Haftalık Bağımsız Gazete 05 Aralık 2021

Fenerbahçe-Kalamış sahiline yapılaşmaya itiraz

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile ilgili açıklama yapan Aykurt Nuhoğlu, sahillerin halka kapatılmayacağını söyledi

Fenerbahçe-Kalamış sahiline yapılaşmaya itiraz

 
Erhan DEMİRTAŞ
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kararı ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Aykurt Nuhoğlu, sahillerin halka kapatılamayacağını söyledi
Kadıköy Belediyesi, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasına izin veren Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 17 Mart 2015’de onaylanan yeni imar planına yasal itirazda bulundu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, “Kadıköy ile ilgili kararlara Kadıköylüler karar vermelidir” dedi.
Özelleştirme Yüksek Kurulu 17 Mart 2015 tarihinde yeni İmar Plan teklifini onayladı. Onaylanan proje ile Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nda yapılaşmanın önünü açacak olan bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda 115.469 metrekare büyüklüğü olan Yat Limanına otopark hariç 15 bin metrekare inşaat alanı yapılabilecek.  Bu alan yeraltı otoparkı ile alan 35.795 metrekareye kadar yükselecek. Karara göre Limana 7,5 metre yüksekliğinde (iki kat) “turizm tesis alanı” kurulabilecek. Karar doğrultusunda, yat limanı içinde -istenirse 750’şer metrekarelik en az 10 farklı ticaret, turizm alanı ve otel inşaatı yapılabilecek. Bu planla halen Kadıköylülerin liman içinde spor, bisiklet ve yürüyüş için kullandığı alanlar imara açılmış ve kıyıyı halkın kullanımı engellenmiş oluyor.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi’nin itirazı ile ilgili basın çalışanlarına bilgi verdi. Nuhoğlu, Haydarpaşa’dan sonra Kalamış Yat Limanı’nın da özelleştirilip satılmaya çalışıldığını ifade etti.
 
“SON YEŞİL ALANLAR SATILIYOR”
Limanın 2011 yılında özelleştirme kapsamına alındığını, 2013 yılında ize yeni imar planı hazırlandığını belirten Nuhoğlu, yapı yoğunluğu getiren plana Kadıköy Belediyesi tarafından itiraz edilip ardından dava açıldığını hatırlattı. Nuhoğlu, açılan davaya yürütmeyi durdurma kararı verildiği belirtti. Ve şöyle devam etti: “Yürütme durdurma kararından sonra bu yılın Mart ayında çok fazla değişiklik yapılmadan yeni bir plan devreye konuldu. Bu tarz davalarda kazansanız bile yeni planlarla yeniden sürecin devam etmesi sağlanıyor” 
Kalamış Yat Limanı’nın Kadıköy halkı için çok önemli olduğunu vurgulayan Nuhoğlu, “”Burası halkın kullanımına açık bir yer. Yürüyüş ve bisiklet yolları ile insanlar burada açık hava da spor yapıyorlar. Ama yeni planla yüzde 13 emsal artırımı yapılacak. Bu da 15 bin metre kare alanın yapılaşma açılması demek. Bu da halkın kullandığı tüm alanların betonlaşması anlamına geliyor.” diye konuştu.
Sadece Kadıköy’ün değil İstanbul’un genelindeki son yeşil alanlarının satılmaya çalışıldığını belirten Nuhoğlu, yeni planlarda limanı halkın kullanımıyla ilgili bir bilginin olmadığının altını çizdi.  “Bu sahillere insanların ihtiyacı var. Buradaki marina büyürse çok fazla kirlilik olacak. Yelken sporları sekteye uğrayacak” dedi.
 
“KARARLARI ANKARA VERİYOR”
“Turistik tesislerin bu alanlarda yüzde 20’yi geçmemesi gerek ancak bu planda yüzde 35 olması planlanıyor”  açıklamasını yapan Nuhoğlu, “Bunlar neden yapılıyor. Kadıköy’le ne sorunları var bilmiyorum ama Ankara’dan birileri Kadıköy’ü bilmemelerine rağmen karar veriyor. Kadıköy için onlar karar verecekse buradaki insanlar bizi neden seçti. Bu kararları Ankara verecekse yerel yönetimlerin ne anlamı var” dedi.
 
“NEREDE BİR ARSA VARSA YAPILAŞMAYA AÇILIYOR”
Kadıköy’de 90 yaşının üzerinde 3 bin 75 üzeri ise 40 bin insanın yaşadığının bilgisini veren Nuhoğlu, “Kadıköy’de huzurevi yapacak büyük arazilere bile sahip değiliz. Yaşayan insanlar yerel yönetimlere bir aile olmak zorunda. Bu alanları yaşlılar yürüyüş yapmak için kullanıyor.   Biz bunları düşünerek 25 projeyi hayata geçirdik. 52 projenin tamamını da hayata geçireceğiz. Ama Ankara, İstanbul’un genelinde nerede bir arsa varsa orayı yapılaşmaya açıyor”  dedi.
 
“BELGEYİ KADIKÖYLÜLER VERİR”
Nuhoğlu açıklamalarının ardından soruları yanıtladı.
AKP Kadıköy İlçe Başkanı İsa Mesih’in Kadıköy Belediyesi’nin başarısız olduğu açıklamalarına da cevap veren Nuhoğlu, “Muhalefet yapmanın bir kültürü var. Biz projelerle ile ilgili bir sunum yaptık diğer meclis üyelerini de çağırdık ama hiçbiri gelmedi. Faaliyet raporunu açıkladığımızda bir eleştiri getirmediler. 25 projeyi proje bazında eleştirmeleri gerek. Başarısızlık belgesini onlar değil Kadıköylüler verir” dedi.
Kurbağalıdere’nin tehdit altında olduğunu söyleyen Nuhoğlu, “ 2012 den beri ne yapıyorlar neden ilerlemiyor buna cevap versinler. 24 saat çalışmalarını söyledik. Ağustos ayında bitmesi planlanıyor ama daha da gecikebilir” diye konuştu.
 İstanbul’daki 39 belediye içinde en iyi belediyenin Kadıköy Belediyesi’nin olduğunu ifade eden Nuhoğlu, “ Bizim belediye olarak ekonomik sıkıntımız yok. Katılımcı kendi içinde bütünlüğü olan bir belediyeye sahibiz.  Sivil toplum örgütleri ve muhtarlarla toplantı yapıp geniş kesimlerin fikrini almaya çalışıyoruz” dedi.
Kadıköyde’ki kentsel dönüşüm hakkındaki soruya da yanıt veren Aykurt Nuhoğlu, kentsel dönüşüm planlarının halkın katılımını sağlayarak yapılması gerektiğini ifade ederek,  “İstanbul’daki en riskli bölgeler aslında en fakir semtler. Ancak oralarda dönüşüm planları uygulanmıyor. Neresi rant getirecekse orada kentsel dönüşüm uygulanıyor” dedi.
İnsanı temel alan kentsel dönüşüm planlarının uygulanmasının altını çizen Nuhoğlu, “ bir yerde dönüşüm yapıyorsunuz. Oranın sakinleri başka yere gidiyor ve dönüştürülen semtlere başka insanlar geliyor. Sulukule buna en güzel örnektir” diye konuştu.
Fikirtepe’de yürütülen kentsel dönüşüm sürecinin bir ilerleme kaydetmediğini vurgulayan Nuhoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Fikirtepe’de irtibat bürosu açması gerektiğini söyledi. Nuhoğlu,” Fikirtepe şu an Suriye gibi savaş alanına dönmüş durumda. Kadıköy Belediyesi yasal olarak bir şey yapamıyoruz ama 7 Haziran’dan sonra iktidar olduğumuzda bu sorunları tümden çözeceğiz”dedi.
 
KADIKÖY BELEDİYESİ’NİN İTİRAZ NEDENLERİ
Kadıköy Belediyesi tarafından Özelleştirme Yüksek Kurulu’na yapılan itirazlar şu şekilde sıralandı:
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı Alanı, II derece Doğal Sit Alanı, III derece Arkeolojik Sit Alanı kapsamında ayrıca I. Derece Doğal sit alanı olan Fenerbahçe Yarımadası komşuluğunda olması nedeni ile koruma kriterleri dikkate alınarak yapılaşmanın sınırlanması ve artırılmaması gereken bir konumdadır.
 
YÜRÜRLÜKTE OLAN PLANLARA AYKIRI
Yürürlükte bulunan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni İmar Planı’nda iskele ve yat limanları alanına yapılacak yapılar arasında Turizm Tesis Alanı bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu plan 1/100.000 ölçekli plana da aykırıdır.
Söz konusu planda, 115.469,31 m2 olan Yat Limanı Alanı’nda  0.13 emsal hesabı ile 15011 m2 inşaat alanı oluşmaktadır. Emsal hesabına katılan 115.469,31m2 lik alanın 11.661m2 si yüzen iskele 25.900,67m2 dalgakıranı kapsamaktadır.  Kısaca zaten kendisi inşaat alanı olan yüzen iskele ve dalgakıran alanlarının emsal alınacak yüzeye dahil edilmesi imar kanunu ve yönetmeliklerine aykırıdır.
Bu Bölgeye turizm tesis alanı yapılması bölgede nüfus ve taşıt yoğunluğunu arttıracak, bölgenin karakteristik dokusunu, silüetini olumsuz yönde etkileyecektir. Koruma Amaçlı İmar Planlarında, böylesi olumsuzluklara neden olacak yeni işlev dönüşümlerine Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde izin verilmediğinden, söz konusu plan Yönetmeliğe de aykırıdır.
 
EKOLOJİK DENGE BOZULACAK
Mevcut Yat Limanı Alanının, Dalga Kıranlar ve Yüzen İskelelerle daha da büyütülmesi; Yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanı küçültecek, hava koridorunu kesecektir.
Liman alanının büyütülmesi aynı zamanda ekolojik dengeyi bozacak, kıyı silüetini olumsuz etkileyecektir.
Mevcut Marina alanında insan kullanımlarından kaynaklı hem biyolojik hem kimyasal kirlilik neticesinde bakteriler oluşmakta, bu da yosunlaşmaya neden olmaktadır.  Mevcut marina alanının kapasite olarak büyütülmesi bu yosunlaşmayı daha da artıracaktır.
 
SAHİL HALKIN KULLANIMINA KAPATILACAK
Ayrıca, artan dalga kıran ve yüzen iskelelerin oluşturduğu betonlaşma neticesinde denizdeki doğal su akımı ortadan kalkacak, denizdeki oksijen azalacak ve doğal yaşam tehlikeye girecektir.
Plana ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu (ÇED) da bulunmamaktadır.
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, eski planlarda kamu kullanımına açık kıyı düzenlemelerine sahip iken söz konusu imar plan kararları ile halkın kıyı kullanımını engellemektedir.
 

ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ
Kalamış- Fenerbahçe Yat Limanı 2011’de Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme kapsamına alındı.
Türkiye’nin en büyük yat limanı olan bu alan Mayıs 2014’de 30 yıllığına kiralanmak için ihaleye çıktı.
23 Mayıs 2014’te gerçekleştirilen özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 664 milyon dolara Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ verdi. İhalede ikinci en yüksek teklifi 654 milyon dolara Safi Gayrimenkul ve Yatırımları Sanayi Ticaret AŞ, üçüncü en yüksek teklifi ise 600 milyon dolarla Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri AŞ-Yılport Holding AŞ Ortak Girişim Grubu verdi.
Yat Limanına ait 1/5000 Ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planları ise 2013’de hazırlandı ve onaylandı.  Bu planlarda yer altı otoparkı hariç olmak üzere toplan emsal 0.13, Hmax çatı dahil 7.50m.inşaat alanı,  yeraltında yapılacak olan ticari amaçlı otopark alanı  emsale dahil edildiğinde emsal:0.31 inşaat alanı olarak planlandı. Özelleştirme Yüksek Kurulu tasdikli bu planlara, yapılaşma yoğunluğu getireceği için Kadıköy Belediye Başkanlığı tarafından itiraz edildi ve dava açıldı. Kadıköy Belediye başkanlığının açtığı davaya Danıştay Altıncı Dairesi 20.05.2014 gün ve Esas no:2013/6369 sayılı kararı ile 03.05.2013 tasdikli planların yürütmesinin durdurulması kararı verildi.
Yürütmesinin durdurulması kararı nedeni; Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından onaylanan planlardaki emsal ile Koruma Bölge Kurulunun belirlediği emsal arasındaki farktır. 03.05.2013 tasdikli planlara ait görüş aşamasında İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.12.2012 tarih ve 852 sayılı kararı ile yeraltında yapılacak olan ticari amaçlı otopark alanı emsalini 0.27 olarak belirledi, ancak onaylanan 03.05.2013 t.t.li  planlarda yeraltında yapılacak olan ticari amaçlı otopark alanı emsali  0.31’e çıkıldı. Bu emsalin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına aykırılık göstermesi nedeni ile “Yürütmenin Durdurulması” kararı verildi.
Koç Holding, 19 Mart 2015’de Mayıs 2014’te yapılan ihalede 664 milyon dolar ile en yüksek teklifi vererek 30 yıl süre ile işletme hakkını kazandığı, Türkiye’nin en büyük marinası olan Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkından vazgeçtiğini açıkladı. Koç Holding’den yapılan açıklamada, Kalamış Yat Limanı’nın imar planı ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının hâlihazırda kalkmamış olması nedeniyle ihale şartnamesinin İmar Planı başlıklı 19.maddesi kapsamında Tek-Art Kalamış’ın işletme hakkı devri sözleşmesinin imzalanmasından vazgeçme kararının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) bildirdiği belirtildi. Koç’un geri çekildiğini açıklamasının hemen ardından ÖYK, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’na Yönelik İmar planını 17 Mart 2015’te onaylamış, Kurul kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yürütmeyi durdurma kararının ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aynı planı, sadece 590m2’lik alan sınır dışına çıkarılarak yeniden hazırladı ve Kadıköy Belediyesi’nin görüşü istenildi. Kadıköy Belediyesi, bölgenin karakteristik dokusunu bozan ve yapı yoğunluğu getiren bu plan teklifine yapı yoğunluğunun düşürülmesi ve otel yapımına olanak sağlayan “Turizm Tesisi Alanı”  fonksiyonunun kaldırılmasını isteyen görüşünü iletti.
Kadıköy Belediyesi’nin olumsuz görüşüne rağmen, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Teklifleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca 17.03.2015 tarihinde onaylandı.
 
Kalamış-Fener Caddesi mevkiinde bulunan iki adet yat limanı olan yerin toplam alanı 435 bin 128 metrekareyi buluyor.
Liman, Türkiye’nin denizde bağlanma kapasitesi açısından en büyük yat limanı olma özelliği taşıyor ve toplam1.500 yat bağlanıyor.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.