuruda Tarım İl Müdürlüğü arazisinin hangi gerekçelerle özelleştirme kapsamına alındığının belirtilmediğinin altı çizilerek, rantın kamu yararına tercih edildiği ifade edildi.
 
‘266 AĞAÇ KESİLEREK NASIL BİR KAMU YARARI SAĞLANACAK?’
Kurum arazisinde bulunan ve koruma altına alınmış 266 adet ağacın da “kamu yararı” gerekçe gösterilerek kesileceğini belirtildiği başvuruda, idare ağaç kesimin nasıl bir kamu yararı sağlayacağını kanıtlamaya çağırıldı.
 
NUHOĞLU: ‘SÜRECİN SIKI TAKİPÇİSİYİZ’
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Başbakan Erdoğan, 2009 seçimleri öncesi söz konusu arazinin yeşil alan yapılacağını duyurmuştu. Arazi çok uzun bir dönemden bu yana Tarım İl Müdürlüğü’nün kullanımında, ancak birden bire mülkiyeti değiştirilerek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlı TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye verildi. Daha önceden Mihrimah Sultan Vakfı’na aitti ancak 2004’te hazine mülkiyetine geçirildi. Bu arazi mutlaka yeşil alan olarak kalması gereken bir yer. Halkının endişesi son derece yerinde. Artık süreç geri dönülemeyecek yere doğru ilerliyor. Tapusu da el değiştirdi. Karara itiraz ederek yürütmeyi durdurma davası açtık. Kültür ve Tabi Varlıklarını Koruma Kurulu’na da müracaat ettik. Sürecin sıkı takipçisiyiz.”
Kadıköy Belediyesi başvurusunda özelleştirme kararının durdurularak arazinin yeşil alan olarak korunmasını talep etti.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.