Haftalık Bağımsız Gazete 11 Ağustos 2020

Başkan Nuhoğlu sordu: 'BİZİ KİM AFFEDECEK?'

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy’de satılmak istenen kamu arazilerini meclis gündemine taşıdı

Başkan Nuhoğlu sordu: 'BİZİ KİM AFFEDECEK?'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin yaz döneminin ardından ilk toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy’de bulunan kamu arazilerinin satışına dikkat çekti. Nuhoğlu, “Kamunun ihtiyacı olan arazilerin satışına göz yumarsak bizi kim affedecek?” diye sordu
 
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nin Haydarpaşa Garı ve çevresi ile ilgili özelleştirme çalışmaları kapsamında bilgi istemesi ve askeri alanların kamuya devrini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşıdı.

“DEĞİŞEN BİR ŞEY OLMADI”
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde iki yıl önce yaptığı ilk konuşmanın Haydarpaşa ve çevresi hakkında olduğunu hatırlatan Nuhoğlu, aradan geçen iki yıla rağmen değişen bir şey olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Haydarpaşa ile birlikte Kadıköy’de dört tane kamu arazisi var. Devlet Demiryolları, Tarım İl Müdürlüğü, Kalamış Yat Limanı. Bu dört arazi de Özelleştirme İdaresi’nde. 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay bile geçmeden ne hikmetse Haydarpaşa ve çevresindeki 400 dönüm arazi akıllarına gelerek bizden bilgi istediler. Yani bu araziler satılacak.”
15 Temmuz darbe girişiminden sonra askeri birliklerin şehir dışına çıkarılma kararını anımsatan Aykurt Nuhoğlu, Haydarpaşa’nın hemen bitişinde Selimiye Kışlası var. İstanbul’daki askeri alanlar 55 bin hektar. Bu oran İstanbul’daki arazilerin yüzde onunu oluşturuyor.” Dedi.  Bu alanların İstanbul’daki 10 ilçeden daha büyük bir alan olduğunun altını çizen Nuhoğlu, “Bu alanlar kent bütünü göz önünde bulundurularak, mevcut sorunlara ve ihtiyaçlara çözüm üretecek biçimde değerlendirilmelidir. Bu büyüklükte alanların kentten ve birbirlerinden bağımsız, parçalı olarak ele alınması kentin plansız gelişmesinin yol açtığı sorunlara, yeni sorunların eklenmesi demektir” uyarısında bulundu.

YEŞİL ALAN ÇOK AZ
İstanbul’da kamunun elindeki yeşil alanların bir metrekarenin altında olduğunu belirten Nuhoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “İstanbul’da 6 yaşın altında 2 milyon civarında çocuk var. Bu çocukların sadece 7 bin 724’ü kamunun kreş hizmetinden faydalanabiliyor. 1 milyon 65 yaş üstü yaşlı vatandaş var. Huzur evlerinde hizmet alan insan sayısı 6 bin 626. Kıyafetinden dolayı bile kadınların şiddet gördüğü bir kentte sığınma evinden faydalanabilen kadın sayısı 333. Bu sayının içine belediyelerin sığınma evleri de dâhil. 20 yaşın altında 4 buçuk milyon genç insan yaşıyor bu şehirde.”
“Kamunun denizlerin doldurulmasına ve kamu arazilerinin satılmasına değil sosyal donatı alanlarına ihtiyaç var” diyen Nuhoğlu, “Kamu arazilerinin geleceği, ilçe belediyelerinin de paydaşı olacağı, bilimsel, şeffaf ve katılımcı bir planlama süreci ile belirlenmelidir” şeklinde kouştu.

“KAMU YARARINA KULLANILMALIDIR”
Darbeden hemen sonra kamu arazilerinin özelleştirilmeye çalışılmasını anlamanın mümkün olmadığını belirten Nuhoğlu “250 şehit olduğu yüzlerce insanın yaralandığı kamu alanlarından faydalanmak bu insanların hakkı” dedi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının oluşturduğu meclis ve kongrelerin bu coğrafyada yaşayan insanları bir araya getirdiğini anımsatan Nuhoğlu, bugün de demokrasiyi geliştirmenin tek yolunun meclisleri işletmek olduğunu belirterek, kamu arazilerinin satılmaması için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin irade göstermesi gerektiğini söyledi.

“BİZİ KİM AFFEDECEK?”
Kamu arazilerinin hiçbir şekilde satılmaması gerektiğini ifade eden Nuhoğlu “15 Temmuz darbe süreci sonrası FETÖ çetesi için ‘Biz bunlara destek verdik Allah bizi affetsin’ diyorduk. Bütün bu kamu arazilerini satarsak bizi kim affedecek?” diye sordu.
“Sürekli inşaat yaparsanız bu şehri öldürürsünüz” diyen Nuhoğlu, “Kamuya ait olan tüm alanların kamusal faaliyetlerini sürdürmeleri konusunda mücadele vermek en temel sorumluluğumuz. Kadıköy Belediyesi olarak Haydarpaşa, Tarım İl Müdürlüğü ve Kalamış Marina için mücadele etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

KİŞİ BAŞINA 1.31 METREKARE
Kadıköy sınırları içerisinde 2500 hektar askeri alan bulunuyor. Kadıköy’deki yeşil alanların toplamı ise 630 bin metrekare. Bu rakamlara göre Kadıköy’de kişi başına 1.31 metrekare yeşil alan düşüyor. İstanbul’da kişi başına düşen kentsel yeşil alan büyüklüğü ise 1,65 metrekare olarak biliniyor.  Bu veriler “İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik”te öngörülen “kişi başına 10 metrekare”  standardından oldukça düşük. Kadıköy sınırları içerisinde kalan ve Kadıköy Belediyesi mülkiyetinde bulunan büyüklü küçüklü 189 adet kamu arazisi bulunuyor. Bu arazilerin genel toplamı ise 176 bin metrekare.

DAVALAR SÜRÜYOR
Kadıköy’de bulunan dört kamu arazisi hakkında Kadıköy Belediyesi’nin açtığı davalar da sürüyor. İstanbul’un en az yeşil alanlarına sahip semtlerinden biri olan Kadıköy’de bulunan Haydarpaşa, Tarım İl Müdürlüğü ve Merdivenköy arazisi ile Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı hakkında son gelişmeleri derledik.
 
RET KARARI VERİLDİ
Kadıköy Belediyesi, Merdivenköy Mahallesi'ndeki 894 metrekare arsayı ihale usulü satan Milli Emlak Daire Başkanlığına dava açmıştı. Kadıköy Belediyesi, mülkiyeti Milli Emlak Daire Başkanlığı’na ait Merdivenköy’deki 894 metrekare arsayı “Belediye Hizmet ve Sağlık Tesis Alanı” olarak kullanmak üzere iki kez bedelli veya bedelsiz olarak istemiş ve Milli Emlak Daire Başkanlığı bu talebe olumsuz yanıt vermişti. Kadıköy Belediyesi’nin talebine olumsuz yanıt veren Milli Emlak Daire Başkanlığı Merdivenköy’de bulunan arsayı açık ihale ile satışa çıkardı. 19 Nisan’da ihalesi yapılan arsa 10 milyon 300 bin liraya satıldı. Kadıköy Belediyesi'nin itirazını değerlendiren İdare Mahkemesi ise ret kararı verdi. Mahkeme önümüzdeki günlerde esas hakkında incelemeye geçip karar verecek.
 
“YAPILAŞMA UYGUN DEĞİL”
Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın yapılaşmasını engellemek için Özelleştirme Yüksek Kurulu’na yaptığı itiraz reddedilmişti.
Ancak aynı gerekçelerle Danıştay’da açılan dava ise sürüyor. Liman için bilirkişi raporu da açıklandı. Bilirkişi raporunda liman için hazırlanan projenin deniz canlı yaşamını yok edeceği ve çevre yoğunluğunu arttıracağı gerekçesi ile uygun olmadığına karar verildi.
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı için kararı Danıştay verecek.  Kadıköy Belediyesi’nin change.org’da başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Kampanyaya şimdiye kadar 85 bin kişi destek verdi.  Yat Limanın yapılaşmaya açılması halinde nüfus ve trafik yoğunluğunun artacağı ve denizdeki ekolojik yaşamın olumsuz şekilde etkileneceği bekleniyor.
 
HAYDARPAŞA ARAZİSİ İÇİN ÖZELLEŞTİRME TEHLİKESİ
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, geçtiğimiz ay İstanbul’un ve Kadıköy’ün en önemli tarihi yapılarından Haydarpaşa Garı ve çevresi için girişimlerde bulunmuştu. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kadıköy Belediyesi’ne bir yazı yollayarak “Haydarpaşa Liman ve Geri Sahası’nın özelleştirme kapsam ve programına alınmasına yönelik çalışmalar” nedeniyle çeşitli bilgi ve belgeleri talep etmişti. Yazıda bilgi istenen alanların hepsi kamu alanı ve bu alanlar TCDD, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Toprak Mahsulleri Ofisi ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde görünüyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın imar planı, haritaları, imar durumu belgelerini istediği alanlar şöyle: Haydarpaşa Garı ve arkası, Haydarpaşa Gar limanı, Et-Balık Kurumu’nun yeri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi arazisi.
 
“TEMYİZE GİDECEK”
Tarım İl Müdürlüğü arazisinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlı TTA Gayrimenkul A.Ş.’ye verilmesine ilişkin Kadıköy Belediyesi yürütmeyi durdurma davası açmıştı. Kadıköy Belediyesi tarafından yapılan başvuruda Tarım İl Müdürlüğü arazisinin hangi gerekçelerle özelleştirme kapsamına alındığının belirtilmediğinin altı çizilerek, rantın kamu yararına tercih edildiği ifade edilmişti. Kadıköy Belediyesi’nin yürütmeyi durdurma davası Danıştay tarafından ret edildi. Ziraat Mühendisleri Odası’nın da dâhil olduğu dava temyizde görülecek. Kadıköylüler Tarım İl Müdürlüğü arazisinin özelleştirilmemesi için uzun süre mücadele yürütmüştü.
Kadıköy Belediyesi’nin satılmaması için mücadele ettiği bu alanların toplam yüzölçümü; 537 bin metrekare.İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.