Haftalık Bağımsız Gazete 27 Kasım 2021

Fikirtepeliler sorunlarını konuştu

Fikirtepe’de üç yılı aşkın bir süredir kentsel dönüşüm sancısı yaşanıyor.

Fikirtepeliler sorunlarını konuştu

Fikirtepe’de üç yılı aşkın bir süredir kentsel dönüşüm sancısı yaşanıyor. Sorunun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği tarafından düzenlenen “Büyük Fikirtepe Toplantısı”nda, bir an önce sağlıklı ve hızlı kentsel dönüşümün gerçekleşmesi gerektiği vurgulandı.
 
Mustafa SÜRMELİ
Kentsel dönüşümde önemli sorunların yaşandığı Fikirtepe’de, mahalle sakinleri tarafından kurulan Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği, konuyla ilgili bir toplantı düzenledi.
28 Eylül Pazar günü Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya; CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günalp, MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Eski Adayı Rasim Acar, Merdivenköy Mahallesi Muhtarı Nazan Gürkan, Mimar Cemal Kurtoğlu, Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Sözcüsü Erdal Aybek, çok sayıda mahalle sakini ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.
Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Yasin Bektaş’ın yönettiği toplantıda, dernek yönetimi; yetkili kurum ve kuruluşların sorunlarına çözüm bulmaması halinde, Büyük Fikirtepe Yürüyüşü gerçekleştirmeye hazırlandıklarını açıkladı.
 
SIKINTI VE TALEPLER KONUŞULDU
Dernek Başkanı Yasin Bektaş yaptığı konuşmada; toplantıyı mevcut sıkıntıları dile getirmek adına düzenlediklerini belirterek, “Fikirtepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği olarak amacımız; Fikirtepe’nin daha sağlıklı ve hızlı dönüşümünün sağlanmasına katkıda bulunmak, çözüm önerileri sunarak, yapılan yanlışların düzeltilmesi için hizmet etmek. Dernek olarak, her türlü teminat ve güvenceyi verebilen, mali gücü yerinde ve teknik olarak yapabilme kabiliyeti olan firmalarla beraber vatandaşların haklarının koruyucu maddelerin yazılı olduğu sözleşme metinleriyle sağlama alınması, en temel hedef ve beklentimizdir” dedi.
Kentsel dönüşüm sürecinin acil olarak hızlanması gerektiğine dikkat çeken Yasin Bektaş, yönetim kurulu ile birlikte açıkladığı yedi maddelik talep listesini okudu.
1-Firmaların başvurusu beklenmeden, bakanlık baskısı ile firmalardan evraklar ve avan proje çalışması istenmeli. Aynı anda ve süratle boşa vakit kaybetmeksizin tüm imzası biten adaların ruhsatları verilmeli. İş yapamayacak, mali yönden yetersiz firmalar hiç bekletilmeden elenmeli.
2-Fikirtepe’de yüzde 100 imzası bitmiş toplam 14 ada ve firma mevcut. Fikirtepe’deki 60 ada ve 35 firmayı göz önüne aldığınızda, dönüşümün Fikirtepe’de başlamasının üzerinden geçen 4 yıl sonrası ruhsat alan firma sayısı toplam 4 adet. Bu kesinlikle bir başarı değil, Fikirtepe’de imzalarını uzun zaman öncesinde yüzde 100 bitirmiş olan adalar içerisinde iş yapma gayreti gösteren firmaların aksine, hiçbir faaliyette bulunmayanların da varlığı gözlerden kaçmamaktadır. Kat karşılığı sözleşme imzalayan firmalar, yüzde 100 imzalarını bitirdikleri bu 14 adanın imzalarının tamamını olmasa bile büyük çoğunluğunun en az 2-3 sene öncesinden bitirmiş olmalarına rağmen nedense hâlâ ruhsat alamamışlardır veya hiçbir girişimde bulunulmamıştır.
Fikirtepeliler olarak boşa geçen 4 yılı da içine alacak şekilde ciddi manada irdelenmesini, hataların tekrar edilmemesini ve bu konuda vatandaşların kaderlerinin firmaların inisiyatifine bırakılmaksızın bakanlıkça sıkıştırılarak faal duruma getirtilmesini talep ediyoruz.
3-Firmaların, vatandaşlara dayattıkları tek taraflı sözleşmelerin ve mecbur bırakılarak istenilen vekaletnamelerin tekrar gözden geçirilerek hem vatandaşı hem de firmaları, iki tarafı da koruyucu ve adilane olacak şekilde yeniden düzenlenmesini veya ek protokollerle sağlamlaştırılmasını talep ediyoruz.
4-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ruhsat aşamasında değil, imza aşamasında denetime yoğunlaşması, mali gücü yeterli olmayan firmaların sertifika aşamasında elenmesini istiyoruz. 
5-Dernek olarak bakanlık aracılığı ile ortak hak ve menfaatler doğrultusunda eşit sözleşme metinlerinin düzenlenmesini ve gerekli teminatların alınması yolu ile vatandaşların haklarının korunmasını talep ediyoruz.
6-Tüm Türkiye’de ve dünyada olduğu gibi bakanlık tarafından imza almış firmalara yapılacak baskı ile avan projelerin yıkımdan önce çizdirilmesini ve bir an önce vatandaşların ileride kötü bir sürpriz ile karşılaşıp mağdur olmaması için şimdiden gerekli önlemlerin yıkımdan önce alınmasını istiyoruz.
7-Herhangi bir siyasi görüş ve parti ayrımı yapılmaksızın, yerel belediyelere,   İBB’ye tanınan bazı yetkilerin verilerek ruhsatlandırma ve evrak takibi noktasında hem işlemlerin hızlandırılmasının sağlanmasını hem de yerelde vatandaş tarafından hesap sorulabilirliğin artırılmasını istiyoruz.
 
“PROJENİN HİÇBİR YERİNDE YOKUZ”
Toplantıya dinleyici olarak katılmasına rağmen açıklama ihtiyacı duyduğu için konuşma yaptığını söyleyen Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Günalp ise projenin neredeyse kaos halini aldığını, Fikirtepeliler gibi Kadıköy Belediyesi’nin de mağdur olduğunu ifade etti. “Kadıköy Belediyesi olarak bu projenin hiçbir tarafına bizi bulaştırmıyorlar” diyen Günalp, yaşanan sıkıntı nedeniyle Kadıköy Belediyesi’nin bölgeye ilişkin vaatlerini de yerine getiremediğini söyledi.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen ve yine Fikirtepelilerin katıldığı bir toplantıyı hatırlatan Günalp, Fikirtepelilerin o toplantıda sözlerini kestiğini ve “Ne alacağım” telaşına düştüğünü söyledi. Bu bakış açısının yanlış olduğunu belirten Günalp, gelinen noktada Fikirtepe’deki sorunların kenti etkilediğini vurguladı. Konu ile ilgili olarak yetkili kurumlarla temaslar kurduklarını ve Fikirtepe’de çözüm için çalıştıklarını belirten Günalp, “Biz Kadıköy Belediyesi olarak yanınızdayız. Burada büro açıp size destek vermeye söz veriyorum ” dedi.
 
“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”
CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ise Fikirtepe’de yaşanan sorunun politik bir malzeme haline gelmeden çözülmesi gerektiğini belirtti. Öğüt, şöyle konuştu:
“Sizden ne geliyorsa ben ertesi gün Meclis’te dile getirmeye söz veriyorum. Takipçiniz olmaya söz veriyorum. Siz ne istiyorsanız ben ondan yanayım. Sizden sonuç istiyorum. Fikirtepe’nin sorununun çözülmesi en çok beni mutlu eder.”
 
BUGÜNLERE NASIL GELİNDİ?
Fİkİrtepe-Dumlupınar-Eğitim Mahalleleri ile Merdivenköy Mahallesinin bir bölümü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan 09.03.2005 tarihli 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez E-5 (D-100) Otoyolu Ara Bölgesi, Nazım İmar Planı’nda “Özel Proje Alanı” olarak ayrıldı. 22.03.2007 tarihli İtiraz Değerlendirme Planı’nda da “Özel Proje Alanı (Kentsel Dönüşüm Alanı)” olarak ayrıldı. Sözkonusu alanda, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.02.2011 tarihinde, 1/1000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama İmar Planı hazırlanarak onaylandı. Bu planda emsal değeri kademeli olarak 4.14 olacak şekilde artırıldı. Ancak planın iptali istemi ile dava açıldı. 28.02.2013’te iptaline karar verildi.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Fikirtepe ve Dumlupınar Mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 134 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu’nun 09.05.2013’te aldığı kararla “Riskli Alan” ilan edildi. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca, Riskli Alana ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak 02.08.2013 tarihinde onaylandı. Bu plandaki uygulamaya ilişkin yetki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na verildi.
 
02.08.2013’te Fikirtepe ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na askı süresi içinde yapılan itirazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 27.01.2014’te onaylandı. Bu plan ile uygulamaya ilişkin yetki Büyükşehir Belediye Başkanlığına devredildi. 19 imar adasından oluşan Fikirtepe’de kentsel dönüşüm öncesi 30 bin nüfus yaşıyordu. Şimdi ise mahallenin önemli bir bölümü yıkılmış, harabe görünümünde eski binalarla dolu. Yer yer hayalet bir kenti andıran görüntüler hâkim. Mahalle, bu haliyle zaman zaman tv yapımları için eşi bulunmaz bir plato konumunda. Bazı imar adalarında temel açma çalışmaları yapılıyor. Birkaç yer dışında da inşaat çalışması bulunmuyor. Mahallelinin yanı sıra esnaf da sıkıntılı. Birçok dükkân kapandı. Kalanlar ise durumunun hiç iyi olmadığını anlatıyor. Kiralık fiyatları da özel likle üniversite sezonunun açılmasıyla arttı.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.